Ви є тут

Головна

У продовж травня місяця студенти юридичного факультету денної та заочної форм навчання складали державні іспити на отримання диплому бакалавра. Незважаючи на хвилювання, вони показали високий рівень знань та вкотре переконались у тому, що правильно обрали свою майбутню професію. Складання державного іспиту стало завершальним етапом  навчального процесу студентів при здобутті ними освітнього ступеню «бакалавр» за спеціальністю «Право». Але на цьому спілкування студентів та професорсько-викладацького складу ЗНТУ не завершується, бо майже всі випускники планують продовжити навчання на юридичному факультеті Інституту управління та права ЗНТУ в магістратурі за спеціальностями «Право» чи «Правоохоронна діяльність».

Викладачі кафедри конституційного, адміністративного та трудового права вітають вас, з успішним складанням державного іспиту.

Колаж

Запрошуємо до навчальних аудиторій для отримання ступеня магістр за спеціальностями «Право» та «Правоохоронна діяльність».

Колаж

Успіхів вам у складанні ЗНО!