Ви є тут

Головна
 1. Рябошапка, Н.Є. Постановка та алгоритм вирішення задачі внутрішнього теплообміну в процесі нагрівання вуглеграфітових заготовок в обпалювальних печах [Електронний ресурс] / Н.Є. Рябошапка // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 62–67.
 2. Рябошапка, Н.Є. Постановка та алгоритм вирішення задачі зовнішнього теплообміну в процесі нагрівання вуглеграфітових заготовок в обпалювальних печах [Електронний ресурс] / Н.Є. Рябошапка // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 92–94.
 3. Рябошапка, Н.Є. Як працює автопілот на прикладі автомобіля Tesla [Електронний ресурс] / Н.Є. Рябошапка, Є.В. Клименко // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 94–95.
 4. Рябошапка, Н.Є. Підвищення ефективності теплових процесів обпалення вуглеграфітових виробів [Електронний ресурс] / Н.Є. Рябошапка // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 163-164.
 5. Рябошапка, Н.Є. Удосконалення системи запалювання інжекторних двигунів [Електронний ресурс] / Н.Є. Рябошапка, С.Ю. Полуведько // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.157-159.
 6. Рябошапка, Н.Є. Використання нейронних мереж при діагностуванні ДВЗ [Електронний ресурс] / Н.Є. Рябошапка, П.Є. Іванов // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.159-160.
 7. Рябошапка Н.Є. Термодинамічне обґрунтування впровадження нових робочих середовищ до екологічно безпечних технологій [Текст] / Н.Є. Рябошапка, А.Д. Шевченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 109-110.
 8. Рябошапка Н.Є. Математична модель температурного поля в камерах печей обпалювання / Н.Є. Рябошапка, Д.О. Чернявський // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 214.
 9. Рябошапка Н.Є. Дослідження рівномірності нагрівання вуглеграфітових виробів в обпалювальних печах //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 70–71.
 10. Рябошапка Н.Є., Мурко А.П. Дослідження розподілу температур в камерах печей обпалювання //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 71–72.
 11. Рябошапка Н.Є. Дослідження рівномірності нагрівання вуглеграфітових виробів в обпалювальних печах //Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С.108-109.
 12. Рябошапка Н.Є. Щодо особливостей теплопередачі крізь шар сипучих матеріалів до поверхні вуглеграфітової заготовки, яка обпалюється //Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 4 т. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С.126-128.
 13. Рябошапка Н.Є. Підвищення ефективності обпалення вуглеграфітових виробів // Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп.. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11-15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С. 219-221.
 14. Яковлева І.Г., Рябошапка Н.Є Щодо питання рівномірності нагрівання вуглеграфітових виробів в обпалювальних печах //Металургійна теплотехніка: збірник наукових праць Національної металургійної академії. – 2010. – № 1 (16). – С. 212-218.
 15. Рябошапка Н.Є. Математична модель температурного поля в камерах печей обпалювання // Тиждень науки – 2010 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12-16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. С. 226-227.
 16. Рябошапка Н.Є. Дослідження процесу охолоджування двофазних дисперсних середовищ // Тиждень науки : тези доповідей наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2009 р., Запоріжжя. – Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. С. 60-61.
 17. Рябошапка Н.Є. Підвищення технологічної пластичності інструментальної сталі / О.М. Улітенко, В.О. Лейбензон, О.В. Єгоров, С.П. Кандибка, Н.М. Бурова // Неметалеві включення і гази у ливарних сплавах: ІХ міжнарод. наук.-техн. конф: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2000. – С.22–23.
 18. Рябошапка Н.Є. Розкислення-модифікування швидкорізальної вольфрамо-молібденової сталі / О.М. Улітенко, В.О. Лейбензон, Г.А. Бялік, Н.М. Бурова, О.В. Єгоров, В.В. Волік, С.П. Кандибка // Неметалеві включення і гази у ливарних сплавах: ІХ міжнарод. наук.-техн. конф: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2000. – С.26–27.
 19. Рябошапка Н.Є. Технологія термоциклічної обробки мікро легованої сталі / О.М. Улітенко, В.О. Лейбензон, Г.А. Бялік, Н.М. Бурова, О.В. Єгоров, В.В. Волік, С.П. Кандибка // Неметалеві включення і гази у ливарних сплавах: ІХ міжнарод. наук.-техн. конф: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2000. – С.27–28.
 20. Улітенко О.М., Рябошапка Н.Є. Фізико-математична модель та алгоритм розрахунку теплофізичних процесвів твердіння металу в кристалізаторі МБЛЗ // Тиждень науки : тези доповідей наук.-техн. конф., Запоріжжя. 23-28 квітня 2007 р. – Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2007. – С.56–57.