Ви є тут

Головна

Лауреатом конкурсу у номінації «Довідкове видання» стала доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права юридичного факультету Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету, к.ю.н., доцент  Марина Леонідівна Смолярова за підготовлений нею навчальний посібник - Трудове право України: Словник-довідник. – Запоріжжя: «Просвіта», 2016. -152 с.

Колаж

Це видання було рекомендовано до друку Вченою радою Запорізького національного технічного університету (протокол № 2 від 03 жовтня 2016 року) та після публікації його примірники були розміщені у бібліотеці ЗНТУ й надіслані в інші бібліотеки України. Видання широко використовується в навчальному процесі ЗНТУ при підготовці фахівців не тільки юридичної галузі, а й спеціалістів з інших напрямків. Словник-довідник „Трудове право України” є навчальним виданням довідкового характеру, яке містить упорядкований перелік відомостей про галузь трудового права, наведених на підставі проведеного детального аналізу нормативної бази та має на меті надати читачеві довідкову інформацію з урахуванням змін та доповнень до чинного законодавства про працю України. Словник-довідник містить основні відомості, терміни й поняття основних положень трудового права України. Визначення основних термінів або понять подаються з посиланням на відповідний нормативно-правовий акт. Більш детальніше зі змістом Словник-довідник „Трудове право України” можна ознайомитися в репозитарії видвнь кафедри конституційного, адміністративного та трудового права за посиланням :

Смолярова М. Л. Трудове право України: Словник-довідник. – Запоріжжя : Просвіта, 2016. – 152 с.

Колаж

Колаж

 

Колектив кафедри конституційного, адміністративного та трудового права та викладачі юридичного факультету вітають М.Л. Смолярову з перемогою на Всеукраїнському конкурсі на краще правниче видання і бажають подальших успіхів у науковій роботі.

Колаж