Ви є тут

Головна

Прізвище: Бокарьов

Ім'я: Владислав

По батькові: Ігорович

 

Посада: старший лаборант, аспірант кафедри

 

Освіта: вища

  • Запорізький національний технічний університет, транспортний факультет, 2010, напрям підготовки – «Інженерна механіка», кваліфікація за дипломом – «бакалавр з двигунів внутрішнього згоряння»
  • Запорізький національний технічний університет, транспортний факультет, 2011, спеціальність за дипломом – «Двигуни внутрішнього згоряння», кваліфікація за дипломом – «магістр з двигунів внутрішнього згоряння, науковий співробітник (інженерна механіка), викладач університетів та вищих навчальних закладів»
 

Наукові інтереси:

  • {тематика}
  • ...

Основні наукові роботи (публікації):

  • Слинько, Г.І. Вплив навантаження бензинового чотиритактного двигуна на критерій мащення шатунного підшипника колінчастого валу [Текст] / Г.І. Слинько, В.І. Кубіч, В.І. Бокарьов // Вестник двигателестроения. – 2019. – № 1. – С. 18–28.
  • Кубіч В.І. До оцінки ефективності електричного приводу ротора турбокомпресора системи наддуву / В.І. Кубич, В.І. Бокарьов // Проблеми техніки. - №4. - 2012. - С.166-172.
  • Кубіч В.І. Дослідження систем рекуперації кінетичної енергії для двигунів з газотурбінним наддувом / В.І. Кубич, В.І. Бокарьов // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. - 2009. - Випуск 2 (55) Ч.1. - С.64-69.

Всього наукових праць: 3.

Участь у конференціях:

  • Слинько, Г.І. Моделювання робочого циклу ДВЗ в області режимів навантаження сертифікаційного їздового циклу NEDC [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, В.І. Бокарьов // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С.79–80.
  • Слинько Г.І., Бокарьов В.І. Оцінка впливу величини відносного дезаксіалу на процеси газообміну чотиритактного двигуна внутрішнього згоряння //Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 4 т. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С.123-124.
  • Бокарев В.И., Слынько Г.И. Оценка влияния конструкции КШМ на процессы газообмена 4-тактного ДВС // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення: матеріали науково-технічної конференції науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників. – ДВЗ. – Первомайськ: ППІ НУК, 2011. – С.65-67.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 2011.

Мови спілкування: українська, російська, англійська, німецька

Контакти:

адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, І навчальний корпус ЗНТУ
аудиторія (кабінет): 135
тел.: +380(61)7698241