Ви є тут

Головна

2020 рік

 • Шумикін С.О., Кононенко А. В. Програмне забезпечення розрахунку температурного поля в металі при дуговому зварюванні стикового з’єднання пластин. Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2020». Інженерно-фізичний факультет. 13-17 квітня 2020 р. м. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка». – с. 43-45.
 • Popov S. Mathematical modeling of the aggregatic hardness of the surface layer of hardwearing chrome-boron alloys [Text] / S. Popov, S. Shumikin // Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів: тези доп. XIV Міжнарод. наук.-техн. конф., 08 – 10 жовтня 2019 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. С. 144 – 145.
 • Попов, С.М. Багатокритеріальний підхід до аналізу визначення основних критеріїв зношування деталей [Текст] / С.М. Попов, С.О. Шумикін, І.М. Білоник, О.М. Захаренко // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference (February 5-7, 2020). Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 1048–1053.
 • Shumykin, S. Сomputer program for calculating the temperature s in metal dur ing arc welding [ Text ] / S. Shumykin, A. Kononenko // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference (March 18-20, 2020). Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 179–181.
 • Popov S. Technology for increasing abrasive wear resistance of parts of road construction machines [Text] / S. Popov, S. Shumykin, R. Sule // Perspectives of world science and education. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference (April 22-24, 2020). CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. Pp. 129–132.
 • Popov S. The process of contact interaction on the friction surface as for blades of coal fans [Text] / S. Popov, S. Shumykin, I. Mozgovaya // Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference (June 1-3, 2020). SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 178–181.

2019 pік

 • Шумикін, С. О. Мікропроцесорне управління джерел живлення для зварювання [Текст] / С. О. Шумикін., І. А. Овчинникова // Металургія як основа сучасної промисловості. Т1 : тези доп. ХХІІІ наук.-практ. конф., 23 – 26 жовтня 2018 р. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – С. 64.
 • Шумикін, С. О. Комп’ютерні технології в проектуванні технологічних процесів зварювального виробництва [Текст] / С. О. Шумикін // Сучасний рух науки: тези доп. VI міжнарод. наук.-практич. інтернет-конф., 4 – 5 квітня 2019 р. : Міжнародний електрон-ний науково-практичний журнал “WayScience”. – № 1 (3). – Дніпро, 2019. – С. 1347 – 1351.
 • Шумикін, С. О. Проблеми підвищення зносостійкості та терміну служби деталей машин в особливих умовах експлуатації [Текст] / С. О. Шумикін // «ADVANCED OF SCIENCE» : тези доп. ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. «Discovery Science», 17 травня 2019 р. – Карлові Вари, Чехія : Skleneny Mustek, 2019. – С. 56 – 59.
 • Popov S., Shumikin S. Mathematical modeling of the aggregatic hardness of the surface layer of hardwearing chrome-boron alloys [Text] / S. Popov, S. Shumikin // Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів: тези доп. XIV Міжнарод. наук.-техн. конф., 08 – 10 жовтня 2019 р. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. - С.144.
 • Шумикін С.О. Комп’ютерне програмне забезпечення моделювання технологічних процесів у зварюванні (Computer software modeling of technological processes in welding). Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С.49-51.

2018 p.

 • Шумикін С.О., Овчинникова І.А. Мікропроцесорне управління джерел живлення для зварювання / Матеріали ХХІІІ наук.-техн. конф.- Запоріжжя: ЗДІА, 2018.
 • Шумикин С.А., Капустян А.Е. Диффузионное насыщение титаном поверхности сталей / Матер. Международ. науч.-практ. конф. «Титан 2018: Производство и применение в Украине». – Киев : ИЭС им. Патона, 2018.
 • Семилет Р.Е.(студ. гр.. ИФ-313м), Шумикин С.А., к.т.н., доц. Электрошлаковая наплавка валков горячей прокатки / Матеріали наук.-практ. конф. «Тиждень Науки 2018». – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 • Ткаченко А.Н. (студ. гр. ИФ-313м), Шумикин С.А., к.т.н., доц. Технологія збирання та зварювання розширювального баку трансформатора VI габариту / Матеріали наук.-практ. конф. «Тиждень Науки 2018». – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.