Ви є тут

Головна

З 16-20 квітня 2018 р. у ЗНТУ відбулася науково-практична конференція «Тиждень науки», яка традиційно була присвячена професійному святу працівників науки – Дню науки, що відзначається 19 травня 2018 року.

Колаж

В рамках заявленої науково-практичної конференції «Тиждень науки» прийняли участь й студенти і викладачі юридичного факультету, які взяли участь в обговоренні найактуальнішіх питань правової науки та практики на секціях, що відбулися 17 і 18 квітня.

Колаж

17 квітня на секції «Теорія та історія держави і права, конституційне право, адміністративне право, трудове право» виступили 48 студентів юридичного факультету, які підготували свої тези доповідей під керівництвом викладачів кафедри конституційного, адміністративного та трудового права. До обговорення на засіданнях секції були представлені такі теми:

1. Боротьба з корупцією в системі правоохоронних органів Турецької Республіки

Доповідач – студ. гр. Юз-313м Д.А. БЕССОНОВА

2. Європейський Суд з прав людини в механізмі захисту прав і свобод людини

Доповідач – студ. гр. Ю-116 ЗНТУ М.О. БАТЮТА

3. Особливості розвитку форми державно-політичного режиму пострадянських країн Балтії

Доповідач – студ. гр. Ю-113м Д.М. ОВСЯННІКОВ

4. Суб’єктивний (особистісний) фактор в антикорупційній правоохоронній діяльності

Доповідач – студ. гр. Юз-313м Г.О. НЕМЧЕНКО

5. Гармонізація законодавства як один з ключових чинників інтеграції в правову систему Євросоюзу (з досвіду правової інтеграції республіки Румунія)

Доповідач – студ. гр. Юз-113м І.К. САВЕНКО

6. Поняття і ознаки східної деспотії на прикладі Стародавнього Вавилону

Доповідач – студ. гр. Ю-117 О.Є. АСТАШОНОК

7. Демократична та олігархічна республіка: компаративний аналіз на прикладі Стародавніх Афін і Спарти

Доповідач – студ. гр. Ю-117 С.А. ВЕЛИЧКО

8. Сеньйоральна монархія як особлива форма середньовічної держави

Доповідач – студ. гр. Ю-117 М.І. ГАРАЙЧУК

9. Станово-представницька монархія в Європі: поняття і ознаки

Доповідач – студ. гр. Ю-117 Н.О. ПАВЛОВА

10. Принципат як особлива форма монархії у Стародавньому Римі

Доповідач – студ. гр. Ю-117 А.В. БОГДАНОВА

11. Особливості становлення держави і теократії у Арабському халіфаті

Доповідач – студ. гр. Ю-117 К.О. ФАЛЕСА

12. Форма постсоціалістичної держави

Доповідач – студ. гр. Ю-117 А.С. БОДЗЯК

13. Основні вчення про форму держави

Доповідач – студ. гр. Ю-117 І.П. ВЛАСЮК

14. Держава, конфедерація та міждержавні об’єднання

Доповідач – студ. гр. Ю-117 В.Р. МОІСЕЄВ

15. Співтовариства держав у сучасному світі

Доповідач – студ. гр. Ю-117 В.С. МЕРЕНА

16. Політичний і державно-правовий режими

Доповідач – студ. гр. Ю-117 П.А. МОІСЕЄВА

17. Монархія як форма правління: історія і сучасність

Доповідач – студ. гр. Ю-117 Д.А. ДЄВОЧКІНА

18. Змішана республіка як форма правління

Доповідач – студ. гр. Ю-117 М.А. МЕХТІЄВА

19. Культурні права в контексті Конституції України

Доповідач – студ. гр. Ю-116 В.В. ТОКАРЄВА

20. Особливості правової культури юриста як складової його професії

Доповідач – студ. гр. Ю-135 сп І.О. БУРДЕНЮК

21. Вибори як засіб формування органів державної влади

Доповідач – студ. гр. Ю-126 М.В. ЧАЙКА

22. Особливості міжнародно-правового регулювання праці

Доповідач – студ. гр. Ю-115 К.О. ДУХНЯК

23. Поняття та види джерел трудового права

Доповідач – студ. гр. Ю-115 В.Е. ЖУКОВА

24. Проблематика пенсійного забезпечення та напрямки її вирішення

Доповідач – студ. гр. Ю-125 М.Г. ЩЕРБІНА

25. Новітні методи стимулювання трудової дисципліни

Доповідач – студ. гр. Ю-125 О.В. РОЖКОВА

26. Соціальний діалог в Україні та його правове забезпечення

Доповідач – студ. гр. Ю-125 Д.В. ТИЩЕНКО

27. Загально-теоретична характеристика й особливості правовідносин у сфері трудового права

Доповідач – студ. гр. Ю-125 К.С. ХЛОПЦЕВА

28. Колективні трудові відносини

Доповідач – студ. гр. Ю-125 К.С. САВИЦЬКА

29. Дисциплінарна відповідальність окремих категорій працівників

Доповідач – студ. гр. Юз-313м Т.В. ТКАЧЕНКО

30. Особливості судового розгляду справ про поновлення на роботі

Доповідач – студ. гр. Ю-113м М.М. ОКОПНА

31. Державні гарантії у сфері зайнятості населення

Доповідач – студ. гр. Ю-113м А.Р. ШАПОШНИК

32. Особливості соціального захисту працівників прокуратури

Доповідач – студ. гр. Ю-313м І.В. ЛИМАР

33. Організація співробітництва між правоохоронними органами та неурядовими організаціями

Доповідач – студ. гр. Юз-313м А.О. ЯЦЕНКО

34. Закордонний досвід охорони громадського порядку в зонах відпочинку громадян

Доповідач – студ. гр. Юз-313м А.Г. КОМАРІНЕЦЬ

35. Митні режими в міжнародному митному праві.

Доповідач – студ. гр. Ю-113м С.Д. ЗАХАРЕНКО

36. Характерні риси складів адміністративних правопорушень пов’язаних з корупцією

Доповідач – студ. гр. Ю-113м І.С. СПИЦЯ

37. Особливості об’єкту оподаткування за операціями фізичних осіб із цінними паперами

Доповідач – студ. гр. Ю-113м І.О. БАЛАК

38. Обмеження пересування особи чи транспортного засобу або фактичного володіння річчю як превентивний захід

Доповідач – студ. гр. Юз-313м В.В. ІГНАТЕНКОВ

39. Внутрішньовідомчий контроль та форми його здійснення в правоохоронній сфері

Доповідач – студ. гр. Юз-313м В.В. БАКУТА

40. Адміністративно-юрисдикційна діяльність дільничного офіцера поліції щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення

Доповідач – студ. гр. Ю-313м В.Р. ШЕРЕМЕТ

41. Організаційно-правове регулювання дозвільної системи

Доповідач – студ. гр. Юз-313м Г.В. РУДЕНКО

42. Облік та аналіз дорожньо-транспортних пригод які здійснюються органами поліції

Доповідач – студ. гр. Юз-313м К.В. КЛИМЕНКО

43. Цінність права як основного регулятора розвитку суспільства

Доповідач – студ. гр. Ю-113м Ю.В. ГРУНІЧЕВА

44. Варварські королівства: формування державної влади часів раннього Середньовіччя

Доповідач – студ. гр. Ю-117 С.С. ПАЛАМАРЧУК

45. Електронна петиція як інструмент впливу на органи влади в Україні

Доповідач – студ. гр. Юз-113м К.С. МАКОГОН

46. Етапи виборчого процесу в Україні

Доповідач – студ. гр. Ю-113м В.О. ЧУПЕТА

47. Конституційно-правові засади принципів адміністративного судочинства

Доповідач – студ. гр. Юз-113м А.Ю. ВІННІК

48. Ініціація змін та доповнень до Конституції України

Доповідач – студ. гр. Ю-113м А.Д. САПА

А 18 квітня на секції «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України» продовжили обговорення актуальних питань правової науки і практики викладачі кафедри конституційного, адміністративного та трудового права.

Зокрема до обговорення були запропоновані такі теми:

1. Практичні результати тлумачення норм права

Автор – доц. Г.О. САМІЛО

2. Конституційно-правове регулювання інститутів демократії в Україні: від Декларації про державний суверенітет України до Конституції України

Автор – проф. Р.М. МАКСАКОВА

3. Нормативно-правовий механізм удосконалення адміністративно-територіального устрою в Україні

Автор – доц. Л.В. БАЄВА

4. Стимул як спонукання до правомірної поведінки працівників

Автор – доц. М.Л. СМОЛЯРОВА

5. Новели митного законодавства ЄС у зв’язку з прийняттям нового митного кодексу ЄС

Автор – доц. В.В. ДЕНИСЕНКО

6. До питання про ідентифікацію спеціальності «правоохоронна діяльність»

Автор – проф. С.К. БОСТАН

7. Правове регулювання діяльності служби дільничих офіцерів поліції

Автор – доц. А.П. КУПІН

8. Взаємодія поліції з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку у сфері забезпечення публічної безпеки та правопорядку

Автор – доц. Г.М. БУКАНОВ

Під час виступів на секціях виникали жваві дискусії з різних правових проблем. По завершенню засідань секцій в рамках проведеної науково-практичної конференції були підведені підсумки та внесені пропозиції щодо розвитку юридичної науки та рекомендації щодо вирішення ряду практичних проблем державно-правового характеру, а також в сфері правоохоронної діяльності.