Ви є тут

Головна

Участь у конференціях за останні роки:

 1. Слинько, Г.І. Комп’ютерна програма для тріангуляційного лазерного датчика [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Є.В. Клименко // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 45.
 2. Слинько, Г.І. Методика визначення тиску повітря у впускній системі ДВЗ [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Д.П. Чишко, Р.Ф. Сухонос, В.С. Яровий, Я.В. Рогов // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 46–47.
 3. Слинько, Г.І. Покращення робочих характеристик двигуна з системою ГБО шляхом встановлення варіатора випередження кута запалювання [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, Р.Ю. Білий // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 48–49.
 4. Слинько, Г.І. Перспективи використання кераміки у двигунах внутрішнього згорання [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, Р.Ю. Білий // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 49–50.
 5. Слинько, Г.І. Особливості роботи системи VTEC [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Ю.О. Мірошниченко // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 50–51.
 6. Слинько, Г.І. Система деактивації циліндрів ДВЗ [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, С.Ю. Оглуздін // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 51–53.
 7. Слинько, Г.І. Розробка методики дослідження стану повітря у впускній системі двигуна [Текст] / Г.І. Слинько, Д.П. Чишко, Р.Ф. Сухонос // Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем : Тези доповідей ІІ Міжнарод. наук.-техн. інтернет-конф., 25-27 березня 2020 р. – Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – 2020. – С.34-35.
 8. Слинько, Г.І. Двотактний двигун з поліпшеними економічними та екологічними характеристиками [Текст] / Г.І. Слинько, С.Ю. Полуведько, Р.Ф. Сухонос // Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем : Тези доповідей Всеукр. наук.-техн. інтернет-конф., 28-29 листопада 2019 р. – Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – 2019. – С.20-21.
 9. Слинько, Г.І. Дослідження турбулентності потоку палива в модернізованих форсунках дизельного двигуна 6ЧН12/14 [Текст] / Г.І. Слинько, Д.А. Володін, Р.Ф. Сухонос, Д.П. Чишко // Сучасні технології на автомобільному транспорті та машинобудуванні : Наукові праці Міжнарод. наук.-практ. конф., 15-18 жовтня 2019. – Х.: ХНАДУ, 2019. – С. 203–205.
 10. Слинько, Г.І. Методика визначення ефективної потужності бензинового двотактного ДВЗ із зовнішнім сумішоутворенням за діаметром паливного жиклера [Текст] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, В.С. Беспалько, В.В. Слинько // Сучасні технології на автомобільному транспорті та машинобудуванні : Наукові праці Міжнарод. наук.-практ. конф., 15-18 жовтня 2019. – Х.: ХНАДУ, 2019. – С. 200–203.
 11. Слинько, Г.І. Моделювання умов роботи зубчастого зачеплення в ГТД на циліндричних зразках із сталей з твердим покриттям для оцінки контактної витривалості [Текст] / Г.І. Слинько, О.В. Стаднік // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів : Матеріали XIV Міжнарод. наук.-техн. конф., 08-10 жовтня 2019. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – С.140–141.
 12. Слинько, Г.І. Дослідження процесу продувки двотактного бензинового двигуна з системою продувки циліндра чистим повітрям з метою покращення техніко-економічних показників [Текст] / Г.І. Слинько, С.Ю. Полуведько, Р. Ф. Сухонос, В.В. Слинько // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування : Матеріали 10-ї Міжнарод. науково-практ. конф., 12-13 вересня 2019. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2019. – С.224–226.
 13. Слинько, Г.І. Моделювання робочого циклу ДВЗ в області режимів навантаження сертифікаційного їздового циклу NEDC [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, В.І. Бокарьов // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С.79–80.
 14. Слинько, Г.І. Двотактний двигун з покращеною продувкою для бензопили[Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, С.Ю. Полуведько // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 68–70.
 15. Слинько, Г.І. Використання інтернет ресурсу YouTube.com при підготовці фахівців з двигунів внутрішнього згорання [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, Д.П. Чишко // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 70–71.
 16. Слынько, Г.И. Исследование особенностей диагностики технического состояния ДВС с использованием акустических систем [Електронний ресурс] / Г.И. Слынько, Р.Ф. Сухонос, Е.А. Тхор // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 72–73.
 17. Слинько, Г.І. Аналіз технічних характеристик сучасних електрокарів [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, С.С. Славний // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С.77–78.
 18. Slynko, G. Computer Program for Calculation of the Operating Cycle of Internal Combustion Engine [Електронний ресурс] / G. Slynko, R. Sukhonos, P. Ivanov // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 74–75.
 19. Слинько, Г.І. Особливості діагностики технічного стану ДВЗ з використанням акустичних систем [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, Є. А. Тхор // Інформаційні технології: теорія і практика : Матеріали II Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 4 квітня 2019 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 98–99."
 20. Слинько, Г.І. Комп’ютерна програма для теплового розрахунку робочого циклу двигуна внутрішнього згорання [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, П.Є. Іванов // Інформаційні технології: теорія і практика : Матеріали II Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 4 квітня 2019 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 96–97.
 21. Слинько, Г.І. Комбінована система живлення ДВЗ, який працює на суміші ацетилену з метаном [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, М.О. Дерновий // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 141-142.
 22. Слинько, Г.І. Двуконтурна система запалювання двигуна ВАЗ-2101 [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, В.І. Фальков // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 143-144.
 23. Слинько, Г.І. Теплотехнічні методи забезпечення роботоздатності рівнеміра рідини при високих температурах [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, П.В. Цокотун // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 149-151.
 24. Слинько, Г.І. Особливості модернізації бензинового карбюраторного двигуна ЗІЛ-130 переукомплектуванням його електронною системою запалювання [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, В.О. Мазін, П.П. Дудка // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 140.
 25. Слинько, Г.І. Покращення екологічних властивостей модернізованого двигуна МеМЗ-307-Е за рахунок встановлення електродвигуна [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, С.І. Марков // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 144-145.
 26. Слинько, Г.І. Оцінка впливу конструкції розпилювача форсунки на робочий процес двигуна [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Д.А. Володін // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 146-147.
 27. Слинько, Г.І. Дослідження впливу біоетанолу на показники роботи чотиритактного бензинового двигуна [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, В.С. Беспалько // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 148-149.
 28. Слынько, Г.И. Теплотехнические методы обеспечения работоспособности уровнемера жидкости при высоких температурах [Електронний ресурс] / Г.И. Слынько, П.В. Цокотун // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с. 130-132.
 29. Слинько, Г.І. Визначення оптимального складу бензоетанольної суміші для забезпечення заданих технічних характеристик бензинового ДВЗ [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, О.М. Гапоненко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.131-133.
 30. Слинько, Г.І. Визначення впливу метанолу на зміни крутного моменту та ефективної потужності бензинового ДВЗ [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, В.В. Охрименко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.133-134.
 31. Слинько, Г.І. Вдосконалення конструкції газорозподільного механізму ДВЗ серії МеМЗ [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, С.І. Марков // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.135-136.
 32. Слинько, Г.І. Методи випробування плунжерних пар паливної апаратури дизельного двигуна [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Д.О. Проценко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.136-139.
 33. Слинько, Г.І. Аналіз сигналів вібрації двигунів внутрішнього згоряння [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, М.О. Кошель // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.139-142.
 34. Слинько, Г.І. Покращення економічних показників дизель-генераторів [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Д.А. Володін // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.142-144.
 35. Слинько Г.І. Перспективи використання електрогідравлічного приводу клапанів газорозподілу на транспортних ДВЗ [Текст] / Г.І. Слинько, О.В. Стаднік // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 82-83.
 36. Слинько Г.І. Заміна двокомпонентного датчика кисню на датчик широкосмугового типу з метою покращення екологічних характеристик двигуна [Текст] / Г.І. Слинько, М.О. Черняєв // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 84-85.
 37. Слинько Г.І. Підвищення експлуатаційних характеристик двигуна внутрішнього згорання 4Ч 10,5/13 [Текст] / Г.І. Слинько, Д.А. Володін, Д.О. Проценко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 86-87.
 38. Слинько Г.І. Підвищення ефективності двигуна МеМЗ-307 шляхом модернізіції газорозподільного механізму [Текст] / Г.І. Слинько, С.І. Марков // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 87-88.
 39. Слинько Г.І. Дослідження пульсуючих процесів згорання вуглеводневого палива [Текст] / Г.І. Слинько, Д.А. Курликов, М.М. Марущак, А.О. Пришва // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 89-90.
 40. Слинько Г.І. Сучасні тенденції розвитку ДВЗ з іскровим запалюванням [Текст] / Г.І. Слинько, Є.В. Пейчев // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 90-92.
 41. Слинько Г.І. Дослідження надвисокого форсування ДВЗ спеціального призначення [Текст] / Г.І. Слинько, А.Л. Мосьпан // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 93-94.
 42. Слинько Г.І., Сухонос Р.Ф. Особливості визначення складу паливоповітряної суміші двопаливного ДВЗ // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 206–207.
 43. Слинько Г.І. Дослідження впливу резонансного наддуву бензинового двотактного двигуна на його ефективні і екологічні характеристики / Г.І. Слинько, В.П. Лук’яненко // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 210.
 44. Слинько Г.І. Особливості конструкції газорозподільного механізму автомобільного двигуна МеМЗ-317 при використанні гідрокомпенсаторів зазорів / Г.І. Слинько, О.В. Стаднік // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 204–205.
 45. Слинько Г.І. Теоретичне дослідження впливу режимів роботи турбокомпресора на швидкісні характеристики КДВЗ МеМЗ-307 / Г.І. Слинько, І.Ю. Баришніков // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 202–203.
 46. Шаломєєв В.А., Цивирко Э.И., Слынько Г.И., Морозов Д.А. Улучшенный магниевый сплав МЛ5 для автомобилестроения / Нові матеріали і технології в машинобудуванні : Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції. – К.: НТУ «КПІ», 2014. – С.132-134.
 47. Лапотко, В.М. Сопряженная газодинамическая модель второго контура и наружной части мотогондолы ТРДД [Текст] / В.М. Лапотко, Ю.П. Кухтин, Г.И. Слынько // ХІХ конгрес машинобудівників : тези доповідей. – Х.: ХАІ. – 2014. – С. 73.
 48. Слинько Г.І. Дослідження теплофізичних та фізико-механічних властивостей лігнопелет //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 52–53.
 49. Слинько Г.І., Лук’яненко В.П. Особливості конструкції системи газорозподілу одноциліндрового чотиритактного бензинового двигуна з циліндром, що обертається //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 55–56.
 50. Слинько Г.І., Раковець С.В. Стан та причини зношування турбіни турбокомпресора двигунів автотракторного типу //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 64–65.
 51. Слинько Г.І., Мануйлов Е.В. Матеріал з покращеними трибологічними властивостями для опорних підшипників турбокомпресорів автомобільних двигунів //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 66–67.
 52. Слинько Г.І., Мозговий А.В. Особливості будови газорозподільного механізму ДВЗ різних типів //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 53–55.
 53. Слинько Г.І., Стаднік О.В. Дослідження впливу температурних режимів теплообмінника на роботу двигуна Стірлінга //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 57–59.
 54. Слинько Г.І., Баришніков І.Ю. Теоретичне дослідження впливу режимів роботи турбокомпресора на швидкісні характеристики КДВЗ ВАЗ-11194 //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 59–61.
 55. Слинько Г.І., Тимченко Є.В. Порівняння характеристик та вибір напрямків досліджень альтернативних палив дизельних двигунів //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 62–63.
 56. Слинько Г.І., Глебов Д.А. Основні напрямки модернізації системи живлення автомобільного двигуна МеМЗ-301 //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 61–62.
 57. Слынько Г.И., Стукалов К.О. Инерционно-резонансный наддув двигателя внутреннего сгорания //Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення: матеріали V-ої всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю. – ДВЗ. – Первомайськ: ППІ НУК, 2013. – С.110-114.
 58. Слинько Г.І., Мануйлов Е.В. Підвищення експлуатаційних показників блоку паливного насосу високого тиску дизеля ЯМЗ 236/238 //Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення: матеріали V-ої всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю. – ДВЗ. – Первомайськ: ППІ НУК, 2013. – С. 161-164.
 59. Слынько Г.И., Пиковец Е.С. Сравнение тягово-скоростных характеристик двух- и четырехтактных дизелей с наддувом //Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення: матеріали V-ої всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю. – ДВЗ. – Первомайськ: ППІ НУК, 2013 – С.214-217.
 60. Слынько Г.И., Тымченко Е.В. Эффективные показатели работы двигателя КамАЗ–740.10, работающего на дизельном топливе и газодизеле //Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення: матеріали V-ої всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю. – ДВЗ. – Первомайськ: ППІ НУК, 2013. С.181-183.
 61. Слинько Г.І., Стукалов К.О. Дослідження тягово-швидкісних характеристик бензинового ДВЗ з резонансним наддувом //Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С.99-100.
 62. Слинько Г.И., Сулименко А.А. Модернизация топливной форсунки дизеля //Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С.100-101.
 63. Слинько Г.І., Мануйлов Е.В. Вирішення проблеми низьких показників тривалої міцності поверхневого шару в отворах блоку паливного насосу високого тиску дизеля ЯМЗ 236/238 //Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С. 97-98.
 64. Слынько Г.И., Пиковец Е.С. Сравнение тягово-скоростных характеристик двух- и четырехтактных дизелей с наддувом //Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С.102-103.
 65. Слынько Г.И., Тымченко Е.В. Сравнение эффективных показателей работы двигателя работающего на дизельном топливе и газодизеле //Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С.103-104.
 66. Слынько Г.И., Слынько А.Г. Влияние скорости кристаллизации на структуру фосфористых чугунов /Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах: Збірник матеріалів ХІІІ Міжнародної наук.-техн. конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 83 - 84.
 67. Слинько Г.І., Бокарьов В.І. Оцінка впливу величини відносного дезаксіалу на процеси газообміну чотиритактного двигуна внутрішнього згоряння //Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 4 т. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С.123-124.
 68. Слынько Г.И., Сухонос Р.Ф., Пиковец Е.С., Тымченко Е.В. Сравнение характеристик двигателя Д-75, работающего на различных видах топлива //Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 4 т. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С.139-140.
 69. Слынько Г.И., Верещак Д.В. Повышение экономических показателей ДВС за счет модернизации свечи зажигания //Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 4 т. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С.136-137.
 70. Слынько Г.И., Плечун М.В. Применение бездроссельной системы впуска бензинового ДВС //Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 4 т. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С.137-139.
 71. Бокарев В.И., Слынько Г.И. Оценка влияния конструкции КШМ на процессы газообмена 4-тактного ДВС //Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення: матеріали науково-технічної конференції науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників. – ДВЗ. – Первомайськ: ППІ НУК, 2011. – С.65-67.
 72. Балабайкин А.А., Белый В.Ю., Слынько Г.И. Возможные пути модернизации систем бесшатунного поршневого двигателя внутреннего сгорания //Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення: матеріали науково-технічної конференції науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників. – ДВЗ. – Первомайськ: ППІ НУК, 2011.
 73. Слинько Г.І., Бокарьов В.І. Оценка влияния степени дезаксиальности КШМ на наполненне цилиндров ДВС //Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11-15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С. 227-228.
 74. Слынько Г.И., Кубич В.И., Бокарев В.И. Исследование ромбических кривошипно-шатунных механизмов в перспективных двигателях //Тиждень науки – 2010: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12-16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. С. 220-221.
 75. Слынько Г.И., Сухонос Р.Ф. Сравнительная характеристика газораспределительных механизмов с верхним и нижним расположением распределительного вала //Тиждень науки – 2010 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12-16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. С. 223-225.
 76. Слинько Г.І., Воденніков С.А. Мікромеханізм руйнування пористих матеріалів з композиційним покриттям //ІХ міжнародний симпозіум Українських інженерів-механіків у Львові: Праці. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2009. – С. 13-14.
 77. Слинько Г.І., Воденніков С.А. Структурні особливості алюмінідного покриття на пористих пресуваннях з титану //Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах: Збірник матеріалів ХІІ Міжнародної наук.-техн. конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – С. 69-71.
 78. Слинько Г.І., Федоров А.А. Дослідження впливу різних типів карбюраторів на показники роботи бензинового одноциліндрового чотиритактного ДВЗ //Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення. Матеріали ІІІ всеукраїнської наук.-техн. конференції науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників. – Первомайськ: ППІ НУК, 2009. – С. 150-151.
 79. Слинько Г.І., Кубич В.І., Бокарев В.І. Согласование характеристик газотурбинного наддува и двигателя внутреннего сгорания //Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення. Матеріали ІІІ всеукраїнської наук.-техн. конференції науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників. – Первомайськ: ППІ НУК, 2009. – С. 161-164.
 80. Слинько Г.І., Стукалов К.О. Совершенствование системы газотурбинного наддува для карбюраторных двутопливных ДВС //Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення. Матеріали ІІІ всеукраїнської наук.-техн. конференції науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників. – Первомайськ: ППІ НУК, 2009. – С. 78-79.
 81. Слинько Г.І., Широков В.В., Слинько В.В. Детермінований факторний аналіз впливу структурних складників на властивості чавунів // Эффективность реализации научного промышленного потенциала в современных условиях: Материалы VIII ежегодной международной Промышленной конференции 11-15 февраля 2008 г. П. Славское, Карпаты. – Киев. – 2008. – С. 92.