Ви є тут

Головна

Прізвище: Нечаєва

Ім'я: Ірина

По батькові: Анатоліївна

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь: к.е.н.

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-3429-7255

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=EJmGWM8AAAAJ&hl=ru

Обліковий запис науковця ID: 0041147

 Освіта: вища

 1. Запорізький машинобудівний інститут, кваліфікація за дипломом – «інженер-металург»
 2. Запорізький національний технічний університет, кваліфікація за дипломом – «менеджер-економіст»

Додаткова освіта:

2022

1 СЕРТИФІКАТ курсу “6 кроків до доброчесності: від теорії до практики”, 2022, Офіс доброчесності при НАЗК

2 СЕРТИФІКАТ проєкту з розвитку співпраці бізнесу та університетів “Uni-Biz Brige” присвячений розвитку soft-skills викладача (Сертифікат №742)

3 СЕРТИФІКАТ онлайн-школи з написання грантових проєктів “Час змін” (листопад 2022 р. Центр розвитку “Час змін”)

1999-2002

1.    Сертифікат Консорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME), USAID,  курс «Менеджмент інформаційних систем» - листопад 1999 р.,  м. Дніпропетровськ;
2.    Сертифікат Літнього інституту для викладачів бізнес-вузів Консорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME), USAID – липень 1999 р., м. Харків;
3.    Сертификат Консорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME), USAID для викладачів бізнес-програм та бізнесменів Центрального регіону, курс «Реструктурізація/трансформація підрприємств» -листопад 2000 р., м. Дніпропетровськ;
4.    Сертификат Консорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME), USAID для викладачів бізнес-програм,  курс «Стратегічний менеджмент» – лютий 2000 р., м. Дніпропетровськ;
5.    Сертификат Літнього інституту для викладачів бізнес-вузів Консорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME), USAID курс «Загальне управління якістю» – липень 2001 р., м. Ялта, №2001/193;
6.    Сертификат Консорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME), USAID, курс «Трансформація компаній. Управлінський інструментарій» - лютий 2002, м. Дніпропетровськ.

Підвищення кваліфікації:
1. Стажування в період з 29 вересня 2003 р. по 14 листопада 2003 р. в Державному технологічному навчальному інституті Західної Македонії (Technological Educational Institute of Western Macedonia) м. Касторія, Греція.
Посвідчення №1545  від 13.10.2003 р.

2. Стажування в період з 01 грудня 2017 р. по 31 травня 2018 р. в Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя) на кафедрі публічного управління та землеустрою Інституту управління.
Посвідчення №0317 від 31.05.2018 р.

3. Стажування в період з 01 червня по 10 червня 2018 р. в Технічному університеті м. Варна (Болгарія).
Кількість годин стажування  - 120 годин (4 кредити).
Посвідчення №V 18/019 від 10.06.2018 р.

4. Стажування в період з 01 грудня 2018 р. по 01 червня 2019 р. в Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя) на кафедрі менеджменту Інституту управління.
Посвідчення №0379 від 01.06.2019 р.

5. Участь у програмі міжнародної академічної мобільності у формі цифрового навчання за курсами «Управління бізнес-процесами» проекту DILLUGIS 23 освітньої програми «Цифрові технології і менеджмент» (СЕРТИФІКАТ East Bavarian University Amberg- Weiden за курсом «Business Process Management» (“Управління бізнес-процесами”))

6. Участь у вебінарі «Ментальне здоров’я під час війни», 17 жовтня 2023 року, м.Полтава, ПДАУ (СЕРТИФІКАТ про підвищення кваліфікації СС00493014/000623-23)

7. Підвищення кваліфікації за курсом “R&D ТА СПІВПРАЦЯ З БІЗНЕСОМ”, що проведений в рамках Проєкту USAID “Економічна підтримка України” з 09 жовтня по 16 листопада 2023 р.

Дисертації:

 • Дисертаційне дослідження:
  «Кандидатська дисертація зі спеціальності – {08.00.04} «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»:

  Тема дисертації: «Управління інвестиційним розвитком металургійного підприємства на основі програмно-цільового підходу», рік захисту – 2011, КПУ»

Наукові інтереси:

 • Ефективності менеджменту організації
 • Кризовий та антикризовий менеджмент
 • Публічні фінанси
 • Інвестиційна діяльність

Дисципліни, які викладає:

 • Фінансовий менеджмент
 • Адміністрування публічних фінансів
 • Економіка та фінанси підприємства
 • Інвестиційний менеджмент
 • Антикризове управління
 • Інвестування регіонального розвитку
 • Управління соціальною та економічною безпекою
 • Національна та регіональна економіка
 • Євроінтеграційні процеси та збереження національної ідентичності

Основні наукові роботи:

Підручники та монографії:

2023

1 Нечаєва І.А., Борисенко О.Є. Обґрунтування доцільності в умовах воєнного стану змін в податковій системі України на основі маркетингових досліджень. Концептуальні основи та практичний досвід обліку, аудиту та оподаткування в умовах глобалізації економіки: колективна монографія кафедри обліку і оподаткування (НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя). Запоріжжя: видавець ФОП Мокшанов В.В. 2023. С.94-107.

2020

1. Nechayeva I. (2020) Modern tools for regional development programming.  Intelligent computer-integrated information technology in project and program management [Text] : Collective monograph edited by I. Linde, I. Chumachenko, V. Timofeyev. Riga : ISMA, 2020. 324 p., p. 178-192 DOI: https://doi.org/10.30837/MMP.2020.178

2. . Iryna Nechaeva. Ensuring the socio-economic development of united territorial communities in the paradigm of governance. Collective monograph. For order. prof. Gudz P. Zaporizhzhia, 2020. P.45-60.

2015

1. Нечаєва І.А. Кількісні та якісні параметри (показники) оцінки економічного потенціалу регіону // Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації: монографія/ за ред. проф. П. В. Ґудзя. – Запоріжжя: ЗНТУ. 2015. - 171 с. С.8-18.

2013

2. Нечаєва І.А. Вплив металургійної галузі на сталий розвиток промислового регіону / І.А. Нечаєва // Забезпечення сталого розвитку економіки промислового регіону на основі інноваційних моделей управління : монографія / за ред. проф. П.В. Ґудзя, Л.О. Кримської. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 96 – 120.

2012

3. Нечаєва І.А. Програмно-цільовий підхід в управлінні інвестиційним розвитком металургійного підприємства / І.А. Нечаєва , П.В. Гудзь. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 102 c.
4. Нечаєва І.А. Активізація інвестиційної діяльності металургійних підприємств / І.А. Нечаєва, В.В. Возіянов // Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами : монографія / за ред. проф. П.В. Ґудзя, Л.О. Кримської. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 78 – 90.

Статті у фахових виданнях:

2022

1 Nechayeva I.A., Ben V.V. Determination of incentives for the socio-economic recovery of the economic complex of the Zaporizhzhia region in the conditions of martial law. Економічний вісник Державного вищого навчального закладу “Український державний хіміко-технологічний інститут”, 2022, № 2, C. 39-48. URL : http://ek-visnik.dp.ua/wp-content/uploads/pdf/2022-2/Necheyeva.pdf. DOI: 10.32434/2415-3974-2022-16-2-39-48

2. Нечаєва І. А., Шитікова Л. В. . Інновації як інструмент антикризового управління підприємством. Вісник Херсонського національного технічного університету, 2022. № 4(83. С. 97-107. URL : http://kntu.net.ua/index.php/eng/content/download/103542/588815/file/Вісник%204%20(83).pdf

2021.

1. Нечаєва, І., Борисенко, О., & Онуфрієнко, Н. (2021). Аналіз  можливості та обґрунтування необхідності створення проєктів розвитку людського потенціалу регіону. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-51

2. Нечаєва І. А., Костецька А. І. Використання гендерно орієнтованого підходу у бюджетному процесі громади.  Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2021. №9.  https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-9-7545

3. Нечаєва, І., & Дончик, Д. (2021). Використання технології «краватка-метелик» (Bowtie) в практиці оцінки ризиків. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-51

 

2020

1. Iryna Nechayeva (2020) “Analysis of state and development of industrial infrastructure in Zaporizhzhya region”, Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy  Roczniki Ekonomiczne Vol. 12 , pp. 137-150, available at: http://kpsw.edu.pl/nauka-i-rozwoj/roczniki-ekonomiczne-kpsw/roczniki-eko...

2. Нечаєва І. А. Оцінка прозорості та відкритості комунального підприємства (установи, організації) як запорука ефективного використання місцевих фінансів і територіального розвитку. Проблеми економіки. 2020. №2. C. 265–273.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-2-265-273

3. Нечаєва І. А. Реформа системи соціального страхування як засіб зміцнення соціально-економічної безпеки України в умовах перманентної кризи. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1634 (дата звернення: 02.05.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.58

4. Нечаєва І. А. Оцінка прозорості та відкритості комунального підприємства (установи, організації) як запорука ефективного використання місцевих фінансів і територіального розвитку. Проблеми економіки. 2020. №2. C. 265–273. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-2-265-273

5. Нечаєва І. А. Податкова реформа в умовах євроінтеграційних процесів та кризи: можливі результати для України. Modern Economics. 2020. № 22(2020). С. 64-71. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V22(2020)-10. (Nechayeva I. (2020). Tax Reform in the Context of European Integration Processes and the Crisis: Possible Results for Ukraine. Modern Economics, 22(2020), 64-71. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V22(2020)-10).

6. Нечаєва І. А., Лавріненко В. О. Сучасний стан інвестування в економіку запорізького регіону в контексті зміцнення його соціально-економічної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 152–158. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.152 (Nechayeva, I. and Lavrinenko, V. (2020), “The current state of investment in the economy of the zaporizhzhia region in the context of strengthening its socio-economic security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 152–158. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.152).

7. Нечаєва І. А., Рощина Д. С. Використання організаційно-фінансового механізму державно-приватного партнерства: досвід Великобританії. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8407 (дата звернення: 27.12.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.82 (Nechayeva, I. and Roshchyna, D. (2020), “Using the financial mechanism of public-private partnership: the experience of the united kingdom”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8407 (Accessed 27 Dec 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.82).

8. Нечаєва, І. і Змикало, О. (2021) «Стан та проблеми підприємств автомобілебудівної галузі України: виклики кризи-2020 (на прикладі ПрАТ ‘ЗАЗ’)», Е-кономіка, (1(4). доступний у: http://e-conomics.hpi.kh.ua/index.php/journal/article/view/73 (дата звернення: 26Січень2021).

9. Нечаєва І.А., Оболадзе А.Н. Багатофакторна модель оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка» №7(2), 2020. https://doi.org/10.52566/msu-econ.7(2).2020.8-21

10. Нечаєва І.А., Подакова Г.Ю. Управління  персоналом як інструмент  формування конкурентної позиції ЗВО. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка» №7(2), 2020. DOI: 10.31339/2313-8114-2020-7(2)-40-49

2019

1. Нечаєва І. Особливості прийняття управлінських рішень, їх оцінка та оцінювання в умовах кризи. Економічний аналіз. Тернопіль. 2019. Том 29. №1. С. 156-163. DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.01.156

2. Iryna Nechayeva (2019) “Analysis of state and development of industrial infrastructure in Zaporizhzhya region”, Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy  Roczniki Ekonomiczne Vol. 12 , pp. 137-150, available at: http://kpsw.edu.pl/nauka-i-rozwoj/roczniki-ekonomiczne-kpsw/roczniki-eko...

2018

2. Нечаєва, І. А. Методика оцінки інвестиційної привабливості IT-компанії за допомогою показників аналізу акцій та інтегрального показника інвестиційної привабливості [Текст] / К. Г. Коляда, Т. В. Пуліна, І. А. Нечаєва // Інвестиції: практика та досвід, 2018. – № 19. – С. 41–45.
3. Нечаєва І. А., Дьордій Є. А. Управління ризиками підприємства в секторі ІТ-послуг як інструмент підвищення його конкурентоспроможності. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6797 (дата звернення: 01.01.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.120

2017

4. Нечаєва, І. А. Аналіз формування та витрачання публічних фондів грошових коштів в умовах бюджетної децентралізації  [Електронний ресурс]  / І.А. Нечаєва // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – Режим доступу: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=eng&z=5429
5. Нечаєва, І. А. Напрями, особливості та проблеми формування та використання місцевих фінансів в Україні в умовах бюджетної децентралізації [Текст] / І.А. Нечаєва // Економіка та держава. – 2017. – № 7. – С. 40 – 48.
6. Нечаєва, І. А. Бюджетна децентралізація: підсумки, результати та наслідки перших етапів її впровадження для місцевих фінансів (на прикладі Запорізької області) [Текст] / І.А. Нечаєва // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 19. – С. 72 – 81.
7. Нечаєва, І. А. Особливості управління підприємством на основі використання сучасних технологій і систем менеджменту [Електронний ресурс]  / І. А. Нечаєва, М. В. Кабак // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5771

2016

8. Нечаєва, І. А. Оцінка ефективності менеджменту організації на прикладі машинобудівного підприємства [Текст]  / І.А. Нечаєва, І. О. Савчук // Молодий вчений. – Херсон. – 2016. – № 11 (38). – С. 635-639.

2014

9. Нечаева, И. А. Оценка эффективности управления ресурсами предприятия на основе построения динамического норматива [Текст]  / Е. Е. Борисенко, И. А. Нечаева // Менеджмент в России и за рубежом. – Москва; ЗАО «Финпресс». – 2014. - №2. – С.100-108.
10. Нечаєва, І. А. Особливості використання інструментів стратегічного менеджменту з метою комплексної оцінки фінансової діяльності підприємства [Текст]   / К. Ф. Забаріна, І. А. Нечаєва // Економічний аналіз. - 2014. – Т. 15(3). – С. 37-43. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2014_15(3)__7
11. Нечаєва, І. А. Удосконалення методики аналізу системи управління відтворюванням оборотного капіталу підприємства  [Текст]  / І. А. Нечаєва, Є. В. Горлов // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2014. – Вип. 6. – С. 61-66.

2013

12. Нечаєва І. А. Порівняльний аналіз моделей прогнозування банкрутства компаній за даними національної та міжнародної звітності / І. А. Нечаєва // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2013. – Т. 18, Вип. 2(1). – С. 56-58. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2013_18_2(1)__15.
13. Нечаєва І. Оцінювання фінансового стану підприємства на основі фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами / І. Нечаєва, М. Хандога // Економічний аналіз : Зб. наук. праць каф. екон. аналізу Тернопільського національного екон. ун. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – С.290-294.
14. Нечаєва І.А. Інвестиційний потенціал регіону: економічна сутність, структура та фактори впливу / І.А. Нечаєва, А.М. Джейлан // Кримський економічний вісник: Науковий журнал. – Сімферополь : ГО «Наукове об’єднання “Economics”, 2013, № 6 (07). –  ч.ІІ. – С.38-41.
15. Нечаєва І.А. Метод аналізу середовища функціонування для оцінки ефективності роботи суб’єкта, який ухвалює рішення, та його переваги / І.А. Нечаєва, Д.С. Проскуркіна // Економічний аналіз : Зб. наук. праць каф. екон. аналізу Тернопільського національного екон. ун. – Тернопіль : Економічна думка, 2013, Том 14, № 3 (2013). – С.162-167.

2012

16. Нечаєва І.А. Формування системи показників якості  вищої освіти / І.А. Нечаєва, Г.Д. Нечаєва // Економіка і регіон. – 2012. - №2 (33). – С.79-83

2011

17. Нечаєва І.А. Інформаційне забезпечення програмно-цільового управління / І.А. Нечаєва, І.В. Чернов // Вісник Хмельницького національного університету. –  2011. – Т.1(178). – №4. – С.189-192.
18. Нечаєва І.А. Теоретичні основи управління якістю кредитного портфеля / І.А. Нечаєва, Ю.О. Каплан  // Бізнес-інформ. – 2011. – №6. – С. 115-118.
19. Нечаєва І.А. Вплив металургійної галузі на сталий розвиток промислового регіону / І.А. Нечаєва // Економічний вісник Запорізької державної інженерної  академії. – 2011. – випуск № 1. – С.111-117.
20. Нечаєва І.А. Оцінка синергетичного ефекту від створення вертикально інтегрованих структур / І.А. Нечаєва // Наука молода. – 2011. – №15-16. – С. 64-70.

2010

21. Нечаєва І.А. Методичні основи використання програмно-цільового підходу в управлінні інвестиційною програмою розвитку металургійного підприємства / І.А. Нечаєва // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – №1(19). – С.103-109.
22.  Нечаєва І.А. Теоретичні основи інвестиційного розвитку промислового підприємства / І.А. Нечаєва // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : Зб. наук. праць. – Маріуполь : ПДТУ, 2010. – Т.3. – С.104-107.
23. Нечаєва І.А. Визначення факторів інвестиційного розвитку металургійних підприємств у кризових умовах / І.А. Нечаєва // Економічний аналіз : Зб. наук. праць каф. екон. аналізу Тернопільського національного екон. ун. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – С.299-304.
24.  Нечаєва І.А. Методичні аспекти інвестиційного розвитку металургійних вертикально-інтегрованих компаній / І.А. Нечаєва // Вісник Хмельницького національного університету. –  2010. – Т.2(156). – №4. – С.157-159.
25. Нечаєва І.А. Стан і перспективи інвестиційного розвитку металургійних підприємств / І.А. Нечаєва // Економіка і регіон. – 2010. – №25-С1. – С.232-238.
26. Нечаєва І.А. Обґрунтування створення вертикально- інтегрованих структур у чорній металургії України / І.А. Нечаєва // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2010. – №34. – С.73-76.
27. Нечаєва І.А. Визначення факторів інвестиційного розвитку металургійних підприємств у кризових умовах / І.А. Нечаєва // Наука молода. – 2010. – №13. – С. 46-52.

2008

28. Нечаєва І.А. Проблеми розподілу капіталовкладень у системі інвестиційного програмування / І.А. Нечаєва // Проблеми економіки й управління  у промислових регіонах : Зб.наук.праць : в 2 т. / НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень / відп.ред В.К. Мамутов. – Запоріжжя : ЗНТУ,  2008. – Т.2. –  С.140-143.

Статті у інших виданнях:

 1. Нечаєва, І. А. Управління продуктивністю праці з метою підвищення ефективності підприємства  [Текст] / І. А. Нечаєва // XIV Міжнародна конференція «Стратегія якості у промисловості і освіті» (4-7 червня 2018 р., Варна, Болгарія): Матеріали. У 2-х томах. Упорядники Хохлова Т.С., Ступак Ю.О. – Дніпро-Варна, 2018. – 396 с. – С. 371-376.
 2. Nechaeva I. A. Analysis of macro-economic influence on development of a small enterprise in Ukraine [Текст] / I. A. Nechaeva, M.D. Shostak   // Економічний вісник Запорізького національного технічного університету. – 2017. - № 2. – С. 74 – 78.
 3. Nechaeva I. Analysis of broadcasting segment of media market in Ukraine and its potential  [Текст] / Nechaeva I., Kalishchuk K. // Економічний вісник Запорізького національного технічного університету. – 2017. – № 1. – С. 53 – 57.
 4. Нечаєва, І. А. Визначення, ознаки та характеристики старопромислового регіону [Текст]  / І. А. Нечаєва // Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами V міжнародної науково-практичної конференції: «Осінні наукові читання», 1 частина м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2016. – 124 с. – С.105-114. 

 

Статті опубліковані у зарубіжних виданнях

1 Nechayeva Iryna, Borysenko Olena, Onufriienko Nataliia (2021). “Using internet marketing tools in the management of educational projects for the development of human potential (education for adults)”. Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy  Roczniki Ekonomiczne. Vol. 14. pp. 57-70, available at:  http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re14/i_NECHAYEVA.pdf.

2 Iryna Nechayeva, Illia Dvoiakovskyi (2021). “The role and place of small businesses in the modern market of photo services”. Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy  Roczniki Ekonomiczne. Vol. 14. pp. 71-82, available at: http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re14/i_NECHAYEVA_2.pdf

3 Iryna Nechayeva (2020) “Analysis of state and development of industrial infrastructure in Zaporizhzhya region”, Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy  Roczniki Ekonomiczne Vol. 12 , pp. 137-150, available at: http://kpsw.edu.pl/nauka-i-rozwoj/roczniki-ekonomiczne-kpsw/roczniki-eko...

Опубліковано за матеріалами конференцій:

2023

1 Нечаєва І.А. Інвестиційні інструменти фінансування інновацій. Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С.89-91. https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/4.1/TN-2023-FEU.pdf

2 Нечаєва І.А., Панкова А.Ю. Управління ризиками організаційних змін. Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 179 с., с.92-94.

3 Нечаєва І.А., Козлова Д.Г. Інвестиційна активність підприємтва в кризовій ситуації. Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 179 с., с.118-120.

4 Нечаєва І.А., Єременко К.А. Особливості інвестування в людcький капітал в cучаних умовах. Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 179 с., с.120-123.

5 Нечаєва І. А., Шиловець І. О. Індикативне планування як інструмент відновлення економіки. «Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення». Тези доповідей міжнародної науковопрактичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.– 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. c. 73-76. https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/1.1/Collection_of_abstr...

6 Нечаєва І. А., Музолевська Б.Г. Стале економічне зростання та відновлення України: роль менеджменту в контексті глобальних трендів. «Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення». Тези доповідей міжнародної науковопрактичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. с. 172-175. https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/1.1/Collection_of_abstr...

7 Нечаєва І. А., Квітковська К.О. Розробка бізнес-стратегії підприємства. «Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення». Тези доповідей міжнародної науковопрактичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. с.187-189. https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/1.1/Collection_of_abstr...

8 Нечаєва І. А. Сучасні концепція, підходи та теорії менеджменту. «Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення». Тези доповідей міжнародної науковопрактичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. с.195-198. https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/1.1/Collection_of_abstr...

9 Nechayeva I.A., Kyrylenko M.E. European experience in regulating the development of problem territories. «Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення». Тези доповідей міжнародної науковопрактичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. с.210-213. https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/1.1/Collection_of_abstr...

10 Нечаєва І. А., Сіра О.В. Удосконалення системи управління підприємством на принципах сучасного контролінгу. «Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення». Тези доповідей міжнародної науковопрактичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол.:В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 1 електрон. опт. диск (СD- ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. с.302-304. https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/1.1/Collection_of_abstr...

11 Нечаєва І.А., Зінченко А.А. Індустріальні парки як механізм відновлення економіки України. «Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення». Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.– 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. с.387-389. https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/1.1/Collection_of_abstr...

12 Нечаєва І.А. Формування системи управління оборотними коштами підприємства. Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали дванадцятої міжнар. наук.-практ. конф., 8 вересня 2023 р. Одеса: ОНЕУ, 2023. 671 с. С. 475-476.

13 Нечаєва І.А., Вакуленко В.В. Штучний інтелект в управлінні публічними фінансами. Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол.:В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 388-392.

14 Нечаєва І.А., Овсянікова О.М. Продуктивність праці: основні проблеми та шляхи їх подолання. Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол.:В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 507-511.

15 Нечаєва І.А., Цинтила І.В. Моделі оцінювання ефективності публічного управління. Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол.:В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 384-388

16 Нечаєва І.А., Шилін Д.В. Менеджмент фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я. Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023р. [Електронний ресурс] / Редкол.:В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 511-513.

17 Нечаєва І.А.Facilities management - ключовий елемент в забезпеченні економічної ефективності підприємства. Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол.:В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. С.

18 Нечаєва І.А., Бабак Р.В. Сучасні інструменти інвестування. «Сучасні тренди соціально-економічних перетворень та інтелектуалізації суспільства в умовах сталого розвитку» Матеріали IІ Міжнародної наук.-практ. конф., 10 листопада 2023 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.

19 Нечаєва І.А., Нефьодова А.В. Антикризове управління: найкращий стиль керівництва під час кризи. «Сучасні тренди соціально-економічних перетворень та інтелектуалізації суспільства в умовах сталого розвитку» Матеріали IІ Міжнародної наук.- практ. конф., 10 листопада 2023 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.

20 Нечаєва І.А., Зінченко А.А. Інноваційний менеджмент регіонального розвитку. «Сучасні тренди соціально-економічних перетворень та інтелектуалізації суспільства в умовах сталого розвитку» Матеріали IІ Міжнародної наук.-практ. конф., 10 листопада 2023 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.

21 Нечаєва І.А., Музолевська Б.Г. Державні гарантії корпоративного управління в системі публічного управління. «Сучасні тренди соціально-економічних перетворень та інтелектуалізації суспільства в умовах сталого розвитку» Матеріали IІ Міжнародної наук.-практ. конф., 10 листопада 2023 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.

22 Нечаєва І.А., Шиловець І.О. Проблеми публічного управління в умовах військового стану: регіональний аспект. «Сучасні тренди соціально-економічних перетворень та інтелектуалізації суспільства в умовах сталого розвитку» Матеріали IІ Міжнародної наук.-практ. конф., 10 листопада 2023 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.

2022

1. Нечаєва І. А. Щодо імпакт-інвестування. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, (25 лютого 2022 року). Вінниця : Вінницький національний технічний університет, 2022. URL : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2022/paper/viewFile/14433/1220

2. Нечаєва І. А., Бень В. В. Етичне та соціально відповідальне інвестування: перспективи становлення в Україні. Тиждень науки-2022. Тези  доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С.969-971. https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf

3. Нечаєва І.А. Методи та інструменти оцінювання аналізу інформації (даних) як складові професіоналізації процесу прийняття управлінських рішень. Тиждень науки-2021. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С.928-929  https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/tn_2022.pdf

4. Нечаєва І.А., Самсонова І.А. Шляхи зниження собівартості продукції в ринкових умовах. Тиждень науки-2021. Тези  доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.  С.972-973 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf

5. Нечаєва І.А., Сосновський М.С. Методи діагностики вірогідності банкрутства. Тиждень науки-2021. Тези  доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.  С.974-978 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf

2021

1. Костецька А. І., Нечаєва І.А. Дашборд як інструмент ухвалення управлінських рішень в умовах розвитку новоутворених громад.  Шевченківська весна 2021. Економіка. на шляху до сталого розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред. Л.А. Анісімової: - К., Інтерсервіс, 2021. – Вип. ХІХ. – 334 с. С. 154.

2. Нечаєва І. А. Сектор страхування як каталізатор розвитку національної економіки. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. 870 с. С. 124-127. URL : https://drive.google.com/file/d/1t5AjMhYEPKn4UKlEjAbet2wfey3h4-4U/view.

3. Нечаєва Ірина, Борисенко Олена, Онуфрієнко Наталія. Огляд світових тенденцій розвитку ринку освіти для дорослих. Management of modern university : III international scientific and practical conference proceedings (Kyiv, april 29, 2021). Kyiv, 2021. 79 p. Р.47-53. https://www.bijb.study/conf2021/includes/conference-proceedings.pdf?v=2 (сертифікат)

4. Нечаєва І. А., Костецька А. І. Особливості та переваги використання програмно-цільового методу в формуванні бюджету ОТГ. Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 408 с., с.223-225

5. Нечаєва І. А. Розвиток сектору страхування як індикатор рівня розвитку національної економіки. Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 408 с., с.169-172.

6. Нечаєва І. А. Енергетичні кооперативи, як запорука енергоефективності та енергонезалежності громад. Еко Форум – 2021: збірка тез доповідей V спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму, 14 – 16 вересня 2021 р. / Запорізька міська рада, Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя: Запорізька торговопромислова палата, 2021. – с. 161-163.

7. Нечаєва І. А. Соціально-економічний розвиток господарського комплексу регіону на засадах децентралізації «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (12–13 жовтня 2021року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.301-304

8. Нечаєва І. А., Двояковський І.Ю. Диверсіфікація діяльності малого підприємства на ринку фотопослуг «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (12–13 жовтня 2021року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.304-306.

2020

1. Нечаєва І. А., Дончик Д. І. Особливості аналізу діяльності підприємства в умовах обмеженої інформації в антикризовому управлінні // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 652-656. URL: http://sci-conf.com.ua.

2. Нечаєва І. А., Костецька А. І. Особливості використання в антикризовому менеджменті превентивних методів діагностики з метою вибору об’єкту інвестування // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 657-661. URL: http://sci-conf.com.ua.

3. Нечаєва І. А., Методичний підхід до проведення оцінки інвестиційного проекту //Наукове електронне видання: Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція. Збірник тез доповідей 16–17 квітня 2020 року. Черкаси. 2020. С.45-47. URL: http://www.suem.edu.ua/documents/tezy_conference_2020_04.pdf.

4. Нечаєва І. А. Програмування розвитку регіону: основні методи та підходи. Міжнародна науково-практична конференція «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами» (ММП-2020), Коблево, 14-18 вересня 2020 р. Праці – Харків: ХНУРЕ, 2020.  144 с. С.90-93.

5. Нечаєва І. А., Подакова Г. Ю. Практика використання концепції wellbeing з метою підвищення продуктивності праці в умовах кризи, спричиненій пандемією. LIІ Міжнародна інтернет — конференція «Осінні наукові читання». 25 вересня 2020 р. м. Дніпро. Частина 1. С. 33-37. URL : http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/1частина_Дніпро.pdf. 

6. Нечаєва І. А. Євроінтеграційні процеси, формування та збереження національної ідентичності. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.169-173. https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-FEU.pdf

7. Нечаєва І. А., Лавріненко В. О. Інвестування: сутність, цілі, види, напрямки. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.223 -225. https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-FEU.pdf

8. Нечаєва І. А., Рощина Д. С. Основні риси та форми державно-приватного партнерства в Україні. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.225 -228. https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-FEU.pdf

9. Нечаєва І. А., Оболадзе А. Н. Порівняльний аналіз понять «інвестиційна привабливість», «репутація» та «імідж». Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.228-230. https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-FEU.pdf

10. Нечаєва І. А., Гордієнко І. А. Особливості управління розвитком організації в умовах кризи. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.230 -233. https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-FEU.pdf

11. Нечаєва І.А., Подакова Г.Ю. Фактори формування конкурентної позиції ЗВО. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.233-235.

12. Нечаєва І. А., Змикало О. C. Управління підприємствами автомобілебудування в умовах коронакризи (проблеми та можливості). NEW ECONOMICS: матеріали Міжнародного наукового форуму «NEW ECONOMICS – 2020» (м. Київ, 31 жовтня 2020 р.); Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки «СПЕЙСТАЙМ». Київ, 2020. C.48-53. https://drive.google.com/file/d/14RmGSLv3P38rCLLhuU9RkRZq7pjSUv8K/view

13. Нечаєва І. А., Бень В. В. Етичність інвестування, як фактор конкурентної переваги фінансової компанії. Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Харків, 19–20 листопада 2020 р. / Харківський національний університет міського господарства імені О. М.Бекетова, Рада молодих вчених при МОН України, Одеський національний економічний університет, НТУ «Дніпровська політехніка» [та ін.] – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. С. 99-101.  https://science.kname.edu.ua/images/dok/konferentsii/2020konf/_2020__com....

14. Нечаєва І. А. Програми інвестування енергоефективності: основні компоненти та бар’єри впровадження. Еко форум – 2020 : збірка тез доповідей ІV спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму, 15 – 17 жовтня 2020 р. / Запорізька міська рада, Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя: Запорізька торгово-промислова палата, 2020. – 500 с. С. 186-189. https://ziif.in.ua/wp-content/uploads/2020/12/Zbirka-tez-Eko-Forum-2020.pdf.

2019

1. Нечаєва І. А. Особливості фінансування комунальних підприємств (установ, організацій) / І. А. Нечаєва, О. М. Циба // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. – 240 с. – С.152-154.
2. Нечаєва І.А., Кутідзе А.М. Розвиток організаційних форм торговельних підприємств. Тиждень  науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. С.230-232. Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_FEU.pdf
3. Нечаєва І.А., Бень В.В. Формування та ефективне використання трудового потенціалу підприємства: фактори впливу. Тиждень  науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. С.232-234. Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_FEU.pdf
4. Нечаєва І.А., Педенко Г.К. Продуктивність праці та чинники її підвищення.  Тиждень  науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. С.234-236. Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_FEU.pdf
5. Нечаєва І.А., Єгорова О.В. Напрями підвищення ефективності відтворення основних фондів підприємства в сучасних умовах. Тиждень  науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. С.236-238. Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_FEU.pdf
6. Нечаєва І. А. Екологічний менеджмент в системі державного управління / І. А. Нечаєва // Збірник тез доповідей ІІ Спеціалізованого Міжнародного Запорізького екологічного форуму «ЕКО ФОРУМ – 2019», 2019. – 262 с. – С.16-18.
7. Нечаєва І.А. Інструменти інвестування регіонального розвитку. Тиждень  науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. С.162-164. Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_FEU.pdf
Нечаєва І. А., Кузьміна Д. А. Система соціального страхування: сутність, принципи організації, види та моделі (світова практика та особливості вітчизняної системи) // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2019. Pp. 630-636. URL: http://sci-conf.com.ua.

2018

1.    Нечаєва І.А. Продуктивність праці в системі управління ефективністю підприємства [Електронний ресурс] / І.А. Нечаєва // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1261-1262. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
2.    Нечаєва І. А. Характеристика моделей корпоративного менеджменту [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, В. В. Заїка // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1275-1276. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
3.    Нечаєва І. А. Огляд основних джерел залучення фінансових ресурсів на перших етапах підприємницької діяльності [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, А.І. Костецкая // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1277-1279. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
4.    Нечаєва І. А. Стандартизація продукції в системі управління якістю [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, А. Н. Оболадзе // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1280-1282. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
5.    Нечаєва І. А. ФЕУ-515 Особливості використання процесного підходу з метою мінімізації ризиків організації [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, Д. О. Рощіна  // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1282-1283. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
6.    Нечаєва І. А. ФЕУ-515 Огляд сучасних методів організації виробництва [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, В. В. Котовенко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1284-1285. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
7.    Нечаєва І. А. Системний підхід в управлінні операційною діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, А. В. Власова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1285-1287. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
8.    Нечаєва І. А. Особливості, переваги та проблеми використання ситуаційного підходу в операційному менеджменті [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, К. Г. Шувакіна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1287-1289. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
9.    Нечаєва І. А. Використання сучасних технологій та концепцій управління персоналом [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, Є. А. Дьордій // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1289-1291. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
10.    Нечаєва І. А. Сучасні підходи до визначення сутності інвестиційної привабливості [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, К. Г. Коляда // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1291-1293. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
11.    Нечаєва І. А. Досвід впровадження системи «точно - вчасно» на підприємствах України [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, Г. Ю. Подакова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1337-1339. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
12.    Нечаєва І. А. Податок на виведений капітал - зростання інвестицій і активізація бізнесу чи ризик бюджетних втрат? / І. А. Нечаєва // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя [Електронний ресурс] /
Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 397-402.
І.А. Нечаєва Практика та досвід управління дефіцитом коштів у бюджетах різних рівнів / К.О. Єськов, І.А. Нечаєва // Конференція НБУ та Київської школи економіки – К., 2018. – С.168.

2017

1. Нечаєва І. А. Роль малого підприємництва в розвитку економіки України [Текст] / І. А. Нечаєва, М. Д. Шостак // Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21-23 вересня 2017 р.). – Запоріжжя : Запорізька державна інженерна академія ; ФО-П Систерова Н. О., 2017. – С. 170-172.
2. Нечаєва І. А. Огляд сучасних підходів та методів оцінювання ефективності менеджменту [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 942-944.
3. Нечаєва І. А. Продуктивність та рентабельність праці як основні показники ефективності управління підприємством [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, М. В. Воробець // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 1013-1014.
4. Нечаєва І. А. Особливості управління нематеріальними ресурсами підприємства в сучасних умовах [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, А. О. Амелькина // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 1014 – 1016.
5. Нечаєва І. А. Огляд сучасних технологій менеджменту [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, М. В. Кабак // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 1016-1018.
6. Нечаєва І. А. Особливості розвитку малого підприємства в сучасних умовах [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, М. Д. Шостак // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 1018 – 1020.
7. Нечаєва І. А. Управлінські аспекти формування та ефективного використання трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, І. П. Біденко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1020 – 1022.
8. Нечаєва І. А. Витрати з оплати праці в системі управління витратами підприємства [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, Є. О. Трубачова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1022 -1024.
9. Нечаєва І. А. Методи та інструменти управління прибутком та рентабельністю промислового підприємства [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, М. В. Богатирьова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1024-1026.

2016

1. Нечаєва І. А. «Чоловік на годину» або коротко про інтерім-менеджмент [Текст] / І. А. Нечаєва // Тиждень науки – 2016 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 375-378 .
2. Нечаєва І. А. Старопромислові регіони: ознаки і характеристики [Текст] / І. А. Нечаєва // Тиждень науки – 2016 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2016. – С.393-397 .
3. Нечаєва І. А. Теоретичні засади управління операційною системою організації як об’єкту операційного менеджменту [Текст] / І. А. Нечаєва, А. А. Ляшенко // Тиждень науки – 2016 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2016. – С.419-422.
4. Нечаєва І. А. Роль операційного менеджменту у забезпеченні конкурентоспроможності організації [Текст] / І. А. Нечаєва, Т.І. Лучанінова // Тиждень науки – 2016 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р.  : тези доп. – Запоріжжя, 2016. – С .422-424 .
5. Нечаєва І. А. Особливості використовуваних форм та методів організації операційного процесу виробництва товарів на вітчизняних підприємствах [Текст] / І. А. Нечаєва, М. Д. Шостак // Тиждень науки – 2016 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р.  : тези доп. – Запоріжжя, 2016. – С. 424-426 .

2015

1. Нечаєва І. А. Особливості інвестиційної діяльності в умовах кризи [Текст] / І. А. Нечаєва // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 334–335.
2. Нечаєва І. А. Напрями підвищення ефективності використання позаоборотних активів підприємства в сучасних умовах [Текст] / І. А. Нечаєва, А. А. Ляшенко // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 353–354.
3. Нечаєва І. А. Аналіз витрат на оплату праці підприємства агропромислового комплексу [Текст] / І. А. Нечаєва, М. В. Кабак // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 355–357.
4. Нечаєва І. А. Оцінка ефективності використання трудових ресурсів промислових підприємств [Текст] / І. А. Нечаєва, О. В. Альошина // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 358–360.
5. Нечаєва І. А. Сучасні методи оцінки ефективності використання оборотних активів промислового підприємства [Текст] / І. А. Нечаєва, Т. С. Лучанінова // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 360–362.
6. Нечаєва І. А. Тенденції розвитку медіа-галузі в Україні [Текст] / І. А. Нечаєва, К. В. Каліщук  // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 385–387.

Членство у громадських об’єднаннях:

 • Асоційована членкіня «Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти» (УАМБРО)

Підвищення кваліфікації: 

 • Міжнародне стажування в період з 26.10.2020 р. по 02.12.2020 р.  на тему «Міжнародні проєкти: Написання, аплікування, управління та звітність», організоване Університетом Суспільних наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC). Сертифікат про проходження післядипломного міжнародного стажування №2020/12/1681 від 02.12.2020 р.
 

Відзнаки та нагороди:

2023

1 Подяка члену конкурсної комісії обласного конкурсу для обдарованої молоді в галузі науки від Управління молоді фізичної культури та порту ЗОДА, 2023 р.

2022

1 Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагичну діяльність

2 Подяка члену конкурсної комісії обласного конкурсу для обдарованої молоді в галузі науки від Управління молоді фізичної культури та порту ЗОДА, 2022 р (Наказ від 14.12.2022 № 376)

3 Подяка науковим керівникам учасників, молодим ученим-учасникам і членам конкурсної комісії обласного конкурсу для обдарованої молоді в галузі науки 2022 (Наказ №2-м від 11.01.2023 НУ “Запорізька політехніка”)

4 Подяка науковим керівникам переможців конкурів, головам конкурних комісій та організаторам університетького конкурсу на кращу студентську наукову роботу 2022/2023 н.р. (Наказ №05-м від 11.01.2023 НУ “Запорізька політехніка”)

5 Подяка за високий рівень підготовки команди до Всеукраїнського турніру з фінансової грамотності «FinCup 2022» (Харків, 2022)

2019 та раніше

1. Нагрудний знак «За бездоганну працю» ІІІ ступеню. Рішення ВР ЗНТУ від 02.10.2012 р., протокол №4.
2. Почесна грамота Президії обласної ради профспілок, Постанова Президії облпрофради №П-1 від 06.12.2010 р.
3. Почесна грамота Запорізької обласної ради, Розпорядження від 17.11.2011 р. №455-н.
4. Грамота районної адміністрації Запорізької міської ради по Жовтневому району, листопад 2013 р.
5. Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України, Постанова Президії №П-11-5 від 25.10.2016 р.
6. Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України, Постанова Президії №П-33-4 від 11.09.2018 р.
7. Почесна грамота департаменту освіти та науки Запорізької облдержадміністрації, Наказ від 16.05.2019р. №349.  
8. Грамота районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району, листопад 2019 р.

Рік початку діяльності в університеті: 1981 р..
Мови спілкування: українська, російська - вільно;
Контакти:
адреса: м.Запоріжжя, вул.. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 272
тел.: +380(61){76-98-254}
e-mail: irynanechaeva7@gmail.com

URL: http://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=768