Ви є тут

Головна

Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з дисципліни "Академічний живопис" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 022 "Дизайн" денної та заочної форм навчання І курсу/ Укл.: О.І.Демиденко.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.-18с.

Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з дисципліни "Рисунок" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 022 "Дизайн" денної та заочної форм навчання І курсу/ Укл.: О.І.Демиденко.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.-62с.

Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з дисципліни "Основи формоутворення" для студентів спеціальності 7.020210 "Дизайн" денної та заочної форм навчання 1 курс/ Укл.: М.Г.Дуднік, Н.М.Пантус.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.-46с.

Методические указание для практических занятий и самостоятельной работы по дисциплине "Пластическая анатомия" для студентов специальности 6.020207 "Дизайн" дневной и заочной форм обучения 1 курса/ Сост.: В.М.Середа.-Запорожье: ЗНТУ, 2013.-47с.