Ви є тут

Головна

28 листопада 2018 року на юридичному факультеті Запорізького національного технічного університету відбулися засідання круглого столу для здобувачів вищої освіти на тему: «Актуальні питання конституційного і конституційно-процесуального права та конституційної реформи в Україні».

Захід було ініційовано та організовано доктором юридичних наук, професором, завідувачем кафедри конституційного, адміністративного та трудового права Максаковою Русланою Миколаївною. Активну участь в організації круглого столу взяла також асистент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права Зайцева Яна Олександрівна. Проведення круглого столу за цією тематикою стає вже традіцийним науковим заходом на юридичному факультеті. Започаткований в минулому році (див. http://www.zntu.edu.ua/?q=node/6901), цьогоріч захід привернув увагу ще більшу кількість зацікавлених в розв'язанні актуальних питань сучасного українського конституціоналізму молодих дослідників. В роботі круглого столу взяли участь студенти 2, 5 та 6 курсів, а також аспіранти юридичного факультету.

Колаж

Основними напрямками для тематичних дискусій на засіданнях круглого столу були: 1. Актуальні питання теорії конституціоналізму та конституційного права. 2. Проблемні аспекти розвитку і діяльності громадянського суспільства та його інститутів в Україні. 3. Конституційно-правовий статус людини в Україні: питання теорії і практики. 4. Конституційно-правові проблеми реалізації форм безпосереднього народовладдя в Україні. 5. Сучасний стан та перспективи реформування конституційно-правового порядку організації і здійснення державної влади та місцевого самоврядування в Україні.  6. Конституційні засади адміністративно-територіального устрою України та перспективи його реформування. 7. Правова охорона Основного Закону України.

Колаж

Колаж

В рамках заявленої проблематики, присутні активно обговорювали, аналізували, коментували та обмінювалися думками з приводу найактуальніших проблем сучасного українського конституціоналізму, але найбільший інтерес серед учасників круглого столу викликали наступні питання:

 • Право людини на життя (до питання про визначення юридичних меж життя) (доповідач Бодзяк Анастасія);
 • Право на свободу та особисту недоторканність в Україні (доповідач Моісеєв Владислав);
 • Проблема подвійного громадянства в Україні (доповідач Власюк Ілона);
 • Право на свободу пересування та вибір місця проживання (доповідач Богданова Анна);
 • Право вільно пересуватися та вільно вибирати місце проживання (доповідач Фалеса Катерина);
 • Право на відпочинок та стан його реалізації в сучасній Україні (доповідач Барановська Вікторія);
 • Право на безкоштовне медичне обслуговування (доповідач Ляшенко Анна);
 • Право на безоплатню правову допомогу (доповідач Моісєєва Поліна);
 • Право людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля (доповідач Гарайчук Максим);
 • Права жінок на захист від дискримінації (доповідач Малєєва Даяна);
 • Конституційно-процесуальні основи реалізації права на свободу об’єднання (доповідач Короткова Карина);
 • Вплив громадських організацій на протидію корупції в Україні (доповідач Бєлов Костянтин);
 • Конституційно-правові проблеми державно-конфесійних відносин в Україні (доповідач Діденко Олександр);
 • Право на участь у мітингах, походах, демонстраціях (доповідач Клименко Олександра);
 • Конституційно-процесуальні основи реалізації права на мирні зібрання (доповідач Міщенко Юлія);
 • Конституційний обов'язок щодо Захисту Вітчизни (доповідач Доновська Анастасія);
 • Конституційний обов’язок щодо збереження пам’ятків культури в Україні (доповідач Мерена Вікторія);
 • Проблеми сучасного українського парламентаризму (доповідач Величко Станіслав);
 • Організація роботи місцевих державних адміністрацій (доповідач Фарзаєва Кристина);
 • Місцеві ради в системі органів місцевого самоврядування України (доповідач Онопа Владислав);
 • Проблемні питання в організації роботи депутатів місцевих рад та можливі шляхи їх вирішення (доповідач Нагорський Євген);
 • Реформування статусу Конституційного Суду України (доповідач Гришун Ольга);
 • Інститут конституційно-правової відповідальності в Україні (доповідач Хращук Максим);
 • Особливості конституційно-правової відповідальності (доповідач Славова Юлія).

Колаж

В результаті обміну думками з приводу визначення можливих шляхів розв'язання заявлених доповідачами проблем сучасного конституційного та конституційно-процесуального права України, кожен учасник круглого столу отримав наукове задоволення від толерантного та змістовного спілкування. 

Колаж

Колаж