Ви є тут

Головна

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Академічний живопис" для напряму підготовки 6.020207 "Дизайн" денної та заочної форми навчання ІV курсу / Укладач В.І.Кругляк,-Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.-22с.

Методичні вказівки до курсу "Наукові основи дизайну" для студентів спеціальності 022 "Дизайн" напрям підготовки 6.020207 "Дизайн" спеціалізація "Дизайн промислових виробів і об'єктів", "Дизайн інтер'єру", "Графічний дизайн" всіх форм навчання. Економіко-гуманітарний інститут, гуманітарний факультет / Укл. Рижова І.С.:-Запоріжжя: ЗНТУ, 2017-26с.

Методичні вказівки до курсу "Історія дизайну" для студентів спеціальності 6.022"Дизайн" напрям підготовки 6.020207 "Дизайн" спеціальності 7.02020701 "Дизайн" спеціалізація "Дизайн інтер'єру" всіх форм навчання. Економіко-гуманітарний інститут, гуманітарний факультет/ Укл.Рижова І.С.:-Запоріжжя: ЗНТУ, 2016-42с.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "ПРОЕКТУВАННЯ" 4 курс, 8 семестр. Інтер'єри соціально значимих об'єктів. Для студентів спеціальності 022 "Дизайн"; спеціалізації "Дизайн інтер'єру", денної та заочної форм навчання / Укл.: І.В.Бобровський.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.-20с.

Методичні вказівки до самостійних занять з дисципліни "ПРОЕКТУВАННЯ" 4 курс, 8 семестр. Інтер'єри соціально значимих об'єктів. Для студентів спеціальності 022 "Дизайн; спеціалізації "Дизайн інтер'єру", денної та заочної форм навчання / Укл.: І.В.Бобровський.-Запоріжжя: ЗНТУ,2017.-26с.