Ви є тут

Головна

Ім'я: Олександр

По батькові: Юхимович

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур: Директор Державного підприємства «Запорізький регіональний центр державного земельного кадастру»

Науковий ступінь: Кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання: Доцент кафедри технології виробництва сільськогосподарської продукції

Обліковий запис науковця (ORCID): {ORCID у вигляді xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}

Освіта: вища

 • Московська ордена Леніна і ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія ім. К. А. Тімірязєва 1973 - 1978 агрономія. Кваліфікація вчений агроном, диплом з відзнакою.
 • Диплом магістра з відзнакою, закінчив у 2013 році Запорізький національний технічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» та здобув кваліфікацію магістра з менеджменту організацій і адміністрування, викладача університету та вищих навчальних закладів

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 06.01.12 «Луговодство»: «Виявлення оптимальної потужності розрахункового шару зволоження ґрунту злаково - бобових пасовищ, створюваних на слабовищелоченних чорноземах», рік захисту – 1982, Московська ордена Леніна і ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія ім. К. А. Тімірязєва
 • Наукові інтереси:

 • Земельна реформа в Україні;
 • Проблеми сільського господарства України;
 • Проблеми АПК України.

Дисципліни, які викладає:

 • Публічне адміністрування;
 • Адміністративний менеджмент;
 • Організація праці менеджера;
 • Управлінські рішення

Основні наукові роботи (публікації):

МОНОГРАФІЇ
2013

 • Ткачук О.Ю. Діагностика механізму аукціонного продажу міських земель // Забезпечення сталого розвитку економіки промислового регіону на основі інноваційних моделей управління : монографія / за ред.. проф.. П. В. Гудзя. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С. 85 – 96.

2012

 • Ткачук О.Ю. Фактор «земля» як передумова завершення ринкових перетворень в українській економіці : монографія / за ред.. проф.. П. В. Гудзя, Л.О. Кримської. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С. 138 – 163.

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

2014

 • Ткачук О.Ю. Тенденции развития в АПК Украины в контексте публичного администрирования в условиях глобализации / Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. Випуск другий ISSN № 2306 - 8698 м. Мелітополь 2014р.
 • Ткачук О.Ю., Сезоненко А. А., Хандога М. М. Анализ эффективности использования земельных ресурсов в Запорожском регионе / Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. Випуск другий ISSN № 2306 - 8698 м. Мелітополь 2014р.

2010

 • Ткачук О.Ю. Механізм аукціонного продажу міських земель: проблеми і перспективи Запорізького регіону / Економіка і регіон : Збірник наукових праць. - Випуск № 25-С2 2010. – Полтава : ПНТУ. 2010. – С. 14 – 18.

ОПУБЛІКОВАНО ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ
2017

 • Ткачук, А. Е. Фрагментарная реализация технологии форсайта на региональном уровне [Текст] / А.Е. Ткачук, Г.С. Емелина // Економічний вісник Запорізький національний технічний університет. – 2017. – № 1. - С. 155 -165.
 • Публічне адміністрування ринку сельскогосподарського страхування  [Текст] / О.Ю. Ткачук, К.А. Черкез // Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21–23 вересня 2017 р.). — Запоріжжя : Запорізька державна інженерна академія ; ФОП Систерова Н. О., 2017. — С. 181-182.

2015

 • Ткачук, О. Ю. Побочные эффекты использования земельных ресурсов в Украине в условиях глобализации [Текст] /Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. праць. Економічні науки. – 2015. – №1( 25). – С. 121 – 131.
 • Ткачук, А. Е. Перспективы применения критических технологий в аграрном секторе на региональном уровне как инструмента форсайта [Текст] /А. Е. Ткачук, Г. С. Емелина // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. Економіка АПК. – 2015. – № 3. - С. 265 -275.
 • Ткачук, А. Е. Фактори підвищення ролі сфери послуг в економіці Запорізької регіону [Текст] / О.Ю. Ткачук, В.А. Наньева   // Вісник Запорізького національного технічного університету: зб. наук. праць. економічні науки. – 2015. – №1( 25). – С. 121 – 131.

 2014

 • Ткачук О.Ю. Тенденции развития в АПК Запорожского региона в условиях глобализации //  Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2014;
 • Ткачук О. Ю. Анализ тенденций развития в АПК Украины в условиях глобализации  //  Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2014

2013

 • Ткачук О. Ю. Система надання туристичних послуг жителям міста / О. Ю. Ткачук , А. М. Демків // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С.76 – 77.
 • Ткачук О. Ю. Система залучення та обслуговування туристів / О. Ю. Ткачук, Т. Є. Кунгурцева // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С.82 – 83.
 • Ткачук О. Ю. Система обеспечения жителей города развлечениями и местами отдыха / О. Ю. Ткачук, К.Ю. Кулінич // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С.83 – 84.
 • Ткачук О. Ю. Система высшего образования в Запорожье / О. Ю. Ткачук, К. В. Блізнюк // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С.84 – 85.
 • Ткачук О. Ю. Система спорта и спортивных услуг в г. Запорожье / О. Ю. Ткачук, Т. И. Сидоренко // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С.84 – 85.
 • Ткачук О. Ю. Система професіональної освіти та перепідготовки / О. Ю. Ткачук, Ю. П.Тетеріна // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С.84 – 85.
 • Ткачук О. Ю. Проблеми міського громадського транспорту м. Запоріжжя та шляхи їх вирішення / О. Ю. Ткачук, М. В. Попова // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С.87 – 88.
 • Ткачук О. Ю. Проблеми міського громадського транспорту м. Запоріжжя та шляхи їх вирішення / О. Ю. Ткачук, М. В. Попова // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С.87 – 88.
 • Ткачук О. Ю. Проблема дошкольного образования в Украине / О. Ю. Ткачук, Б. М. Коваль // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С. 92 – 93.
 • Ткачук О. Ю. Проблеми роздрібної торгівлі та шляхи їх вирішення / О. Ю. Ткачук, О. С. Замбурська // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С. 91 – 92.
 • Ткачук О. Ю. Проблеми в системі вищої школи України та шляхи їх вирішення / О. Ю. Ткачук, Ю. Р. Скоробогата // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С. 89 – 90.
 • Ткачук О. Ю. Проблеми дошкільних закладів м. Запоріжжя / О. Ю. Ткачук, М. І.Замаєнко// Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С. 94 – 95.
 • Ткачук О. Ю. Проблеми розважальної галузі м. Запоріжжя / О. Ю. Ткачук, О. В. Негода // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С. 96 – 97.
 • Ткачук О. Ю. Система забезпечення жителів міста житлом та будівництво/ О. Ю. Ткачук, Д. К. Кожура // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С. 112 – 113.
 • Ткачук О. Ю. Система охраны здоровья Украины и продажа фармацевтических средств/ О. Ю. Ткачук, Н. В. Машинец  // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С. 99 – 100.
 • Ткачук О. Ю. Система школьного образования / О. Ю. Ткачук, У. В. Евсеева // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С. 98 – 99.
 • Ткачук О. Ю. Система благоустройства города и обслуживание жилищного фонда / О. Ю. Ткачук, Е. С. Сторчило // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С. 98 – 99.
 • Ткачук О. Ю. Система городского и пригородного транспорта / О. Ю. Ткачук, Е. А. Вапнярук // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013.– Т.3. – С. 101 – 102.
 • Ткачук О. Ю. Аналіз системи забезпечення населення міст водою та відведення стічних вод / О. Ю. Ткачук, Д. С. Проскуркіна // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013.– Т.3. – С. 103 – 104.
 • Ткачук О. Ю. Проблема екологічного благоустрою міста Запоріжжя / О. Ю. Ткачук, О. О. Шевченко // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013.– Т.3. – С. 94 – 95.
 • Ткачук О. Ю. Система збору , вивозу та переробки побутових відходів / О. Ю. Ткачук, В. М. Сосніна // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013.– Т.3. – С. 107 – 108.
 • Ткачук О. Ю. Система охорони здоров`я Запорізького регіону / О.Ю. Ткачук, О. В. Кос’яненко // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013.– Т.3. – С. 108 – 109.
 • Ткачук О. Ю. Система збору, вивозу та переробки побутових відходів в  м. Запоріжжя / О. Ю. Ткачук, Бізюк  С. О. // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013.– Т.3. – С. 109 – 110..

2012

 • Ткачук О. Ю. Управление земельной реформой в Украине / О. Ю. Ткачук, Ю. И. Полковникова  // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2012. – Т.3. – С.381 - 382.
 • Ткачук О. Ю. Усовершенствование земельных отношений в Украине на основе экономических, организационных, правовых и социальных мероприятий / О.Ю. Ткачук // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2012. – Т.3. – С.184 - 185.

2011

 • Ткачук О. Ю. Чинники впливу на ефективність впровадження у Запорізькому регіоні механізму продажу міських земель / О. Ю. Ткачук // Матеріали доповідей  учасників четвертої міжрегіональної науково – практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових  регіонах». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. - С. 316-317.
 • Ткчук О. Ю. Проблеми та перспективи аукціонного продажу земель / О. Ю. Ткачук // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2011. – Т.2. – С.173 - 175.
   

Відзнаки та нагороди:

Рік початку діяльності в університеті: 2003

Мови спілкування: {назва мови} ({рівень володіння мовою}),...

Контакти:

адреса: {адреса} аудиторія (кабінет): {номер аудиторії}
тел.: +380(61){телефони}

e-mail:

ofertabigmir.net

 
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}