Ви є тут

Головна

Міжнародні та всеукраїнські конференції

 1. Слинько Г. І. Вплив профілю впускного кулачка на ефективні показники бензинового двигуна [Текст] / Г. І. Слинько, С. Ю. Оглуздін, Р. Ф. Сухонос, В. В. Слинько // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування : 14-а Міжнарод. наук.-практ. конф., 16-18 березня 2023 р. : Матеріали. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2023. – С. 280–283.
 2. Слинько, Г. І. Аналіз напрямків покращення економічності та екологічності 2-тактних двигунів внутрішнього згорання [Текст] / Г. І. Слинько, Р. Ф. Сухонос, В. В. Слинько // Інноваційні аспекти розвитку автомобільного транспорту України : Міжнарод. наук.-практ. конф., 16-18 травня 2023 р. : Тези доповідей. – Кам'янське : ДДТУ, 2023. – С. 123–125.
 3. Слинько Г. І. Вплив профілю впускного кулачка на ефективні показники бензинового двигуна [Текст] / Г. І. Слинько, С. Ю. Оглуздін, Р. Ф. Сухонос, В. В. Слинько // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування : 14-а Міжнарод. наук.-практ. конф., 16-18 березня 2023 р. : Матеріали. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2023. – С. 280-283.
 4. Слинько, Г. І. Розрахунок системи мащення двигуна з сухим картером для автомобіля типу «баггі» [Текст] / Г. І. Слинько, Р. Ф. Сухонос, Є. В. Клименко // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування : ХІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 7-9 вересня 2022 р. : Матеріали. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2022. – С. 72-74.
 5. Слинько, Г. І. Моделювання робочих процесів ДВЗ для дослідження ефективності гібридних силових установок транспортних засобів [Текст] / Г. І. Слинько, В. І. Бокарьов // Перспективи розвитку машинобудування та транспорту-2021 : ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 13–15 травня 2021 р. : Матеріали. – Вінниця : ВНТУ, 2021.
 6. Слинько, Г. І. Вплив тертя на контактну витривалість високонавантажених зубчастих коліс ГТД [Текст] / Г. І. Слинько, О. В. Стаднік // Перспективи розвитку машинобудування та транспорту-2021 : ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 13–15 травня 2021 р. : Матеріали. – Вінниця : ВНТУ, 2021.
 7. Слинько, Г.І. Особливості моделювання повного робочого циклу ДВЗ з урахуванням механічних втрат [Текст] / Г.І. Слинько, В.І. Бокарьов // Сучасні тенденції розвитку автомобільного транспорту та галузевого машинобудування : Міжнарод. наук.-практ. конф., 16-18 вересня 2020 р. : Наук. праці. – Харків: ХНАДУ. – 2020. – С. 261–263.
 8. Слинько, Г.І. Розробка методики дослідження стану повітря у впускній системі двигуна [Текст] / Г.І. Слинько, Д.П. Чишко, Р.Ф. Сухонос // Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем : Тези доповідей ІІ Міжнарод. наук.-техн. інтернет-конф., 25-27 березня 2020 р. – Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – 2020. – С.34-35.
 9. Слинько, Г.І. Двотактний двигун з поліпшеними економічними та екологічними характеристиками [Текст] / Г.І. Слинько, С.Ю. Полуведько, Р.Ф. Сухонос // Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем : Всеукр. наук.-техн. інтернет-конф., 28-29 листопада 2019 р. : Тези доп. – Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – 2019. – С.20-21.
 10. Слинько, Г.І. Дослідження турбулентності потоку палива в модернізованих форсунках дизельного двигуна 6ЧН12/14 [Текст] / Г.І. Слинько, Д.А. Володін, Р.Ф. Сухонос, Д.П. Чишко // Сучасні технології на автомобільному транспорті та машинобудуванні : Міжнарод. наук.-практ. конф., 15-18 жовтня 2019. : Наук. праці. – Х.: ХНАДУ, 2019. – С. 203–205.
 11. Слинько, Г.І. Методика визначення ефективної потужності бензинового двотактного ДВЗ із зовнішнім сумішоутворенням за діаметром паливного жиклера [Текст] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, В.С. Беспалько, В.В. Слинько // Сучасні технології на автомобільному транспорті та машинобудуванні : Міжнарод. наук.-практ. конф., 15-18 жовтня 2019. : Наук. праці. – Х.: ХНАДУ, 2019. – С. 200–203.
 12. Слинько, Г.І. Моделювання умов роботи зубчастого зачеплення в ГТД на циліндричних зразках із сталей з твердим покриттям для оцінки контактної витривалості [Текст] / Г.І. Слинько, О.В. Стаднік // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів : XIV Міжнарод. наук.-техн. конф., 08-10 жовтня 2019. : Матеріали. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – С.140–141.
 13. Слинько, Г.І. Дослідження процесу продувки двотактного бензинового двигуна з системою продувки циліндра чистим повітрям з метою покращення техніко-економічних показників [Текст] / Г.І. Слинько, С.Ю. Полуведько, Р. Ф. Сухонос, В.В. Слинько // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування : 10-а Міжнарод. науково-практ. конф., 12-13 вересня 2019. : Матеріали. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2019. – С.224–226.
 14. Слинько, Г.І. Особливості діагностики технічного стану ДВЗ з використанням акустичних систем [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, Є. А. Тхор // Інформаційні технології: теорія і практика : II Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 4 квітня 2019 р. : Матеріали. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 98–99.
 15. Слинько, Г.І. Комп’ютерна програма для теплового розрахунку робочого циклу двигуна внутрішнього згорання [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, П.Є. Іванов // Інформаційні технології: теорія і практика : II Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 4 квітня 2019 р. : Матеріали. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 96–97.
 16. Шаломєєв, В.А.Улучшенный магниевый сплав МЛ5 для автомобилестроения [Текст] / В.А. Шаломєєв, Э.И. Цивирко, Г.И. Слынько, Д.А. Морозов // Нові матеріали і технології в машинобудуванні :VI Міжнарод. наук.-техн. конф. : Матеріали. – К.: НТУ «КПІ», 2014. – С.132-134.
 17. Лапотко, В.М. Сопряженная газодинамическая модель второго контура и наружной части мотогондолы ТРДД [Текст] / В.М. Лапотко, Ю.П. Кухтин, Г.И. Слынько // ХІХ конгрес машинобудівників : тези доповідей. – Х.: ХАІ. – 2014. – С. 73.
 18. Слынько, Г.И. Инерционно-резонансный наддув двигателя внутреннего сгорания [Текст] / Г.И. Слынько, К.О. Стукалов // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення : V всеукр. наук.-техн. конф. з міжнарод. участю : Матеріали. – ДВЗ. – Первомайськ: ППІ НУК. – 2013. – С.110-114.
 19. Слинько, Г.І. Підвищення експлуатаційних показників блоку паливного насосу високого тиску дизеля ЯМЗ 236/238 [Текст] / Г.І. Слинько, Е.В. Мануйлов // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення : V всеукр. наук.-техн. конф. з міжнарод. участю : Матеріали. – ДВЗ. – Первомайськ: ППІ НУК. – 2013. – С. 161-164.
 20. Слынько, Г.И. Сравнение тягово-скоростных характеристик двух- и четырехтактных дизелей с наддувом [Текст] / Г.И. Слынько, Е.С. Пиковец // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення : V всеукр. наук.-техн. конф. з міжнарод. участю : Матеріали. – ДВЗ. – Первомайськ: ППІ НУК. – 2013. – С.214-217.
 21. Слынько, Г.И. Эффективные показатели работы двигателя КамАЗ–740.10, работающего на дизельном топливе и газодизеле [Текст] / Г.И. Слынько, Е.В. Тымченко // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення : V всеукр. наук.-техн. конф. з міжнарод. участю : Матеріали. – ДВЗ. – Первомайськ: ППІ НУК. – 2013. – С.181-183.
 22. Лапотко, В.М. Метод численной оценки уровня тонального шума в источнике при нестационарном взаимодействии венцов турбомашин [Текст] / В.М. Лапотко, Ю.П. Кухтин, Г.И. Слынько // XVII Міжнародний конгрес двигунобудівників : Тези доп. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т». – 2012. – С. 57.
 23. Слынько, Г.И. Влияние скорости кристаллизации на структуру фосфористых чугунов [Текст] / Г.И. Слынько, А.Г. Слынько // Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : ХІІІ Міжнарод. наук.-техн. конф.. Запоріжжя. 9-12 жовтня 2012 р. : Зб. матер. / Відп. ред. В.В. Луньов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 83–84.
 24. Слинько, Г.І. Антифрикційний чавун з вермикулярним графітом [Текст] / Г.І. Слинько // Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності і довговічності виробів : ХІІ Міжнарод. наук.-техн. конф., Запоріжжя, 6-8 жовтня 2010 р. : Зб. матер. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – С. 101–102.
 25. Бокарев, В.И. Оценка влияния конструкции КШМ на процессы газообмена 4-тактного ДВС [Текст] / В.И. Бокарев, Г.И. Слынько // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення: Наук.-техн. конф. наук.-педаг. та інж.-техн. працівників : Матеріали. – ДВЗ. – Первомайськ: ППІ НУК, 2011. – С.65-67.
 26. Балабайкин, А.А. Возможные пути модернизации систем бесшатунного поршневого двигателя внутреннего сгорания [Текст] / А.А. Балабайкин, В.Ю. Белый, Г.И. Слынько // Сучасні проблеми двигунобудування: Наук.-техн. конф. наук.-педаг. та інж.-техн. працівників : Матеріали. – ДВЗ. – Первомайськ: ППІ НУК, 2011. – С. 12–13.
 27. Слинько, Г.І. Структурні особливості алюмінідного покриття на пористих пресуваннях з титану [Текст] / Г.І. Слинько, С.А. Воденніков // Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : ХІІ Міжнарод. наук.-техн. конф. : Зб. матер. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – С. 69–71.
 28. Слынько, Г.И. Согласование характеристик газотурбинного наддува и двигателя внутреннего сгорания [Текст] / Г.И. Слынько, В.И. Кубич, В.И. Бокарев // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення : ІІІ всеукр. наук.-техн. конф. наук.-педаг. та інж.-техн. працівників : Матеріали. – Первомайськ: ППІ НУК, 2009. – С. 161-164.
 29. Слинько, Г.І. Дослідження впливу різних типів карбюраторів на показники роботи бензинового одноциліндрового чотиритактного ДВЗ [Текст] / Г.І. Слинько, А.А. Федоров // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення : ІІІ всеукр. наук.-техн. конф. наук.-педаг. та інж.-техн. працівників : Матеріали. – Первомайськ: ППІ НУК, 2009. – С. 150–151.
 30. Слынько, Г.И. Совершенствование системы газотурбинного наддува для карбюраторных двутопливных ДВС [Текст] / Г.И. Слынько, К.О. Стукалов // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення : ІІІ всеукр. наук.-техн. конф. наук.-педаг. та інж.-техн. працівників : Матеріали. – Первомайськ: ППІ НУК, 2009. – С. 78-79.
 31. Слинько, Г.І. Мікромеханізм руйнування пористих матеріалів з композиційним покриттям [Текст] / Г.І. Слинько, С.А. Воденніков // ІХ міжнародний симпозіум Українських інженерів-механіків у Львові : Праці. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2009. – С. 13–14.
 32. Слинько, Г.І. Детермінований факторний аналіз впливу структурних складників на властивості чавунів [Текст] / Г.І. Слинько, В.В. Широков, В.В. Слинько // Эффективность реализации научного промышленного потенциала в современных условиях: VIII междунар. промышл. конф., 11-15 февраля 2008 г. П. Славское, Карпаты : Материалы. – К. – 2008. – С. 92.
 33. Слинько Г.І. Вплив плазмового оплавлення на мікроструктуру поверхневого шару фосфористих чавунів [Текст] / Г.І. Слинько // Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів, 8-10 жовтня 2008 р., Запоріжжя : ХІ міжнарод. наук.-техн. конф. : Зб. матер. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – С.132–133.
 34. Слынько, Г.И. Влияние масштабного фактора на морфологию неметаллических включений фосфористых чугунов [Текст] / Г.И. Слынько // Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : ХІ наук.-техн. конф., Запоріжжя, 19-22 вересня 2006 р. : Зб. матер. / Редкол. В.В Луньов (відпов. ред.) та інш. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2006. – С. 112–113
 35. Слынько, Г.И. Относительное влияние структурных составляющих на свойства чугунов [Текст] / Г.И. Слынько // Нові конструкційні сталі та етапи і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів : Зб. матеріалів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2005. – С. 138–140.
 36. Слынько, Г.И. Влияние фосфидной эвтектики на структуру и твердость упрочненного слоя чугуна [Текст] / Г.И. Слынько // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. – Вып. 27. – Ч. 2. – Днепропетровск: ПГАСА. – 2004. – С.120–122.
 37. Слынько, Г.И. Циклическая трещиностойкость фосфористых чугунов в условиях повышенных температур [Текст] / Г.И. Слынько // Строительство, материаловедение, машиностроение / Сб. научных трудов. – Вып. 22. – Ч. 1. – Днепропетровск, ПГАСА. – 2003. – С. 200.
 38. Слынько, Г.И. Малоциклова втома фосфористих чавунів [Текст] / Г.И. Слынько // 6-й міжнародний сімпозіум українських інженерів-механіків у Львові : Тези доповідей. – Львів: Кінпатрі ЛТД. – 2003. – С.144–145.
 39. Слынько, Г.И. Микромеханизм разрушения фосфористых чугунов при повышенных темературах [Текст] / Г.И. Слынько // IV International scientific Conference AJMS for future of engineering science: Igalo, Montenegro. – 2003. – Р. 33.
 40. Слинько, Г.І. Металознавчі аспекти структуроутворення фосфористого чавуну [Текст] / Г.І. Слинько, В.Ю. Ольшанецький, Л.П. Степанова // Нові конструкційні сталі і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів: Зб. наук. пр. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2003. – С. 155–156.
 41. Слинько, Г.І. Комплексний вплив інтегральних характеристик неметалевих включень на механічні властивості фосфористих чавунів [Текст] / Г.І. Слинько // Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : Х Міжнарод. наук.-практ. конф., 12-16 травня 2003 р. : Збірник наукових праць /Ред.кол. Луньов В.В. (відпов.ред.) та інш. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2003. – С. 175–176.
 42. Слинько, Г.І. Трибологічні властивості високоміцних чавунів з фосфідною евтектикою [Текст] / Г.І. Слинько, В.В. Широков, І.П. Волчок, Л.А. Арендар // Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : Х Міжнарод. наук.-практ. конф. : Збірник наукових праць / Ред.кол. Луньов В.В. (відпов. ред.) та інш. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2003. – С. 181–183.
 43. Volchok, I.P. On the Estimation of a tensile strength for cast-iron with phosphide eutectic inclusion (Определение предела прочности чугунов с включениями фосфидной эвтектики) [Текст] / I.P. Volchok, M.M.Stadnyk, G.I. Slynko, I.J.Horbachevskyy // ECF 14. FRACTURE MECHANICS BEYOND 2000. – Volume III/III / Editors: A. Neimitz, I. V. Rokach, D. Kokanda, K. Golos. – Cracow: Poland, 8-13 September, 2002. – 2002. – Р. 519–526.
 44. Слынько, Г.И. Влияние микроструктуры чугуна на обрабатываемость литых заготовок [Текст] / Г.И. Слынько // HEAVY MACHINERY 2002 : IV International scientific Conference. – KRALJEVO – Mataruska Banja, 27-30 June, 2002. – P. 24–28.
 45. Слынько, Г.И. Влияние масштабного фактора на структуру и износостойкость фосфористых чугунов [Текст] / Г.И. Слынько // Research and Development in Mechanical industry RaDMI 2002 : 2nd Inernational Conference, 01-04 September, 2002 : Proceedings /Editors: M. Sc. Predrag V. Dasic, prof. Dr. Miroslav R. Radovanovic. – Vrnjacka Banja, Yugoslavia. – 2002. – Р. 391–398 (37–41).
 46. Слынько, Г.И. Влияние параметров формы неметалических включений на свойства чугуна [Текст] / Г.И. Слынько // Людина і космос : Міжнародна молодіжна наук.-практ. конф. : Зб. тез. – Дніпропетровськ: НЦАОМУ. – 2002. – С. 222.
 47. Слынько, Г.И. Исследование влияния термической обработки на структуру фосфористых чугунов [Текст] / Г.И. Слынько // Materials and metallurgy : 5th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD 2002, June 23-27, 2002. – Sibenic, Croatia. – 2002. – Р. 49–53.
 48. Широков, О.В. Вплив фосфідної евтектики на зношуваність, будову та фізико-механічні властивості чавунів [Текст] / О.В. Широков, Л.А. Арендар, І.П. Волчок, Г.І. Слинько // Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях: 1-я промышленная международ. научно-техн. конф. : Материалы. – Киев. – 2001. – C. 129.
 49. Слынько, Г.И. Фосфористые чугуны в автомобилестроении [Текст] / Г.И. Слынько // Строительство, материаловедение, машиностроение : Сб. науч. трудов. – Вып. 12. – Днепропетровск: ПГАСА. – 2001. – С. 177.
 50. Слинько, Г.І. Синтетична фосфідна евтектика [Текст] / Г.І. Слинько // 5-й міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей. – Львiв: Кінпатрі ЛТД. – 2001. – С. 121.
 51. Ostach, O. Cyclical cast iron resistance with phosphide eutесtic [Текст] / O. Ostach, G. Slynko // MECHANICS 2000 : International Scientific Conference : Proccedinds. – Rzeszow University of Tehnology, Poland. – Rzeszow. – 2000. – Р. 365–366.
 52. Слынько, Г.И. Применение фосфористых чугунов в машиностроении [Текст] / Г.И. Слынько // ІІІ международ. конф. – Новые технологии литья – охрана окружающей среды : Сб. науч. трудов. – Краков. – 2000. – с. 46. (Modern foundry technologies – Environmental Protection. III International Conference. Krakow. – 2000. – P. 46.)
 53. Слинько, Г.І. Аналітичне визначення впливу включень фосфідної євтектики на границю міцності чавунів [Текст] / Г.І. Слинько, М.М. Стадник, І.М. Горбачевський, І.П. Волчок // Неметалеві включення і гази у ліварних сплавах : IX міхнародна наук.-техн. конф. : Зб. наукових праць / Ред.кол. : Луньов В.В. (відпов.ред.) та інш. – Запоріжжя: ЗДТУ. – 2000. – С. 80–81.
 54. Слинько, Г.І. Циклічна тріщіностійкість фосфористих чавунів [Текст] / Г.І. Слинько, І.М. Андрейко, C.В. Головатюк, А.Г. Слинько // Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів: VII Межнародна наук.-техн. конф. : Зб. наукових праць / Ред.кол. Коваль А.Д. (відповід.ред.) та інш. – Запоріжжя : ЗДТУ. – 2000 – С. 85–88.
 55. Слинько, Г.І. Вплив карбідоутворювальних елементів на структуру і властивості фосфористих чавунів [Текст] / Г.І. Слинько // 4-й міжнародний сімпозіум українських інженерів-механіків у Львові : Тези доповідей. – Львів: Кінпатрі ЛТД. – 1999. – С. 120.
 56. Slynko, G.I. Zautomatyzowany system sterowania jakostia Odlewow zelswnych [Текст] / G.I. Slynko, I.P. Volczok // II Konfirencija poswiecona problematyce mechnizacji і automаtyzacji prozesow odlewniczych oraz zmechanizowanego wyposazenia stanowisk, srodkow transportu i normalizacji : Materialy, Konferencijny. – Krakow: AGH. – 1999. – Р. 153–156.
 57. Слынько, Г.И. Влияние комплексных включений на деформационные свойства фосфористого чугуна [Текст] / Г.И. Слынько // Состояние и развитие процессов пластической деформации металлов : 3-я междунар. cимпозиум. – Хорватия, г. Шибеник. – 1998. – С. 58. (Influence of Complex Inclusion on the Deformation Properties of Phosphorus Cast Iron // 3rd International Symposium of Croatian Metallurgists «State and Development of Plastic Metal Processing». – Croatiam Schibenik. – 1998. – P. 58.)
 58. Слинько, Г.І. Особливості формування мікроструктури фосфористих чавунів [Текст] / Г.І. Слинько // Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів: Збірник наукових праць ЗДТУ. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1998. – С. 165–166.
 59. Слынько, Г.И. Влияние фосфидной эвтектики на трещиностойкость чугуна [Текст] / Г.И. Слынько // "Проблемы современного материаловедения " (Материаловедение, строительство и отраслевое машиностроение, Выпуск 7). Стародубовские чтения' 98 / Под общей редакцией д.т.н., проф. Большакова В.И.; Отв. Ред. Миронова О.Ю. // Научные труды Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры. – Днепропетровск: Центр економічної освіти. – 1998. – С. 127–128.
 60. Слынько, Г.И. Теоретические и технологические основы создания конструкционных материалов для деталей газораспределительных механизмов двигателей и сельскохозяйственных машин [Текст] / Г.И. Слынько // Сборник трудов ТГАТА. –Мелитополь. – 1996. – C.53–54.
 61. Слынько, Г.И. Исследование влияния легирующих элементов на структуру и теплостойкость серого чугуна [Текст] / Г.И. Слынько // Сборник трудов ТГАТА. – Мелитополь. – 1996. – C. 55–56.
 62. Слынько, Г.И. Влияние режимов оплавления на структуру и свойства упрочненного слоя кулачков распределительного вала МеМЗ-245 [Текст] / Г.И. Слынько // 2-й республиканский семинар по улучшению показателей тепловых двигателей и ресурсосбережению : Материалы. – Мелитополь. – 1996. – C. 98–100.
 63. Слынько, Г.И. Исследование влияния микроструктуры фосфористых чугунов на обрабатываемость лезвийным инструментом [Текст] / Г.И. Слынько, А.Г. Слынько // 2-й республиканский семинар по улучшению показателей тепловых двигателей и ресурсосбережению : Материалы. – Мелитополь. – 1996. – C. 100–101.
 64. Слинько, Г.І. Поверхнево зміцнений чавун для розподільчих валів [Текст] / Г.І. Слинько // 2-й міжнародн.симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : Тези допов. – Львів: 1995. – C. 136.
 65. Слынько, Г.И. Увеличение ресурса работы деталей клапанного механизма двигателей внутреннего сгорания [Текст] / Г.И. Слынько // Новые конструкционные стали и сплавы и методы их обработки для повышения надежности и долговечности изделий : VI международн. науч.-техн.конф. : Тез. докл. –Запорожье : ЗГТУ. – 1995. – Ч. 2. – C. 11–12.
 66. Королев, С.П. Износостойкий чугун на основе жидкой шихты [Текст] / С.П. Королев, Г.И. Слынько // Состояние и перспективы развития науки и подготовки инженеров высокой квалификации в Белорусской государственной политехнической академии : 51-я международн. науч.-техн.конф. профессоров, преподавателей, научн. работн., студент. БГПА, посвященная 75-летию Белорусской государственной политехн. Академии : Материалы. – Минск: БГПА. – 1995. – Ч.8. – C. 32–33.
 67. Слынько, Г.И. Легированные сплавы для деталей газораспределительного механизма [Текст] / Г.И. Слынько // Неметаллические включения и газы в литейных сплавах : VII науч.-техн. конф. : Тез. докл. – Запорожье: ЗГТУ. – 1994. – C. 93.
 68. Слынько, Г.И. Влияние включений на свойства чугуна [Текст] / Г.И. Слынько, И.П. Волчок, О.Б. Колотилкин // Неметаллические включения и газы в литейных сплавах : VII науч.-техн. конф. : Тез.докл. – Запорожье: ЗГТУ. – 1994. – C. 87.
 69. Слынько, Г.И. Экономнолегированный чугун с шаровидным графитом [Текст] / Г.И. Слынько // Неметаллические включения и газы в литейных сплавах : VII науч.-техн. конф. : Тез.докл. – Запорожье: ЗГТУ. – 1994. – C. 96.
 70. Слынько, Г.И. Влияние модифицирования на качество оплавленного слоя распределительных валов [Текст] / Г.И. Слынько, Е.А. Ткаченко, А.В. Лисовский // Неметаллические включения и газы в литейных сплавах : VII науч.-техн. конф. : Тез. докл. – Запорожье: ЗГТУ. – 1994. – C. 100.
 71. Слынько, Г.И. Повышение надежности и долговечности газораспределительного механизма ДВС [Текст] / Г.И. Слынько, И.П. Волчок, В.Н. Грабовый // Проблемы повышения качества машин : Международн.науч.- техн. конф. : Тез.докл. – Брянск: ЦНТИ. – 1994. – C.17–19.
 72. Слынько, Г.И. Исследование влияния фосфора на фрикционные свойства чугуна [Текст] / Г.И. Слынько // Проблемы повышения качества машин : Международн. науч.- техн. конф. : Тез.докл. – Брянск : ЦНТИ. – 1994. – C.92–93.
 73. Слынько, Г.И. Опыт удаления сварочного аэрозоля при поверхностном упрочнении автомобильных деталей [Текст] / Г.И. Слынько // Труд и экология сварочного производства : Науч-техн. семинар : Тез. докл. – М.: ПРДЗ. – 1994. – С. 24.
 74. Слынько, Г.И. Поверхностное упрочнение деталей автомобильного двигателя [Текст] / Г.И. Слынько // Состояние и перспективы восстановления и упрочнения деталей машин: Научн.-практ. конф. : Тез. доп. – М.: ПРДЗ. – 1994. – С. 56.
 75. Слынько, Г.И. Исследование фрикционных свойств высокофосфористого чугуна с вермикулярным графитом [Текст] / Г.И. Слынько, В.Н. Грабовый, И.П. Волчок, А.Д Шерман // Антифрикционные и износостойкие чугуны : Международн. научн.-техн. конф. : Тез. докл. – Винница. –1992. – C.12-13.
 76. Слынько, Г.И. Чугуны для фрикционных узлов работающих в паре с контртелом из стали [Текст] / Г.И. Слынько, В.М. Грабовий, Э.Д. Браун, И.П. Волчок, А.Д. Шерман, Ю.И. Милявский // Антифрикционные и износостойкие чугуны : Международн. научн.-техн. конф.: Тез. докл. – Винница. – 1992. – C. 17–18.
 77. Слынько, Г.И. Высокофосфористый чугун с вермикулярным графитом [Текст] / Г.И. Слынько, И.П. Волчок, А.Д Шерман // Новые конструкционные стали и сплавы и методы их обработки для повышения надежности и долговечности изделий : V науч.-техн.конф. : Тез.докл. – Запорожье: Коммунар. – 1992. – C. 170.
 78. Слынько, Г.И. Материал для седел клапанов двигателей внутрениго сгорания [Текст] / Г.И. Слынько, И.П. Волчок // Новые конструкционные стали и сплавы и методы их обработки для повышения надёжности и долговечности изделий : \/ науч.-техн.конф. : Тез. докл. – Запорожье: Коммунар. – 1992. – C. 170–171.
 79. Слынько, Г.И. Реконструкция литейного цеха с обеспечением экологически безопасных условий труда [Текст] / Г.И. Слынько // Совершенствование технологий и оборудования в линейном производстве с целью улучшения условий труда и экологии окружающей среды : Науч.-техн.конф : Тез. докл. – М.: Информтехника. – 1991. – C. 31.
 80. Слынько, Г.И. Влияние модифицирования на кристализацию фосфидной эвтектики [Текст] / Г.И. Слынько, И.П. Волчок // Неметаллические включения и газы в литейных сплавах : VI респ. научн.-техн. конф. : Тез. докл. – Запорожье : ЗМИ. –1991. – C. 120.
 81. Слынько, Г.И. Жаропрочный чугун [Текст] / Г.И. Слынько, И.П. Волчок // Повышение качества отливок и снижение вредного влияния литейного производства на окружающую среду : Всес. науч.-техн. семинар : Тез. докл. – М.: ЦНИИцветмет. – 1990. – С. 42–43.
 82. Слынько, Г.И. Исследование распределения легирующих элементов в фосфористом чугуне [Текст] / Г.И. Слынько, Э.С. Анацкий, А.Г. Веселов // Повышение технического уровня и совершенствование технологических процессов производства отливок : V респ. научн.-техн. конф. : Тез. докл. – Днепропетровск, 1990. – С. 50.
 83. Специальный чугун для сёдел клапанов автомобильных двигателей [Текст] / Г.И. Слынько // Законченные науч.-техн. разработки : Каталог. – К. – 1989. – С. 40.
 84. Слынько, Г.И. Влияние легирующих элементов на теплостойкость матрицы серого чугуна [Текст] / Г.И. Слынько, А.Д. Шерман // Новые конструкционные стали и сплавы и методы их обработки для повышения надежности и долговечности изделий : IV Всес. науч.-техн. конф. : Тез. докл. – Запорожье : Коммунар. – 1989. – С. 211.
 85. Слынько, Г.И. Износостойкость легированных фосфористых чугунов для седел клапанов [Текст] / Г.И. Слынько, И.П. Волчок // Новые конструкционные стали и сплавы и методы их обработки для повышения надежности и долговечности изделий : IV Всес. науч.-техн. конф. : Тез. докл. – Запорожье : Коммунар. – 1989. – С. 213.
 86. Слынько, Г.И. Износостойкий фосфористый чугун для деталей автомобильных двигателей [Текст] / Г.И. Слынько // Пути повышения надежности и долговечности отливок : Науч.-техн. семинар : Тез. докл. – К.: РДЭНТП. – 1989. – С. 30.
 87. Слынько, Г.И. Влияние некоторых металлургических факторов на строение, размер, распределение фосфидной эвтектики в сером чугуне [Текст] / Г.И. Слынько, И.П. Волчок, А.Д. Шерман // Неметаллические включения и газы в литейных сплавах : V респ. науч.-техн. конф. : Тез. докл. – Запорожье. – 1988. – С. 199–200.
 88. Слынько, Г.И. Изучение влияния модифицирования и термической обработки легированного серого чугуна на износостойкость седел клапанов двигателя внутреннего сгорания [Текст] / Г.И. Слынько, А.Д. Шерман, А.Н. Здор // Неметаллические включения и газы в литейных сплавах : V респ. науч.-техн. конф. : Тез. докл. – Запорожье. – 1988. – С. 242–243.
 89. Шерман, А.Д. Влияние термической обработки на износ седел клапанов из легированного фосфористого чугуна [Текст] / А.Д. Шерман, Л.И. Минаева, Г.И. Слынько // Триботехника – машиностроение : Науч-техн. конф. : Тез. докл. – М.: ИМАШ АН СССР. – 1987. – С. 118.
 90. Шерман, А.Д. Легированные чугуны в автомобильных двигателях [Текст] / А.Д. Шерман, Б.С. Вершков, Г.И. Слынько // Повышение служебных свойств высоколегированных литых сталей и чугунов : Науч-техн. семинар : Тез. докл. – М.: МДНТП. – 1987. – С. 129–130.

Конференції «Тиждень науки»

 1. Слинько, Г. І. Стан та перспективи застосування силових установок в безпілотних літальних апаратах «Байрактар» [Електронний ресурс] / Г. І. Слинько, Т-419 В. О. Демянков // Тиждень науки-2023. Транспортний факультет : наук.-практ. конф., 24-28 квітня 2023 р. : тези доп. / Редкол.: В. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 64–65.
 2. Слинько, Г. І. Особливості двигунів із зустрічним рухом поршнів і шайбовим механізмом INNengine E-REX і REX-B [Електронний ресурс] / Г. І. Слинько, Р. Ф. Сухонос, О. С. Смоляний // Тиждень науки-2023. Транспортний факультет : наук.-практ. конф., 24-28 квітня 2023 р. : тези доп. / Редкол.: В. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 65–67.
 3. Слинько, Г. І. Врівноваження 2-циліндрових ДВЗ з різним розташуванням циліндрів [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, О.Д. Кушнір // Тиждень науки-2022 : щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2022 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С. 127–128.
 4. Слинько, Г. І. Визначення параметрів масляного насоса для системи мащення з сухим картером двигуна МеМЗ-317 автомобіля «баггі» [Електронний ресурс] / Г. І. Слинько, Є. В. Клименко // Тиждень науки-2022 : щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2022 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С.128–131.
 5. Слинько, Г. І. Визначення ефективності дизеля ЯМЗ-5340, що працює на біодизельних паливах МЕРО різного складу [Електронний ресурс] / Г. І. Слинько, І. В. Новосильцев // Тиждень науки-2022 : щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2022 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С.131–133.
 6. Слинько, Г. І. Про різність маси деталей циліндропоршневої групи [Електронний ресурс] / Г. І. Слинько, С. В. Науменко // Тиждень науки-2022 : щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2022 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С.133–134.
 7. Слинько, Г. І. Види систем динамічного наддуву ДВЗ [Електронний ресурс] / Г. І. Слинько, С. С. Кікоть // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 19–23 квітня 2021 р. : тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 46.
 8. Слинько, Г. І. Порівняльний аналіз двигунів Harley Davidson [Електронний ресурс] / Г. І. Слинько, Р. Ю. Білий // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 19–23 квітня 2021 р. : тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 47–48.
 9. Слинько, Г. І. Уточнена методика перевірочного розрахунку високонавантажених зубчастих передач ГТД на контактну витривалість [Електронний ресурс] / Г. І. Слинько, О. В. Стаднік // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 19–23 квітня 2021 р. : тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 48–50.
 10. Слинько, Г. І. Моделювання робочого циклу ДВЗ для визначення викидів шкідливих речовин за статистичними даними експериментальних випробувань [Електронний ресурс] / Г. І. Слинько, В. І. Бокарьов // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 19–23 квітня 2021 р. : тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 51–53.
 11. Слинько, Г. І. Аналіз конструкції системи газорозподілу опозитного двигуна мотоцикла BMW R1250 GS [Електронний ресурс] / Г. І. Слинько, С. Ю. Оглуздін // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 19–23 квітня 2021 р. : тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 53–55.
 12. Слинько, Г. І. Оцінка зносу колінчатого валу двигуна Geely MR479QA [Електронний ресурс] / Г. І. Слинько, В. В. Безручко // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 19–23 квітня 2021 р. : тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 55–57.
 13. Слинько, Г. І. Аналіз конструкції роторно-поршневого двигуна [Електронний ресурс] / Г. І. Слинько, А. А. Швидкий // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 19–23 квітня 2021 р. : тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 58–59.
 14. Слинько, Г.І. Комп’ютерна програма для тріангуляційного лазерного датчика [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Є.В. Клименко // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 45.
 15. Слинько, Г.І. Методика визначення тиску повітря у впускній системі ДВЗ [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Д.П. Чишко, Р.Ф. Сухонос, В.С. Яровий, Я.В. Рогов // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 46–47.
 16. Слинько, Г.І. Покращення робочих характеристик двигуна з системою ГБО шляхом встановлення варіатора випередження кута запалювання [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, Р.Ю. Білий // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 48–49.
 17. Слинько, Г.І. Перспективи використання кераміки у двигунах внутрішнього згорання [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, Р.Ю. Білий // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 49–50.
 18. Слинько, Г.І. Особливості роботи системи VTEC [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Ю.О. Мірошниченко // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 50–51.
 19. Слинько, Г.І. Система деактивації циліндрів ДВЗ [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, С.Ю. Оглуздін // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 51–53.
 20. Слинько, Г.І. Моделювання робочого циклу ДВЗ в області режимів навантаження сертифікаційного їздового циклу NEDC [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, В.І. Бокарьов // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С.79–80.
 21. Слинько, Г.І. Двотактний двигун з покращеною продувкою для бензопили [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, С.Ю. Полуведько // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 68–70.
 22. Слинько, Г.І. Використання інтернет ресурсу YouTube.com при підготовці фахівців з двигунів внутрішнього згорання [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, Д.П. Чишко // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 70–71.
 23. Слынько, Г.И. Исследование особенностей диагностики технического состояния ДВС с использованием акустических систем [Електронний ресурс] / Г.И. Слынько, Р.Ф. Сухонос, Е.А. Тхор // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 72–73.
 24. Слинько, Г.І. Аналіз технічних характеристик сучасних електрокарів [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, С.С. Славний // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С.77–78.
 25. Slynko, G. Computer Program for Calculation of the Operating Cycle of Internal Combustion Engine [Електронний ресурс] / G. Slynko, R. Sukhonos, P. Ivanov // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 74–75.
 26. Слинько, Г.І. Комбінована система живлення ДВЗ, який працює на суміші ацетилену з метаном [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, М.О. Дерновий // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 141-142.
 27. Слинько, Г.І. Двуконтурна система запалювання двигуна ВАЗ-2101 [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, В.І. Фальков // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 143-144.
 28. Слинько, Г.І. Теплотехнічні методи забезпечення роботоздатності рівнеміра рідини при високих температурах [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, П.В. Цокотун // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 149-151.
 29. Слинько, Г.І. Особливості модернізації бензинового карбюраторного двигуна ЗІЛ-130 переукомплектуванням його електронною системою запалювання [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, В.О. Мазін, П.П. Дудка // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 140.
 30. Слинько, Г.І. Покращення екологічних властивостей модернізованого двигуна МеМЗ-307-Е за рахунок встановлення електродвигуна [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, С.І. Марков // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 144-145.
 31. Слинько, Г.І. Оцінка впливу конструкції розпилювача форсунки на робочий процес двигуна [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Д.А. Володін // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 146-147.
 32. Слинько, Г.І. Дослідження впливу біоетанолу на показники роботи чотиритактного бензинового двигуна [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, В.С. Беспалько // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 148-149.
 33. Слынько, Г.И. Теплотехнические методы обеспечения работоспособности уровнемера жидкости при высоких температурах [Електронний ресурс] / Г.И. Слынько, П.В. Цокотун // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с. 130-132.
 34. Слинько, Г.І. Визначення оптимального складу бензоетанольної суміші для забезпечення заданих технічних характеристик бензинового ДВЗ [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, О.М. Гапоненко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.131-133.
 35. Слинько, Г.І. Визначення впливу метанолу на зміни крутного моменту та ефективної потужності бензинового ДВЗ [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, В.В. Охрименко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.133-134.
 36. Слинько, Г.І. Вдосконалення конструкції газорозподільного механізму ДВЗ серії МеМЗ [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, С.І. Марков // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.135-136.
 37. Слинько, Г.І. Методи випробування плунжерних пар паливної апаратури дизельного двигуна [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Д.О. Проценко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.136-139.
 38. Слинько, Г.І. Аналіз сигналів вібрації двигунів внутрішнього згоряння [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, М.О. Кошель // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.139-142.
 39. Слинько, Г.І. Покращення економічних показників дизель-генераторів [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Д.А. Володін // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.142-144.
 40. Слинько Г.І. Перспективи використання електрогідравлічного приводу клапанів газорозподілу на транспортних ДВЗ [Текст] / Г.І. Слинько, О.В. Стаднік // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 82-83.
 41. Слинько Г.І. Заміна двокомпонентного датчика кисню на датчик широкосмугового типу з метою покращення екологічних характеристик двигуна [Текст] / Г.І. Слинько, М.О. Черняєв // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 84-85.
 42. Слинько, Г.І. Підвищення експлуатаційних характеристик двигуна внутрішнього згорання 4Ч 10,5/13 [Текст] / Г.І. Слинько, Д.А. Володін, Д.О. Проценко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 86-87.
 43. Слинько, Г.І. Підвищення ефективності двигуна МеМЗ-307 шляхом модернізіції газорозподільного механізму [Текст] / Г.І. Слинько, С.І. Марков // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 87-88.
 44. Слинько, Г.І. Дослідження пульсуючих процесів згорання вуглеводневого палива [Текст] / Г.І. Слинько, Д.А. Курликов, М.М. Марущак, А.О. Пришва // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 89-90.
 45. Слинько, Г.І. Сучасні тенденції розвитку ДВЗ з іскровим запалюванням [Текст] / Г.І. Слинько, Є.В. Пейчев // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 90-92.
 46. Слинько, Г.І. Дослідження надвисокого форсування ДВЗ спеціального призначення [Текст] / Г.І. Слинько, А.Л. Мосьпан // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 93-94.
 47. Слинько, Г.І. Особливості визначення складу паливоповітряної суміші двопаливного ДВЗ [Текст] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос // Тиждень науки : Зб. тез доп. щорічної наук.-практ. конф. серед студ., викл., науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 206–207.
 48. Слинько Г.І. Дослідження впливу резонансного наддуву бензинового двотактного двигуна на його ефективні і екологічні характеристики [Текст] / Г.І. Слинько, В.П. Лук’яненко // Тиждень науки : Зб. тез доп. щорічної наук.-практ. конф. серед студ., викл., науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 210.
 49. Слинько Г.І. Особливості конструкції газорозподільного механізму автомобільного двигуна МеМЗ-317 при використанні гідрокомпенсаторів зазорів [Текст] / Г.І. Слинько, О.В. Стаднік // Тиждень науки : Зб. тез доп. щорічної наук.-практ. конф. серед студ., викл., науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 204–205.
 50. Слинько Г.І. Теоретичне дослідження впливу режимів роботи турбокомпресора на швидкісні характеристики КДВЗ МеМЗ-307 [Текст] / Г.І. Слинько, І.Ю. Баришніков // Тиждень науки : Зб. тез доп. щорічної наук.-практ. конф. серед студ., викл., науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 202–203.
 51. Слинько, Г.І. Дослідження теплофізичних та фізико-механічних властивостей лігнопелет [Текст] / Г.І. Слинько //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 52–53.
 52. Слинько, Г.І. Особливості конструкції системи газорозподілу одноциліндрового чотиритактного бензинового двигуна з циліндром, що обертається [Текст] / Г.І. Слинько, В.П. Лук’яненко //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 55–56.
 53. Слинько, Г.І. Стан та причини зношування турбіни турбокомпресора двигунів автотракторного типу [Текст] / Г.І. Слинько, С.В. Раковець //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 64–65.
 54. Слинько, Г.І. Матеріал з покращеними трибологічними властивостями для опорних підшипників турбокомпресорів автомобільних двигунів [Текст] / Г.І. Слинько, Е.В. Мануйлов //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 66–67.
 55. Слинько, Г.І. Особливості будови газорозподільного механізму ДВЗ різних типів [Текст] / Г.І. Слинько, А.В. Мозговий //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 53–55.
 56. Слинько, Г.І. Дослідження впливу температурних режимів теплообмінника на роботу двигуна Стірлінга [Текст] / Г.І. Слинько, О.В. Стаднік //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 57–59.
 57. Слинько, Г.І. Теоретичне дослідження впливу режимів роботи турбокомпресора на швидкісні характеристики КДВЗ ВАЗ-11194 [Текст] / Г.І. Слинько, І.Ю. Баришніков //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 59–61.
 58. Слинько, Г.І. Порівняння характеристик та вибір напрямків досліджень альтернативних палив дизельних двигунів [Текст] / Г.І. Слинько, Є.В. Тимченко //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 62–63.
 59. Слинько, Г.І. Основні напрямки модернізації системи живлення автомобільного двигуна МеМЗ-301 [Текст] / Г.І. Слинько, Д.А. Глебов //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 61–62.
 60. Слинько, Г.І. Дослідження тягово-швидкісних характеристик бензинового ДВЗ з резонансним наддувом [Текст] / Г.І. Слинько, К.О. Стукалов //Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С.99-100.
 61. Слинько, Г.И. Модернизация топливной форсунки дизеля [Текст] / Г.И. Слинько, А.А. Сулименко //Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С.100-101.
 62. Слинько, Г.І. Вирішення проблеми низьких показників тривалої міцності поверхневого шару в отворах блоку паливного насосу високого тиску дизеля ЯМЗ 236/238 [Текст] / Г.І. Слинько, Е.В. Мануйлов //Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С. 97-98.
 63. Слынько, Г.И. Сравнение тягово-скоростных характеристик двух- и четырехтактных дизелей с наддувом [Текст] / Г.И. Слынько, Е.С. Пиковец //Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С.102-103.
 64. Слынько, Г.И. Сравнение эффективных показателей работы двигателя работающего на дизельном топливе и газодизеле [Текст] / Г.И. Слынько, Е.В. Тымченко //Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С.103-104.
 65. Слинько, Г.І. Оцінка впливу величини відносного дезаксіалу на процеси газообміну чотиритактного двигуна внутрішнього згоряння [Текст] / Г.І. Слинько, В.І. Бокарьов //Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 4 т. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С.123-124.
 66. Слынько, Г.И. Сравнение характеристик двигателя Д-75, работающего на различных видах топлива [Текст] / Г.И. Слынько, Р.Ф. Сухонос, Е.С. Пиковец, Е.В. Тымченко //Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 4 т. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С.139-140.
 67. Слынько, Г.И. Повышение экономических показателей ДВС за счет модернизации свечи зажигания [Текст] / Г.И. Слынько, Д.В. Верещак //Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 4 т. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С.136-137.
 68. Слынько, Г.И. Применение бездроссельной системы впуска бензинового ДВС [Текст] / Г.И. Слынько, М.В. Плечун //Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 4 т. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С.137-139.
 69. Слинько, Г.І. Оценка влияния степени дезаксиальности КШМ на наполненне цилиндров ДВС [Текст] / Г.І. Слинько, В.І. Бокарьов //Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11-15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С. 227-228.
 70. Слынько, Г.И. Исследование ромбических кривошипно-шатунных механизмов в перспективных двигателях [Текст] / Г.И. Слынько, В.И. Кубич, В.И. Бокарев //Тиждень науки – 2010: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12-16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. С. 220-221.
 71. Слынько, Г.И. Сравнительная характеристика газораспределительных механизмов с верхним и нижним расположением распределительного вала [Текст] / Г.И. Слынько, Р.Ф. Сухонос //Тиждень науки – 2010 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12-16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. С. 223-225.