Ви є тут

Головна

 

 

Прізвище: Золотаревський

Ім'я: Іван

По батькові: Володимирович

 

Посада: доцент

Відповідальний за НДР кафедри

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-5512-3102

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): M-9649-2019

Обліковий запис науковця (Scopus): 6507519148

Обліковий запис науковця (Google Scholar): Mtq8hI8AAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізькій державний педагогічний інститут, фізико-математичний факультет, рік закінчення – 1971 рік, спеціальність за дипломом –  «вчитель фізики», кваліфікація за дипломом – «вчитель фізики середньої школи»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.04.07 – «фізика твердого тіла» :
  «Магнітні властивості ГЦК-фази сплавів заліза в області парапроцесу і мартенситне ГЦК↔ОЦК перетворення в сильних імпульсних магнітних полях», рік захисту – 1991рік, Донецький державний університет 

Наукові інтереси:

 • Вплив  концентрованих потоків енергії на речовини з метою покращення властивостей існуючих та створення нових матеріалів

Дисципліни, які викладає:

 • загальна фізика

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: наукових праць, з них патентів – , монографій – , навчальних посібників – .

 

 • 1. Золотаревский И.В. Влияние объемной магнитострикции на мартенситное превращение в сплавах железа. Магнитный фазовый переход первого рода [текст] / И.В. Золотаревский // Металлофизика и новейшие технологии. – 2015. – Т. 37, № 5. – С. 625-636 (ISSN:1024-1809.Импакт-фактор: 0.108. Индекс SJR: 0.112. Индекс Хирша: 8).

  2. Золотаревский И.В. Влияние магнитного поля на обратное и прямое мартенситное превращение в сплаве Fe–33% Ni [текст] / И.В. Золотаревский, С.В. Лоскутов, С.В.Сейдаметов // ФММ. - 2009. - Т. 108, № 2. - С. 147-154 (ISSN PRINT: 0015-3230. Импакт фактор: 0.761).

  3. Золотаревский И.В. Влияние магнитострикции на сдвиг точки мартенситного превращения в сильном магнитном поле [текст] / И.В. Золотаревский, Н.С. Косенко, М.А. Кривоглаз // Металлофизика. -1979. - Т. 1, № 2. - С. 17-22.

  4. Золотаревский И.В. О магнитострикции парапроцесса аустенитных сплавов вблизи мартенситной точки [текст] / И.В. Золотаревский, В.Л. Снежной, Л.М. Шейко //ФММ. - 1979. -Т. 47, вып. 6. - С. 1312-1313 (ISSN 1028-6861).

  5. Золотаревский И.В. О возможности определения магнитной восприимчивости парамагнитной матрицы, содержащей ферромагнитные включения [текст] / И.В.Золотаревский, В.Л. Снежной // Заводская лаборатория. - 1978. - № 7. - С. 822-824. (ISSN 1028-6861. Импакт-фактор – РИНЦ – 0,212. WEB OF SCIENCE. WEB OF KNOWLEDGE. AGRIS. SCOPUS).

  6.ЗолотаревскийИ.В. Магнитострикцияаустенитажелезо–никель–марганцевыхсплавов, обладающихдвойнойкинетикоймартенситныхпревращений [текст] / И.В. Золотаревский, В.Л. Снежной, И.Я. Георгиева, Л.А.Матюшенко // ФММ.–1981. – Т. 51, вып. 3. – С. 669–672.

  7. Золотаревский И.В. Магнитострикция аустенита железо– никель– марганцевых сплавов и мартенситное превращение под действием сильного магнитного поля [текст] / И.В. Золотаревский, В.Л. Снежной, Л.М. Шейко // ФММ. –1983. – Т. 55, вып. 3. – С. 548–553.

  8. Шейко Л.М. Влияние межзеренных границ на доменную структуру и процессы намагничивания в пластинах кременистого железа (~3% Si) [текст] / Л.М. Шейко, О.В. Кулик, И.В.Золотаревский // Металлофизика и новейшие технологии. – 2002. -Т. - 24,№ 9. - С. 1243-1251.

  9. Шпак А.П. Углеродные наноматериалы, получаемые электрическим взрывом и электроискровой эрозией [текст] / А.П. Шпак, А.Д. Рудь, А.Е. Перекос и др.// Металлофизика и новейшие технологии. – 2005. – Т. 27,  № 7. - С. 977-986.

  10. Куценко Ю. Прикладные аспекты влияния ЭМП на гетерогенные системы (монография) [текст] / Ю. Куценко, В. Каниболоцкий, И. Золотаревский. – LAPLAMBERTAcademicPublishing, Deutschland / Германия. – 2013. – 282 с.

Участь у конференціях:

 • 1. ZolotarevskyI.V. MagneticphasetranssitionfirsttypeinFe-Ni-Mnalloys [text] / I.V. Zolotarevsky,S.V. Loskutov, M.O. Schetinina // ХI міжнародна конференція «Електроніка та прикладна фізика», 21-24 жовтня 2015 року: тези доповідей. Київ, Україна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

  2. Лоскутов С.В. Радіометр Крукса в лекційному експерименті [текст] / С.В.Лоскутов, І.В.Золотаревський // Праці Всеукраїнської науково – практичної конференції «Чернігівські методичні читання з фізики. Комплексний підхід до вирішення проблем модернізації фізичної освіти в Україні».-27 – 30 червня 2013 р. – Чернігів, ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка. - С. 227-229.

  3. Золотаревский И.В. «Обработка импульсным магнитным полем аустенитных сплавов и сталей»/ И.В.Золотаревський, С.В.Лоскутов, С.В. Сейдаметов //XII Міжнародна науково-технічна конференція «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів», 6-8 жовтня 2010 року: тези конференції, Запоріжжя, ЗНТУ. – С. 133-134.

  4. Золотаревский И.В. Объемная магнитострикция аустенита и атермическое мартенситное  превращение в сталях и сплавах на основе железа [текст] / И.В. Золотаревский, Н.С. Косенко, В.Л. Снежной // Всесоюзная конференция по мартенситным превращениям в твердом теле посвященная 90-летию со дня рождения академика Г.В. Курдюмова: г. Косов, Украина, 7-11 октября 1991 г.  – Киев, 1991. - С. 62-65.

  5. Золотаревский И.В. Влияние магнитострикции аустенита на γ↔α –превращение в инварных сплавах железа при воздействии сильных  импульсных магнитных полей [текст] / И.В. Золотаревский, В.Л. Снежной // 2 - я всесоюзная конференция «Действие электромагнитных полей на пластичность и прочность материалов»: тезисы докладов. Юрмала. – 1990. – С. 25-26 (часть 2-я).

  6. Золотаревский И.В. Влияние магнитострикции на мартенситное γ - α – пре­вра­ще­ние в сталях и сплавах железа при воздействии сильных импульсных магнитных полей [текст] / И.В. Золотаревский, В.Л. Снежной // 1 - я всесоюзная конференция «Действие электромагнитных полей на пластичность и прочность материалов»: тезисы докладов. Юрмала. – 1987. – С. 166.

  7. Трубачев В.Г. Улучшение свойств жаропрочных сплавов и тугоплавких металлов методом сверхбыстрой кристаллизации [текст] /В.Г. Трубачев, И.В. Золотаревский, А.И. Щербаков // Всесоюзная конференция «Физико-химические аспекты прочности жаростойких неоргани­ческих материалов»: тезисы докладов. – Запорожье. - 1986.- С. 188.

  8. Золотаревский И.В. Исследование магнитострикции и магнетокалорического эффекта в сплавах Fe-Ni и  Fe-Ni-Mn в связи с воздействием сильных магнитных полей на ГЦК-ОЦК переход [текст] / И.В. Золотаревский, В.Л. Снежной // 17- я всесоюзная конференция по физике магнитных явлений (магнитоупругие явления): тезисы докладов. – Донецк, ДГУ. – 1985. – С.352-353.

  9. Золотаревский И.В. К вопросу об упрочнении аустенитных сталей сильными импульсными магнитными полями[текст] / И.В. Золотаревский, В.Л. Снежной // 2 –я всесоюзная научно-техническая конференция «Новые конструкционные стали и сплавы и методы их обработки для повышения надежности и долговечности изделий»: тезисы докладов. – Запорожье, ЗМИ. – 1983. – С. 110.

  10. Золотаревский И.В. К вопросу о термомеханикомагнитной обработке сталей и сплавов железа [текст] / И.В. Золотаревский, В.Л. Снежной, Л.М. Шейко// І –я всесоюзная научно-техническая конференция «Новые конструкционные стали и сплавы и методы их обработки для повышения надежности и долговечности изделий»: тезисы докладов. – Запорожье, ЗМИ. – 1980. – С. 110.

 

Відзнаки та нагороди:

 • Відмінник освіти України
 • Почесна грамота Міністерства освіти України

Рік початку діяльності в університеті: 2006

Мови спілкування: українська,  російська

Контакти:

адреса: Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 325, т. (061-)
тел.: +380(61)7698291
e-mail: zolotarevsky.i@gmail.com