Ви є тут

Головна
 • Слинько, В.В. Сучасні підходи до управління якістю на підприємствах України [Електронний ресурс] / В.В. Слинько // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 67–68.
 • Слинько, В.В. Роль міжнародного співробітництва України в сфері управління якістю [Електронний ресурс] / В.В. Слинько, В.А. Пачколіна // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 69–70.
 • Тхор, Є.А. Дослідження можливостей діагностики ДВЗ з використанням акустичних систем [Текст] / Є.А. Тхор, Р.Ф. Сухонос, В.В. Слинько // Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем : Тези доповідей Всеукр. наук.-техн. інтернет-конф., 28-29 листопада 2019 р. – Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – 2019. – С. 145-146.
 • Слинько, Г.І. Методика визначення ефективної потужності бензинового двотактного ДВЗ із зовнішнім сумішоутворенням за діаметром паливного жиклера [Текст] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, В.С. Беспалько, В.В. Слинько // Сучасні технології на автомобільному транспорті та машинобудуванні : Наукові праці Міжнарод. наук.-практ. конф., 15-18 жовтня 2019. – Х.: ХНАДУ, 2019. – С. 200–203.
 • Слинько, Г.І. Дослідження процесу продувки двотактного бензинового двигуна з системою продувки циліндра чистим повітрям з метою покращення техніко-економічних показників [Текст] / Г.І. Слинько, С.Ю. Полуведько, Р. Ф. Сухонос, В.В. Слинько // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування : Матеріали 10-ї Міжнарод. науково-практ. конф., 12-13 вересня 2019. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2019. – С.224–226.
 • Слинько, В.В. Проблеми якості продукції машинобудівної галузі України та шляхи її підвищення [Електронний ресурс] / В.В. Слинько // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 96–98.
 • Слинько, В.В. Система контролю якості «кайдзен» у автомобілебудуванні [Електронний ресурс] / В.В. Слинько, Є.А. Тхор // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 98–99.
 • Слинько, В.В. Міжнародні стандарти серії ISO 9000 [Електронний ресурс] / В.В. Слинько, В.Г. Безсмертний // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 100–102.
 • Слинько, В.В. Аналіз існуючої практики менеджменту якості за кордоном та в Україні в сфері двигунобудування [Електронний ресурс] / В.В. Слинько, П.П. Дудка // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 164-165.
 • Слинько, В.В. Проблема якості продукції СНД [Електронний ресурс] / В.В. Слинько, В.С. Беспалько // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 165-166.
 • Слынько В. В., Довбищук О. В. Специфика маркетинга туристических услуг // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 422–424.
 • Слинько В. В., Душкіна Є. Л. Роль внутрішнього маркетингу в організаціях соціальної сфери // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 424–426.
 • Слинько В. В., Душкіна Є. Л. Проблеми на ринку нафтопродуктів в Україні// Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 426–428.
 • Слинько В. В., Манькова М. А. Дослідження ринку авіаперевезень// Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 428–430.
 • Слынько В. В., Шинкаренко Ю. В. Психологические, личностные и социальные зависимости потребителей рекламной информации // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 430–431.
 • Слынько В. В., Шинкаренко Ю. В. Психологические, личностные и социальные зависимости потребителей рекламной информации // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 430–431.
 • Перспективы развития черной металлургии в Украине / В.В. Слынько, А.Ю. Яковенко. – 2014.
 • Перспективы развития альтернативной энергетики в Украине / В.В. Слынько, А.С. Тюрюмина. – 2014.
 • Маркетинг в сфере услуг общественного питания / В.В. Слынько, О.В. Семенюта. – 2014.
 • Маркетинг в сфере услуг шоу-бизнеса / В.В. Слынько, Я.Р. Калагастова. – 2014.
 • Особенности оценки качества услуг / В.В. Слинько // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 жовтня, 2009 р., Маріуполь.
 • Особенности сервисного обеспечения трудопотока / В.В. Слинько // Тиждень науки – 2008 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12–16 квіт. 2008 р.).
 • Планирование портфеля заказов / Слинько В.В., Пачколіна О.Г.// Матеріали ІІІ Науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», Полтава.