Ви є тут

Головна

2018 рік

  1. Черномаз, К.Г. Вплив транснаціоналізації на формування аграрного ринку України[Текст]/ К.Г. Черномаз, Т.О. Кусий // Інфраструктура ринку. - 2018. - №2. - С. 69-83;
  2. Черномаз К. Г. Сучасні тенденції та фактори розвитку АПК України в інтеграційних умовах / К. Г. Черномаз // Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України в умовах глобалізації: монографія/ за ред. Ю. І. Пилипенка, Е. В. Прушківської. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 257 с. (с. 221-238);
  3. Черномаз К. Г. Особливості формування міжнародного бізнесу під впливом процесів транснаціоналізації / К. Г. Черномаз, Т. О. Кусий // Інфраструктура ринку. – О.: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018. - №24 – 470с. (с.32-36);
  4. Прушківська Е. В. L'influence de la transnationalization sur la formation du marché agricole de l’Ukraine / Прушківська Е. В., К. Г. Черномаз, А. А. Рябенко // Нобелівський вісник. – Д. : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2018 - №1(11) – 111 с. (с. 103-111);
  5. Венгерская Н.С. Влияние культуры на стиль переговоров: теоретический и практический аспект / Н.С. Венгерская, Е.Г. Черномаз // Економічний вісник. – Д.: НГУ, 2018. - №2(62) – 173с. (с.146-155);
  6. Черномаз К. Г. Тенденції міжнародної трудової міграції та її вплив на соціально-економічних розвиток країни / К. Г. Черномаз, Є. В. Овсяк, Є. В. Коваленко // Економіка та суспільство. – М.: Мукачівський державний університет, 2018. - №18 – 1116с. (с.86-92);

2017 рік

  1. Прушківська Е. В. Сучасний стан та перспективи розвитку аграрного сектора економіки України / Е. В. Прушківська, К. Г. Черномаз // Вісник ЗНТУ. – Запоріжжя, 2017. - №1 – 191с. (с.7-14);
  2. Прушківська Е. В. Фактори стабілізації сільськогосподарського виробництва в умовах глобалізації / Е. В. Прушківська, К. Г. Черномаз // Економічний вісник. – Д.: НГУ, 2017. - №2(58) – 124с. (с.42-52);

2016 рік

  1. Прушківська Е. В. Агропромислова інтеграція в умовах посилення глобалізації / Е. В. Прушківська, К. Г. Черномаз // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Д.: ПДАБА, 2016. - №116 – 257с. (с.78-88);

2015 рік

  1. Нестеренко Ж.К. Вплив податкової системи на формування дохідної частини місцевих бюджетів / Ж. К Нестеренко, К. Г. Черномаз // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів»/ за ред. Ж. К. Нестеренко, Н. М. Левченко, В. Я. Швець та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 – 247 с. (с. 171-188);