Ви є тут

Головна

2022 рік

 1. Прушківська, Е.В. Вплив пандемії COVID-19 на розвиток світової автомобільної промисловості в умовах структурних перетворень галузі [Текст] / Е.В. Прушківська, В.Т. Ставицький // Science and innovation of modern world: ІІІ міжн. наук.-практ. конф., (24–26 November 2022р., London): матер. конф. – London: Cognum Publishing House, 2022. - С.796-802 - англ. укр. рос.;
 2. Прушківська, Е.В. Молодіжна самозайнятість та підприємницька діяльність в країнах ЄС [Текст] / Е.В. Прушківська, Є.В. Коваленко // Трансформація економічних систем та інститутів у нових геостратегічних реаліях: ХХХІI міжн. наук.-практ. Конф., (28–29 листопада 2022р., м. Дніпро): матер. конф. –Дніпро:  Університет ім. Альфреда Нобеля, 2022. - С.96 -98. - англ. укр.;
 3. Прушківська, Е.В. Роль авіабудування у світовому господарстві та національній економіці [Текст] / Е.В. Прушківська, В.Т. Ставицький // Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євроінтеграції: VI міжн. наук.-практ. Конф., (7–8 грудня 2022р., м. Дубляни): матер. конф. – Львів: Львівський національний університет природокористування, 2021. - С.156-162. - англ. укр.;
 4. Прушківська, Е.В. Роль авіабудування у світовому господарстві та національній економіці [Текст] / Е.В. Прушківська, О.С. Коптєв // Особливості інтеграції країн у світовий економічний політико-правовий простір: ІХ міжн. наук.-практ. конф. (18 листопада 2022р., м. Київ) : матер. конф. - Київ: Маріупольський Державний Університет, 2022. - С.176-178 — англ, укр.;
 5. Прушківська, Е.В. Особливості діяльності транснаціональних корпорацій в умовах пандемії спричиненої COVID-19 [Текст] / Е.В. Прушківська, І.О. Лазнева, К.І. Васильченко // Фінансово - економічний механізм розвитку підприємництва: теоретичний та практичний аспект: IIІ всеукр. наук.-практ. конф., (24-25 листопада 2022 р., м.Дніпро): матер. Конф. – Дніпро: УДУНТ, 2022. - С.36-38.;
 6. Прушківська, Е.В. Особливості кон’юнктури світового ринку вертольотобудування [Текст] / Е.В. Прушківська, М.В Дерев’ягін, І.А. Шмирін // Scientific progress: innovations, achievements and prospects: ІІІ міжн. наук.-практ. конф., (December, 4-6, 2022, Munich): матер. конф. – Munich: MDPC Publishing, 2022. - С.601-604. - англ. укр. рос.;
 7. Прушківська, Е.В. Ринок вертольотобудування: особливості та значущість в сучасних умовах [Текст] / Е.В. Прушківська, І.А. Шмирін // Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем: II міжн. наук.-практ. конф. (29 листопада 2022 р., м. Кропивницький) : матер. Конф. – Кропивницький, 2022. - С.123-125. - англ. укр.;
 8. Прушківська, Е.В. Вплив збройних конфліктів на розвиток туристичної галузі [Текст] / Е.В. Прушківська, К.І. Антонюк, О.О Куц // Проблеми та перспективи впровадження європейського досвіду диверсифікації сільського туризму в Україні на засадах креативності та збалансованості : ІІ міжн. наук.-практ. конф., (13–14 жовтня 2022, Запоріжжя): матер. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2022. - С.156-160. - англ. укр.;
 9. Прушківська, Е.В. Вплив ринку озброєння на національну безпеку [Текст] / Е.В. Прушківська, К.І. Антонюк, О.О Куц // Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем : II міжн. наук.-практ. конф., (29 листопада 2022,  Кропивницький) : матер. конф. – Кропивницький, 2022. - С.175-178. - англ. укр.;
 10. Prushkivska, E.V. Features of the export of agricultural products of Ukraine under the conditions of European integration [Текст] / Е. Prushkivska, I. Maksуmenko, M. Malakhova // Progressive research in the modern world: ІІ міжн. наук.-практ. конф., (November 2-4, 2022, Boston, USA): матер. конф. – Boston: BoScience Publisher, 2022. - С.501-504 - англ. укр. рос.;
 11. Prushkivska, E. Impact of COVID-19 on E-Commerce [Текст] / Е. Prushkivska, І. Maksуmenko, Т. Danylevska // Modern and global methods of the development of scientific thought: V міжн. наук.-практ. конф. (October 25 – 28, 2022, Florence, Italy): матер. конф. – Florence: International Science Group. - 2022. - С. 94-98 - англ. укр. рос.;
 12. Прушківська, Е.В. Цифрові предмети як джерело доходу у кіберспорті  [Текст] / Е.В. Прушківська І.О. Лазнева, І.С. Стріжко // Innovations and prospects of world science (October 12-14, 2022, Vancouver, Canada) : рroceedings of the 15th International scientific and practical conference. - Vancouver: Perfect Publishing, 2022. - P. 412-416 - англ. укр. pос.;

2021 рік

 1. Прушківська, Е.В. Розвиток малого та середнього бізнесу в країнах ЄС: досвід для України / [Текст] /Е.В. Прушківська, І.О. Лазнева, А.Д. Чарієв // Угода про асоціацію з ЄС як інструмент забезпечення стійкості економіки України : міжн. наук.-практ. конф. (25-26 листопада 2021 р. , м. Київ) : матер. конф. - Київ, 2021. – укр., англ., рос.;
 2. Прушківська, Е.В. Проблеми зайнятості молоді в країнах ЄС та «Lockdown generation» [Текст] / Е.В. Прушківська // Regional Policy in the Post-Pandemic Europe: Collection of abstracts for the 1st International Discussion Platform within the framework of the EU Jean Monnet Project 612067-ERR-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE “European Regional Policy: Balance of Local, National and Pan-European Interests”. (22 April, 2021, Ternopil): матер. дискус. платф. - Тернопіль, 2021. - С.29 - 32. - англ., укр.;
 3. Прушківська, Е.В. Модифікація структури зайнятості в умовах глобальної пандемії COVID-19 [Текст] / Е.В. Прушківська, А.М. Ткачук // Сучасні тенденції та суперечності розвитку світової економіки та міжнародного бізнесу: міжн. форум (29 жовтня 2021 р., м. Київ): матер. міжнар. форум. - Київ, 2021. - С. 97 - 102. - англ., укр.;
 4. Прушківська, Е.В. Цифрова торгівля та електронна комерція: сприяння інклюзивному зростанню [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, А.К. Щербанюк // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (12–13 жовтня 2021 р. , м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. - С. 146-148. – укр., англ., рос.;
 5. Prushkivska, E.V. Development of entrepreneurship in the context of globalization [Електронний ресурс] / E. V. Prushkivska, E.V.Kovalenko // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (12–13 жовтня 2021 р. , м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. - С. 178-180. – укр., англ., рос.;
 6. Прушківська, Е.В. Європейські практики підтримки розвитку малого і середнього бізнесу в країнах Європейського Союзу [Текст] / Е.В. Прушківська, І.О. Лазнева, А.Д.Чарієв // Results of modern scientific research and development: ІХ міжн. наук.-практ. конф., (November 14-16, 2021, Madrid): матер. Конф. – Madrid: Barca Academy Publishing, 2021. - С.501-504. - укр., анг., рос.;
 7. Прушківська, Е.В. Міжнародний досвід організації системи охорони здоров’я в країнах Європейського Союзу [Текст] / Е.В. Прушківська, Т.М. Ромальо Роке // Угода про асоціацію з ЄС як інструмент забезпечення стійкості економіки України : міжн. наук.-практ. Конф., (25-26 листопада 2021 р., Київ): матер. конф. – Київ, 2021. - укр., анг., рос.;
 8. Прушківська, Е.В. Глобальні виклики та тенденції зайнятості молоді в ЄС та Україні [Текст] / Е.В. Прушківська, М.О. Дворнік// Угода про асоціацію з ЄС як інструмент забезпечення стійкості економіки України : міжн. наук.-практ. Конф., (25-26 листопада 2021 р., Київ): матер. конф. – Київ, 2021. - укр., анг., рос.;
 9. Прушківська, Е.В. Інноваційна складова управління персоналом металургійних підприємств в умовах сталого розвитку [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, В.А. Литовка // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (12–13 жовтня 2021 р. , м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. - С. 146-148. – укр., англ., рос.;

2020 рік

 1. Прушківська, Е.В. Особливості та перспективи шерінг- економіки [Текст] / Е.В. Прушківська,Н.С. Венгерська,Ю.М. Кузьменко// Перспективи сталого розвитку економіки: національний та регіональний аспекти : всеукр. наук.-практ. конф. (19 вересня 2020 р., м. Київ) : матер. конф. - Київ, 2020. - С. 84 - 87;
 2. Прушківська, Е.В. Сутність поняття інноваційна стратегія міжнародних компаній [Текст] / Е.В. Прушківська,К.О. Авраменко// Євроінтеграційний вибір країни та проблеми економіки : міжн. наук.-практ. конф.  (30 листопада – 1 грудня 2020 року, м. Дніпро) : матер. конф. - Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. – С.151-155;
 3. Прушківська Е.В. Особливості  науково-технічного прогресу в умовах глобалізації [Текст] / Е.В. Прушківська, К.О. Авраменко//  Тенденції розвитку економіки у 2020 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти: всеукр. наук.-практ. конф. (12 грудня 2020 р., м. Одеса): матер. конф. – Одеса, 2020. – С.165-167;
 4. Прушківська Е. В.,. Причини решорингу. [Текст] / Е.В. Прушківська, Р.С Корчебний// Євроінтеграційний вибір країни та проблеми економіки: міжн. наук.-практ. конф. (30 листопада – 1 грудня 2020 р. м. Дніпро): матер. конф. - Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. – С371 -372;
 5. Прушківська Е. В., Глобальні ланцюги доданої вартості як чинник інноваційного розвитку [Текст] / Е.В. Прушківська, В.С.Каплено// Інноваційний потенціал сучасної науки: всеукр. наук.-практ. конф., матер.  інтернет-конференції молодих вчених і здобувачів вищої освіти – Кам’янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2020. С. 48-50;
 6. Прушківська Е. В., Горбаньов Б. С. Структура та тенденції зовнішньої торгівлі в національному агропромисловому секторі. [Текст]  / Е.В.Прушківська, Б.С.Горбаньов//Сучасне село та економічні виклики: міжн. наук.-практ. конф.( 17-18 вересня 2020. м.Харків): матер. конф.- Харків ,2020– С.177-180;

2019 рік

 1. Прушківська, Е.В. Перспективи розвитку високотехнологічного експорту національних підприємств [Текст] / Е.В. Прушківська, А.Р. Буюкян // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (16–17 жовтня 2019 р., м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. - С.148-150;
 2. Прушківська, Е.В. Теоретичні аспекти імпортної безпеки національної економіки [Текст] / Е.В. Прушківська, К.А. Страхова // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (16–17 жовтня 2019 р., м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. - С.153-156;
 3. Прушківська, Е.В. Експорт аграрної продукції: переваги та ризики для національної економіки [Текст] / Е.В. Прушківська, Б.С. Горбаньов // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (16–17 жовтня 2019 р., м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. - С.104-107;
 4. Prushkivska, E.V. Inclusive development of countries:world trends and national aspects [Текст] / E.V. Prushkivska, Nazari Gulbahor Nazir // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (16–17 жовтня 2019 р., м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019;
 5. Прушківська, Е.В. Еволюція розвитку високотехнологічного сектору економіки у світі [Текст] / Е.В. Прушківська, А.М. Ткачук // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (16–17 жовтня 2019 р., м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. - С.166-168;
 6. Прушківська, Е.В. Сучасні перешкоди при здійсненні експортної діяльності інноваційними підприємствами [Текст] / Е.В. Прушківська, А.Р. Буюкян // Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління : ІІ міжн. наук.-практ. конф., (6 листопада 2019 р., м. Одеса) : матер. конф. – Одеса: Вид-во «ОНПУ», 2019. - С. 38-39;
 7. Прушківська, Е.В. Аналіз імпортної залежності реального сектору економіки [Текст] / Е.В. Прушківська, К.А. Страхова // Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління : ІІ міжн. наук.-практ. конф., (6 листопада 2019 р., м. Одеса) : матер. конф. – Одеса: Вид-во «ОНПУ», 2019. - С. 43-45;
 8. Прушківська, Е.В. Міграційні процеси та глобальні виклики [Текст] / Е.В. Прушківська, К.С. Зубець// Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (16–17 жовтня 2019 р., м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. - С.115-118;
 9. Прушківська, Е.В. Глобальні ланцюги доданої вартості у світовій економіці [Текст] / Е.В. Прушківська, В.В. Капленко// Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (16–17 жовтня 2019 р., м. Запоріжжя): матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. - С.118-120;

2018 рік

 1. Прушківська, Е.В. Перспективи розвитку автомобільного ринку України в умовах посилення інтеграційних процесів [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, О.Д. Варнавський // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 33-35. - англ., укр., рос.;
 2. Прушківська, Е.В. Перспективи інклюзивного зростання у світовій економіці [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, М.В. Дерев’ягін // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 43-45. - англ., укр., рос.;
 3. Прушківська, Е.В. Тенденції та особливості торговельно-економічного співробітництва між Україною та Італією [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, І.В. Карнаух // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 48-50. - англ., укр., рос.;
 4. Прушківська, Е.В. Причини міжнародної міграції робочої сили на сучасному етапі [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, Е.В. Коваленко // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 50-52. - англ., укр., рос.;
 5. Прушківська, Е.В. Динамічні процеси зовнішньої торгівлі металопродукції в Україні [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, К.В. Коломоєць // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 57-59. - англ., укр., рос.;
 6. Прушківська, Е.В. Взаємозв’язок між демографічною ситуацією та трудовою міграцією населення в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, Є.В. Овсяк // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 81-84. - англ., укр., рос.;
 7. Прушківська, Е.В. Тенденції розвитку ІТ-аутсорсингу в Україні [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, К.О. Третьякова // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 105-106. - англ., укр., рос.;
 8. Прушківська, Е.В. Особливості експорту агропродовольчої продукції України на світовому ринку [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, Н.І. Хромагіна // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 112-114. - англ., укр., рос.;
 9. Прушківська, Е.В. Сучасні трансформаційні процеси в автомобільній галузі України та світу [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, О.Д. Варнавський // Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки : зб. наук. міжнар. наук.-практ. інт.-конф., (21-22 березня 2018 р., м. Кропивницький). – К.: 2018. – С. 241-243 - англ., укр., рос.;
 10. Прушківська, Е.В. Тенденції розвитку зовнішньоекономічної політики Італії [Текст] / Е.В. Прушківська, І.В. Карнаух // Економічні перспективи підприємництва в Україні : зб. ІІ міжн. наук.-практ. конф. (18-19 жовтня 2018 р., м. Ірпінь). – Ірпінь: УДФСУ, 2018. – С. 116-118 - англ., укр., рос.;
 11. Прушківська, Е.В. Інклюзивний розвиток: глобальні тенденції та перспективи [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (4–5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.177-179. - англ., польс., укр., рос.;

2017 рік

 1. Прушківська, Е. В. Формування «економіки знань» на основі розвитку третинного та четвертинного секторів економіки в умовах глобалізації [Текст] / Е.В. Прушківська, В.Г. Прушківський // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : міжн. наук.-практ. конф., 30–31 березня 2017 р. : матеріали конф. – Запоріжжя: Просвіта, 2017. – Т.2. – С. 360-363 (англ.,рос.,польск.,укр.);
 2. Прушківська, Е.В. Організаційно-економічний механізм формування аграрного ринку [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, К.Г. Черномаз // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки : міжнар. наук.-практ. інт.-конф., 20–28 лютого 2017 р. : матеріали конф. – Електрон. дані. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. (англ.,рос.,укр.);
 3. Прушківська, Е.В. Вплив глобалізації на формування сфери послуг в структурі економіки [Текст] / Е.В. Прушківська, О.Д. Варнавський (ГФ-223) // Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки : міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 березня 2017 р. : матеріали конф. – Дніпро: ПДАБА, 2017. - С. 16-19 (англ.,рос.,укр.);
 4. Прушківська, Е.В. Соціальний капітал як фактор соціально-економічного розвитку України [Текст] / Е.В. Прушківська, Ю.І. Пилипенко (НГУ), Г.М. Пилипенко (НГУ) // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : міжн. наук.-практ. конф., 2-3 листопада 2017 р. : матеріали конф. – К.: Київський університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 485-492 (англ.,рос.,укр.);
 5. Прушківська, Е.В. Неоіндустріальні процеси в національній та світовій економіці [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон.дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1241-1242. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана;

2016 рік

 1. Прушківська Е. В. Перспективи розвитку аграрного сектора України / Е. В. Прушківська, К. Г. Черномаз // Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. інт.-конф., (19 - 22 жовтня 2016 р., м. Харків) – Х.: 2016. – С. 241-243.

2015 рік

 1. Прушківська Е.В. Вплив державних та ринкових методів на формування секторальної структурної політики / Е. В. Прушківська // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., (15 16 жовтня. 2015 р., м. Київ). – Том. ІІ. Електрон. дані. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 191–194. – Режим доступу :...

2014 рік

 1. Прушковская Э. В. Сельское хозяйство в контексте устойчивого развития экономики / Э. В. Прушковская, В. И. Куценко // Социально-экономические и финансовые механизмы обеспечения инновационного развития экономики : тез. докл ІV науч. – практ. конф., (2–3 октяб. 2014 г., г. Минск). – Минск : ГИУСТ БГУ, 2014. – С. 54–56.
 2. Прушковская Э.В. Социокультурные аспекты экономического сознания украинцев в контексте структурной модернизации экономики / Э. В. Прушковская, А. Н. Пилипенко, Н. И. Литвиненко // «Модернизация экономики и общества XV Апрельская международная научная конференция», (2-4 апреля 2014 г., г. Москва). – Москва: Высшая школа экономики, 2014 г. - С.93-95.

2013 рік

 1. Прушківська Е. В. Формування постіндустріального суспільства та теорії просторової організації в національній економіці / Е. В. Прушківська // Problems and prospects of territories' socio-economic development: сollections of Materials of the 2 td International Scientific Conference, (April 25-29, 2013, Opole, Poland). – B. : Publishing Tkachuk, 2013. – P. 165–166.
 2. Прушківська Е. В. Інтеграційні вектори та структура зайнятості в національній економіці / Е. В. Прушківська // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації : зб. наук. статей V Всеукр. наук. – практ. конф., (16 трав. 2013 р., м. Полтава). – Полтава : ТОВ «АСМИ», 2013. – С. 126 130.
 3. Прушківська Е. В. Роль «зеленої економіки» в первинному, вторинному та третинному секторі національної економіки / Е. В. Прушківська, Ю. О. Шевченко // Практика впровадження зелених технологій : досвід Німеччини: матеріали міжнародного симпозіуму, (16-17 трав. 2013 р., м. Київ). – К. : ДП «Прінт Сервіс», 2013. – С. 69–71.

2012 рік

 1. Прушківська Е. В. Постіндустріальний підхід до формування секторальної структури економіки України / Е. В. Прушківська // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів : проблеми науки та практики: матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., (10 11 трав. 2012 р., м. Харків). – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2012. – С. 203–204.
 2. Прушковская Э. В. Глобализация как фактор формирования структуры национальной экономики / Э. В. Прушківська // Социально-экономические и финансовые механизмы обеспечения инновационного развития экономики : тез. докл. ІІІ науч. – практ. конф., (20–21 сент. 2012 г., г. Минск). – Минск : ГИУСТ БГУ, 2012. – С. 196–197.
 3. Прушківська Е. В. Вплив глобалізації на формування структури національної економіки / Е. В. Прушківська // Модернізація стратегії економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності : зб. матеріалів Міжнар. наук. – практ. конф. (22 23 лист. 2012 р., м. Київ). – К. : КНЕУ, 2012. – С. 112–114.
 4. Прушківська Е. В. Роль економічного мислення у формуванні постіндустріального суспільства / Е. В. Прушківська // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., (15 16 лист. 2012 р., м. Київ). – Електрон. дані. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – С. 241–243. – Режим доступу :...