Ви є тут

Головна

Мета – формування знань та умінь у майбутніх фахівців із термічної обробки для подальшої освіти та професійної діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: умови експлуатації виробів, вимоги до їх матеріалів; группу матеріалів, до якої відноситься призначений конструктором матеріал; типові режими термічної обробки основних груп матеріалів і виробів; зміни в хімічному складі, структурі і властивостях матеріалів виробів при їх термічній обробці;
вміти: обґрунтувати вибір режиму термічної обробки конкретних виробів; визначати параметри операцій ТО; розробляти технологічні карти термічної обробки; аналізувати дані щодо впливу ТО на структуру і властивості матеріалів виробів; завдяки самоосвіті постійно підвищувати професійний рівень; вчити виконавців основам ТО; визначати причини появи дефектної (після ТО) продукції і розробляти заходи по їх запобіганню і усуненню.
Викладач: Лазечний Іван Миколайович, доцент кафедри ФМ.