Ви є тут

Головна

20 травня 2017 року на юридичному факультеті ЗНТУ відбулась  Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів»

З нагоди професійного свята працівників науки – Дня науки та з нагоди святкування 10-річчя Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету, 20 травня 2017 року на юридичному факультеті ЗНТУ відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів». Започатковану кафедрою конституційного, адміністративного та трудового права в минулому році традицію проводити щорічно в стінах ЗНТУ міжнародні конференції з правової проблематики, цього року підтримала й кафедра кримінального, цивільного та міжнародного права. Ініціатива цих кафедр щодо організації і проведення конференції була підтримана і з боку Міністерства освіти і науки України, тому даний захід було включено до плану щодо проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2017 рік (лист МОНУ від 06.03.2017 № 1/9-125).

У конференції взяли участь 280 учасників серед яких: 22 доктори наук (17 – юридичних наук; 2 – політичних наук; 1 – філософських наук, 1 – психологічних наук; 1 – педагогічних наук); 80 кандидатів наук (юридичних – 70; політичних – 1; історичних – 3; філософських – 1; економічних – 4; та психологічних – 1); 27 аспірантів та здобувачів; 132 студентів, магістрів та колегіантів; 17 викладачів без наукового ступеня та 14 практичних працівників.

Коло науковців, практиків та студентів-учасників конференції представили міста України (Запоріжжя, Дніпро, Дрогобич, Енергодар, Івано-Франківськ, Ірпінь, Київ, Кропивницький, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Сєвєродонецьк, Харків, Херсон, Чернігів), Грузії (Тбілісі), Республіки Білорусь (Гродно, Мінськ, Могильов) та Словацької Республіки.

Колаж

Величезний громадський інтерес до цього наукового заходу засвідчили  представники навчальних закладів та установ, що приєдналися до обговорення заявленої проблематики, серед яких:

 1. Академія державної пенітенціарної служби;
 2. Вінницький національний технічний університет;
 3. ВНЗ «Національна академія управління»;
 4. Генеральна прокуратура України.
 5. Головне управління ДФС у Кіровоградській області;
 6. Гродненський державний університет ім. Янки Купали (м. Гродно, Республіка Білорусь);
 7. Грузінський технічний університет (м. Тбілісі, Грузія);
 8. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;
 9. Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області;
 10. Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р.Г. Хеноха «КПУ»;
 11. Запорізька державна інженерна академія;
 12. Запорізький державний медичний університет;
 13. Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій;
 14. Запорізький національний технічний університет;
 15. Запорізький національний університет;
 16. Івано-Франківський юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»;
 17. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
 18. Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого;
 19. КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР;
 20. Київська місцева прокуратура № 2;
 21. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
 22. Київський національний лінгвістичний університет;
 23. Київський національний торговельно-економічний університет;
 24. Київський університет імені Бориса Грінченка;
 25. Київський університет права Національної академії наук України;
 26. Київський університет туризму, економіки і права;
 27. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка;
 28. Класичний приватний університет;
 29. Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя;
 30. Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка;
 31. Львівський державний університет внутрішніх справ;
 32. Львівський торговельно-економічний університет;
 33. Миколаївський національний університет імені В.А. Сухомлинського;
 34. Міжнародний гуманітарний університет;
 35. Міжрегіональна Академія управління персоналом;
 36. Мінський інноваційний університет (м. Мінськ, Республіка Білорусь);
 37. Могильовський державний університет продовольства ( м. Могильов, Республіка Білорусь);
 38. Могильовський інститут МВС Республіки Білорусь;
 39. Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету;
 40. Науково-дослідний інститут публічного права;
 41. Національна академія прокуратури;
 42. Національний авіаційний університет;
 43. Національний університет «Одеська юридична академія»;
 44. Національний університет «Києво-Могилянська академія»;
 45. Національний університет «Львівська політехніка»;
 46. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 47. Полтавська державна аграрна академія;
 48. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;
 49. Приватна установа освіти «БІП - Інститут правознавства» (м. Гродно, Республіка Білорусь);
 50. Прокуратура Чернігівської області;
 51. Університет державної фіскальної служби України;
 52. Університет митної справи та фінансів;
 53. Управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області;
 54. Харківський автомобільно-дорожній технікум;
 55. Харківський національний університет внутрішніх справ;
 56. Херсонський державний університет;
 57. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;
 58. Центральноукраїнський національний технічний університет;
 59. Чернівецький юридичний інститут НУ «ОЮА»;
 60. Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

         Учасники конференції підійняли до обговорення актуальні питання державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів, зокрема: питання філософських та теоретичних засад регіональної державно-правової інтеграції; історичного досвіду державно-правової інтеграції; стану постсоціалістичних країн в умовах інтеграційних процесів; конституційної реформи в контексті євроінтеграційних завдань державно-правового розвитку України; прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в контексті європейських стандартів; держави, державної влади та державного управління в умовах інтеграційних процесів; актуальних проблем реформування цивільного, господарського та трудового права в умовах інтеграційних процесів; актуальних проблем реформування адміністративного, фінансового та інформаційного права в умовах інтеграційних процесів; актуальних проблем реформування кримінального та кримінального процесуального права в умовах інтеграційних процесів; сучасних тенденцій розвитку міжнародного права та права Європейського Союзу.