Ви є тут

Головна
  • Слинько В.В. Планирование товарного портфеля / Маркетинг: теорія і практика. Зб. наук. праць СНУ ім. В.Даля / Ред.кол. : Т.С. Максимова (гол.ред.). – Луганськ : вид-во СНУ ім. Даля. – 2014. – №21. – С. 150-154.
  • Забезпечення сталого розвитку економіки промислового регіону на основі інноваційних моделей управління [Текст] : монографія / [Ґудзь П. В. та ін. ; за ред. проф. П. В. Ґудзя] ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. - 272 с.
  • Слинько В.В. Перспективы развития внутреннего и въездного туризма в Запорожском регионе / В.В. Слинько, О.Г. Пачколіна // Зб. наук. праць СНУ ім. В.Даля. – Луганськ. – 2013. – №19. – С. 181-184.
  • Слинько В.В. Маркетингові комунікації в діяльності міжнародних компаній // Маркетинг: теорія і практика. – 2013.
  • Слинько В.В. Маркетингові аспекти конкуренції в галузі роздрібної торгівлі України // Вопросы экономики. – 2012. – № 4.
  • Слинько Г.І. Малоциклова втома фосфористих чавунів з пластинчастим та кулястим графітом / Г.І. Слинько, В.В. Слинько // Машинознавство. – Львів. – 2010. – №3-4. – С. 40-43.
  • Слинько Г.І. Детермінований факторний аналіз впливу структурних складників на властивості чавунів / Г.І. Слинько, В.В. Широков, В.В. Слинько // Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях. – К. – 2008. – С. 92.
  • Относительное влияние структурных составляющих на свойства чугунов / Г.І. Слинько, В.В. Слинько // Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2005. – С. 138-140.
  • Слинько Е.Г. Особенности стилей руководства на предприятиях с различной формой собственности / Е.Г. Слинько, В.В. Слинько // Сборник трудов ТГАТА. – Мелитополь: ТГАТА. – 1996. – С.116–118.