Ви є тут

Головна

 

 

Прізвище: Сейдаметов

Ім'я: Станіслав

По батькові: Валерійович

 

Посада: старший викладач

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-3417-7384

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): S-9671-2018

Обліковий запис науковця (Scopus): 33768142300

Обліковий запис науковця (Google Scholar): zOgKbZUAAAAJ

 

Освіта: вища

 

 • Запорізькій державний університет, фізичний факультету, 2003 рік, спеціальність за дипломом –  «фізика», спеціалізація – «Фізичне матеріалознавство», кваліфікація за дипломом – «Фізик. Викладач фізики»
 • Запорізький національний технічний університет, 2004 рік, спеціальність за дипломом –  «Фінанси», кваліфікація за дипломом – «Фінансист»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.04.13 – «Фізика металів» :
  «Закономірності формування фізико-механічних властивостей приповерхневого шару металів під дією електричних та магнітних полів», готується до захисту
 

Наукові інтереси:

 • Фізика пластичності, електро- і магнітопластичний ефекти

Дисципліни, які викладає:

 • загальна фізика

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 51, з них статей – 18, патентів – 3, навчальних посібників – 8, тез доповідей конференцій – 22.

 

 • 1. Сейдаметов, С.В. Влияние импульсной электромагнитной обработки на структурные перестройки сплава титана ВТ3-1 / С.В. Сейдаметов, С.В. Лоскутов // Журнал фізики та інженерії поверхні. – 2016. – Том 1, № 1. – С. 4-8.

  2. Сейдаметов, С.В. Магнитопластический эффект в условиях испытаний на кинетическое индентирование / С.В. Сейдаметов, С.В. Лоскутов, М.О. Щетинина // Металлофизика и новейшие технологии. – 2015. Том 37, № 5. – С. 615-624.

  3. Лоскутов, C.В. Методика построения эпюр распределения остаточных напряжений по глубине поверхностного слоя металлов и сплавов / C.В. Лоскутов, С.В. Сейдаметов, А.В. Ершов, И.В. Золотаревский // Вестник двигателестроения. – 2012. – №1. – С. 138-140.

  4. Єршов, А.В. Енергетичні та динамічні характеристики  електричного вибуху провідника у рідині / А.В. Ершов, С.В. Лоскутов, С.В. Сейдаметов, І.М. Коцур, Г.І. Камель // Електротехніка та електроенергетика. – 2011. – № 1. – С. 74-77.

  5. Лоскутов, С.В. О зависимости коэффициента поглощения рентгеновских лучей от структуры металла / С.В. Лоскутов, Д.В. Ткач, С.В. Сейдаметов // Складні системи і процеси. – 2010. – № 1. – С. 52-55.

  6. Лоскутов, С.В. Влияние электрогидроимпульсной обработки на микроструктуру и энергетический рельеф поверхности титановых сплавов / С.В. Лоскутов, С.В. Сейдаметов, И.В. Золотаревский // Вісник СевНТУ. Вип.107: Машиноприладобудування та транспорт: зб. наук. пр. / Редкол.: С.М. Братан (відп.ред.) та ін.; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. – 260 с.:іл. – С. 128-131.

  7. Лоскутов, С.В. Комплексное рентгеновское исследование приповерхностного слоя сплава титана с покрытием нитрида титана / С.В. Лоскутов, С.В. Сейдаметов, И.В. Золотаревский // Вестник двигателестроения. – ЗНТУ. – 2009. – №2. – С. 65-68.

  8. Zhmetko, D.N. The sandwich domain structure in a Fe-based amorphous ribbon with uniaxial magnetic anisotropy / D.N. Zhmetko, A.V. Matsura, Y.N. Troschenkov, S.V. Seidametov // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2009. – Volume 323, Issue 1. – P. 72-76.

  9. Івщенко, Л.Й. Стан поверхневого шару деталей трибоз’єднань при різних схемах контактування / Л.Й. Івщенко, В.В. Циганов, С.В. Лоскутов, С.В. Сейдаметов // Проблеми тертя та зношування. – Київ. – 2008. – Том 1, № 49. – С. 72-83.

  10. Лоскутов, С.В. Закономерности контактного деформирования в процессе кинетического макроиндентирования и вибрации / С.В. Лоскутов, С.В. Сейдаметов, И.В. Золотаревский // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – Москва. – 2008. – Том 74, № 11. С. 48-53.

Участь у конференціях:

 • 1. Seidametov, S.V. Magnetoplastic effect at tests of titanium alloy VT3-1 on kinetic indentation / S.V. Seidametov, S.V. Loskutov, M.O. Schetinina, M.I. Pravda // Proceedings of the X International conference “Electronics and applied Physics”. – Kyiv. – 2014. – P. 226-227.

  2. Seidametov, S.V. The influence of electric potential which occurs from electrical contact of two metal bodies with different work functions on regularities of contact deformations of metals / S.V. Seidametov, S.V. Loskutov, M.O. Schetinina // Proceedings of the XIV International young scientists` conference on applied physics. – Kyiv. – 2014. – P. 78-79.

  3. Seidametov, S.V. Features of the formation of coatings by electroexplosive alloying of metals / S.V. Seidametov, S.V. Loskutov // Proceedings of the IX International conference “Electronics and applied Physics”. – Kyiv. – 2013. – P. 122-123.

  4. Seidametov, S.V. Structural changes in titanium alloy VT3-1 coated with titanium nitride under the influence of pulse electric current / S.V. Seidametov, S.V. Loskutov // Proceedings of the VII International conference “Electronics and applied Physics”. – Kyiv. – 2011. – P. 77-78.

  5. Loskutov, S.V. Investigation of the effect of hydrogen on the magnitude of pulse pressure at electrical explosion in water of titanium conductors / S.V. Loskutov, S.V. Seidametov // Proceedings of the VI International conference “Electronics and applied Physics”. – Kyiv. – 2010. – P. 140-141.

  6. Ershov, A.V. Parameters of plasma state at electrical explosion in liquid of copper wire / A.V. Ershov, S.V. Loskutov, S.V. Seidametov, I.V. Zolotarevsky, M.I. Pravda // Proceedings of the VI International conference “Electronics and applied Physics”. – Kyiv. – 2010. – P. 138-139.

  7. Лоскутов С.В. Влияние постоянного магнитного поля на закономерности контактных деформаций титанового сплава ВТ3-1 / С.В. Лоскутов, С.В. Сейдаметов // Международная конференция «Современные проблемы физики металлов», 7-9 октября 2008 года, г. Киев. – С. 258.

  8. Seidametov, S.V. Microstructural alterations in the alloy of titan VТ3-1 under the influence of magnetic field / S.V. Seidametov, S.V. Loskutov, I.V. Zolotarevsky // Proceedings of the III International conference “Electronics and applied Physics”. – Kyiv. – 2007. – P. 58-59.

  9. Seidametov, S.V. The influence of pulse magnetic field on structure of Ti-based alloy BT3-1 / S.V. Seidametov, S.V. Loskutov // Proceedings of the VII International young scientists` conference on applied physics. – Kyiv. – 2007. – P. 80-81.

  10. Ershov, A.V. The calculation of skin-layer thickness at pulsed discharge / A.V. Ershov, S.V. Loskutov, S.V. Seidametov // Proceedings of the VI International young scientists` conference on applied physics. – Kyiv. – 2006. – P. 90-91.

Відзнаки та нагороди:

 • 1) Подяка Запорізької обласної державної адміністрації, 2006р.

  2) Грамота ЗНТУ, 2012 р.

 

Рік початку діяльності в університеті: 2004.

Мови спілкування: українська, англійська, російська

Контакти:

адреса: Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 322а
тел.: +380(61)7698490
e-mail: ssv@zntu.edu.ua