Ви є тут

Головна

Монографії та навчальні посібники

 1. Кубіч В. І. Складові частини об’єктів транспортного машинобудування. Навчальний посібник [Текст]: 2-ге вид., перероб. і доп. / В. І. Кубіч, Г. І. Слинько. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 362 с.
 2. Лазуткін М. І. Термінологічний словник з охорони праці, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності: навч. посіб. для студентів усіх спеціальностей та форм навчання : 3-тє вид., доп. [Текст] / Укл. : М. І. Лазуткін, Г. І. Слинько, М. О. Журавель, С. М. Журавель. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 212 с.
 3. Лазуткін, М.І. Термінологічний словник з охорони праці, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. для студентів усіх спеціальностей будь-якої форми навчання : друге видання, доп. / Укл. : М. І. Лазуткін, Г. І. Слинько, М.О. Журавель. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 154 с.
 4. Кубіч, В. І. Особливості конструкції машин з двигунами внутрішнього згорання : Навч. посібник [Текст] / В. І. Кубіч, Г. І. Слинько. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 246 с.
 5. Лазуткін, М.І. Термінологічний словник з охорони праці, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. для студентів усіх спеціальностей будь-якої форми навчання / Укл. : М. І. Лазуткін, Г. І. Слинько, М.О. Журавель – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 100 с.
 6. Слынько, Г.И. Фосфористый чугун. Материаловедческие аспекты структурного упрочнения [Текст] / Г.И. Слынько. – Мелитополь: ООО «Издательский дом Мелитопольской городской типографии», 2011. – 296 с.
 7. Слинько, Г.І. Теплотехнічні процеси та теплова обробка матеріалів і виробів [Текст] / Г.І. Слинько, С.Б. Бєліков, О.М. Улітенко. – Мелітополь: ООО «Издательский дом Мелитопольской городской типографии». – 2011. – 258 с.
 8. Структура та опір руйнуванню залізовуглецевих сплавів [Текст] / О.П. Осташ, І.П. Волчок, О.Б. Колотілкін, І.М. Андрейко, М.М. Стадник, В.П. Силованюк, Г.І. Слинько. – Львів: Національна академія наук України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка, 2001. – 272 с.
 9. Практикум по охране труда : Уч. пособие [Текст] / Д.А. Бутко, В.Л. Лущенков, Б.И. Зотов, В.М. Грабовой, Г.И. Слынько. – М.: Колос, 1996. – 256 с.
 10. Термінологічний словник з безпеки життєдіяльності : Навч. посібник [Текст] / В.Л. Лущенков, Д.А. Бутко, О.В. Гранкіна, В.М. Грабовий, Г.І. Слынько. – К.: Урожай, 1995. – 144 с.

Статті

 1. Слинько, Г. І. Покращення характеристик двигуна МеМЗ-317 з системою ГБО шляхом встановлення варіатора випередження кута запалювання [Текст] / Г. І. Слинько, Н. О. Євсєєва, М. С. Курилов, Р. Ф. Сухонос, В. В. Слинько // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2022. – № 1. – С. 78–81. – DOI: 10.15588/1607-6885-2022-1-13
 2. Слинько, Г. І. Дослідження впливу складу бензиноводометанольної паливної суміші на техніко-економічні показники 4-тактного ДВЗ на частковому режимі [Текст] / Г. І. Слинько, Р. Ф. Сухонос, В. В. Охрименко, В. В. Слинько, В. І. Алмаєв // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2021. – № 2. – С. 86–95. – 10.15588/1607-6885-2021-3-15
 3. Korohodskyi, V. Determining the characteristics for the rational adjusting of an fuel-air mixture composition in a two-stroke engine with internal mixture formation [Текст] / V. Korohodskyi, S. Kryshtopa, V. Migal, A. Rogovyi, A. Polivyanchuk, G. Sly’ko, V. Manoylo, O. Vasylenko, O. Osetrov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – № 2/5 (104). – P. 39–52. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.200766 (Scopus)
 4. Слинько, Г.І. Структуроутворення і керування властивостями фосфористих чавунів для деталей двигунів внутрішнього згорання [Текст] // Г.І. Слинько, В.В. Слинько // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2020. – № 2. – С. 69–76. – 10.15588/1607-6885-2020-2-1
 5. Слинько, Г.І. Підвищення паливної економічності дизельного двигуна 6ЧН12/14 завдяки вдосконаленню розпилення та сумішоутворення [Текст] // Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, П.В. Цокотун, В.В. Слинько, Д.А. Володін // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2020. – № 1. – С. 69–76. – DOI 10.15588/1607-6885-2020-1-10
 6. Слинько, Г.І. Вплив навантаження бензинового чотиритактного двигуна на критерій мащення шатунного підшипника колінчастого валу [Текст] / Г.І. Слинько, В.І. Кубіч, В.І. Бокарьов // Вестник двигателестроения. – 2019. – № 1. – С. 18–28.
 7. Слынько, Г.И. Влияние химического состава и способов обработки на карбидную фазу и матрицу чугуна [Текст] / Г.И. Слынько, В.Н. Гончаров // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – 2018. – № 13. – С.212–218.
 8. Слынько, Г.И. Влияние комплексных модификаторов на структуру серых и отбеленных чугунов [Текст] / Г.И. Слынько // Вісник Празовського державного технічного університету. Серія «Технічні науки» : Зб. наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ». – 2018. – Вип. 36. – С.67–75.
 9. Слинько, Г. І. Вплив структурних складових чавуну на експлуатаційні характеристики деталей, що працюють в умовах циклічної зміни температур [Текст] / Г. І. Слинько, О. Д. Мартиненко // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка «Проблеми надійності машин». – Вип. 192. – Х.: ХНТУСГ. – 2018. – С.319–326.
 10. Слинько, Г.І. Умови забезпечення роботоздатності рівнеміра рідини, що працює за високих температур [Текст] / Г.І. Слинько, П.В. Цокотун, Р.Ф. Сухонос // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2018. – № 2. – С. 108–111. DOI 10.15588/1607-6885-2018-2-17.
 11. Кубич, В.И. Методика оценки параметров молекулярной связи поверхностей в трибосопряжениях цилиндро-поршневой группы [Текст] / В.И. Кубич, Г.И. Слынько, А.В. Юдиценко // Проблеми трибології. – 2017. – №1. – С. 35–42.
 12. Лапотко, В.М. Сопряженная газодинамическая модель второго контура и наружной части мотогондолы ТРДД [Текст] / В.М. Лапотко, Ю.П. Кухтин, Г.И. Слынько // Вестник двигателестроения. – 2014. – № 2. – С.60–65.
 13. Кухтин, Ю.П. Верификация метода численного моделирования отрывных течений газа [Текст] / Ю.П. Кухтин, В.М. Лапотко, Г.И. Слынько // Авиационно-космическая техника и технология. – Харьков: ХАИ. – № 8(105). – 2013. – С.35–39.
 14. Слинько, Г.І. Дослідження впливу конструкції впускної системи двигуна ВАЗ 2101 на поліпшення експлуатаційних характеристик [Текст] / Г.І.Слинько, В.В.Невретов // Вісник двигунобудування. – 2012. – № 1. – С.78–82.
 15. Лапотко, В.М. Метод численной оценки уровня тонального шума в источнике при нестационарном взаимодействии венцов турбомашин [Текст] / В.М. Лапотко, Ю.П. Кухтин, Г.И. Слынько // Авиационно-космическая техника и технология. – 2012. – № 8(95). – С.184–189.
 16. Слинько, Г.І. Малоциклова втома фосфористих чавунів з пластинчастим і кулястим графітом [Текст] / Г.І. Слинько, В.В. Слинько // Машинознавство. – 2010. – № 3–4. – С. 40–43.
 17. Слынько. Г.И. Исследование микроструктурного разрушения графитизированных материалов с медным покрытием [Текст] / Г.И. Слынько, С.А. Воденников, О.А. Воденникова // Металургія : Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗДІА. – 2010. Вип. 21. – С. 141–145.
 18. Слинько, Г.І. Особливості мікромеханізмів руйнування вуглецьвміщуючих матеріалів з композиційними покриттями [Текст] / Г.І. Слинько, С.А. Воденніков // Машинознавство. – 2009. – № 6. – С. 45–47.
 19. Слынько, Г.И. О влиянии распределения ионов в объеме расплавленного электролита на структуру и свойства покрытий пористых материалов [Текст] / Г.И. Слынько, С.А. Воденников, В.А. Скачков, О.С. Воденникова // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.– №2. – С. 128–131.
 20. Слынько, Г.И. Механизм образования и свойства защитно-упрочняющих покрытий на графите [Текст] / Г.И. Слынько, С.А. Воденников, В.А. Скачков, О.А. Воденникова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2008. – № 1 /1(31). – С. 56–58.
 21. Слинько, Г.І. Моделювання процесу зношення багатокомпонентних композиційних матеріалів у зоні тертя [Текст] / Г.І. Слинько, В.О. Скачков, С.А. Воденніков, В.І. Іванов, О.С. Воденнікова // Проблеми трибології (Problems of Tribology). – 2008. – № 2. – С. 56–60.
 22. Слинько, Г.І. Розвиток основ структуроутворення і керування властивостями фосфористих чавунів, які працюють в умовах циклічних навантажень та підвищених температур [Текст] : дис… докт. техн. наук : 05.02.01 : защищена 01.03.2005: затв. 2005 / Георгій Іванович Слинько. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 35 с.
 23. Слынько, Г.И. Влияние фосфидной эвтектики на высокотемпературную прочность чугунов [Текст] / Г.И. Слынько // Матеріалознавство та термічна обробка металів. – 2005. № 3(30). – С. 45–46.
 24. Слынько, Г.И. Пути улучшения обрабатываемости заготовок в автодвигателестроении [Текст] / Г.И. Слынько // Резание и инструмент в технологических системах : Межд. науч.-техн. сборник. – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2005. – Вып. 69. – С. 56–58.
 25. Широков, В.В. Вплив фосфідної евтектики на зношуваність високоміцних чавунів [Текст] / В.В. Широков, Л.А. Арендарь, Г.І. Слинько, І.П. Волчок // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2003. – № 2. – С. 115–117.
 26. Широков, В.В. Трибологічні властивості високоміцних чавунів з фосфідною евтектикою [Текст] / В.В. Широков, І.П. Волчок, Г.І. Слинько, Л.А. Арендар // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2003. – № 1. – С. 51–53.
 27. Слинько, Г.І. Фізичні основи фазових перетворень і розподілу легувальних елементів в структурі фосфористого чавуну [Текст] / Г.І. Слинько, В.Ю. Ольшанецький, Л.П. Степанова // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2003. – № 2. – С. 16–19.
 28. Слинько, Г.І. Вплив фосфору на процеси структуроутворення і властивості чавуну [Текст] / Г.І. Слинько // Машинознавство. – 2000. – № 10. – C. 19–21.
 29. Слинько, Г.І. Синтетична фосфідна евтектика [Текст] / Г.І. Слинько // Машинознавство. – 2002. – № 2. – C. 40–42.
 30. Слынько, Г.И. Перспективы применения в машиностроении фосфористых чугунов [Текст] / Г.И. Слынько // Перспективні задачі інженерної науки : Зб. наук. праць / Під заг. ред. акад. МІА, докт. техн. наук, проф. Большакова В.І. – Вип. 3. –GAUDEAMUS. – 2002. – С.60–65.
 31. Слынько, Г.И. Высокотемпературная прочность фосфористых чугунов [Текст] / Г.И. Слынько // Строительство, материаловедение, машиностроение : Сб. научн. трудов. – Вып. 15. – Ч. 1. – Днепропетровск: ПГАСА. – 2002. – С. 151–152.
 32. Слынько, Г.И. Состояние и перспективы научных исследований материалов и технологий производства литых заготовок в автомобилестроении [Текст] / Г.И. Слынько // Situation and perspective of Research and Development in Chemical Industry / Вook 1: Mechanical engineering. – Krusevac: GRAFOSTIL. – 2001. – Р. 370–377.
 33. Стадник, М.М. Математична модель для аналізу впливу структури на міцність фосфористих чавунів [Текст] / М.М. Стадник, Г.І. Слинько, І.Я. Горбачевський, І.П. Волчок // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2000. – № 2. – C. 100–103.
 34. Андрейко, І.М. Циклічна тріщіностійкість сірих і високоміцних чавунів з підвищеним вмістом фосфору [Текст] / І.М. Андрейко, Г.І. Слинько, О.П. Осташ, І.П. Волчок // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2000. – № 6. – C. 45–51.
 35. Слинько, Г.І. Вплив фосфору на процеси структуроутворення і властивості чавуну [Текст] / Г.І. Слинько // Машинознавство. – 2000. – № 10. – С. 19–21.
 36. Слынько, Г.И. Конструкционные материалы и технология изготовления распределительных валов ДВС [Текст] / Г.И. Слынько // Збірник наукових праць Кіровоградського державного технічного університету / техніка в сільскогосподарскому виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація./ – Вип. 5. – Кіровоград: КДТУ. – 1999. – С.175–182.
 37. Слинько, Г.І. Вплив карбідоутворювальних елементів на структуру і властивості фосфористого чавуну [Текст] / Г.І. Слинько // Машинознавство. – 1999. – № 8. – C. 35–37.
 38. Волчок, І.П. Мікромеханізм руйнування і властивості фосфористих чавунів [Текст] / І.П. Волчок, А.О. Єгоров, Г.І. Слинько // Механіка руйнування і міцність конструкцій (випуск 2) : В 3-х т. / Під заг.ред. Панасюка В.В. – Львів: Каменяр. – 1999. – Т.1. – С. 208–220.
 39. Слынько, Г.И. Технологические особенности получения высококачественных загото-вок в двигателестроении [Текст] / Г.И. Слынько // Высокие технологии в машино-строении. Сборник трудов ХГПУ. – Харьков. – 1998. – С. 270–273.
 40. Слынько, Г.И. Методика экспрессанализа химического состаа экономнолегированных фосфористых чугунов [Текст] / Г.И. Слынько // Теория и практика металлургии. – 1998. – № 1. – С.18–20.
 41. Слынько, Г.И. Автоматизированная система управления процессом структурообразования чугуна [Текст] / Г.И. Слынько // Металл и литье Украины. – 1998. – № 3–4. – C. 30–33.
 42. Слынько, Г.И. Литые седла клапанов карбюраторных двигателей [Текст] / Г.И. Слынько // Машиноведение: Труды / Таврическая государственная агротехническая академия. – Т.I. – Вып. 3. – Мелитополь: ТГАТА. – 1997. – С. 17–21.
 43. Слынько, Г.И. Кинетика графитизации фосфидных чугунов [Текст] / Г.И. Слынько, А.Г. Слынько // Машиноведение: Труды / Таврическая государственная агротехническая академия.- Т.I. – Вып. 3. – Мелитополь: ТГАТА, 1997. – С. 36–40.
 44. Слынько, Г.И. Механизм разрушения фосфористых чугунов в условиях повышенных температур [Текст] / Г.И. Слынько // Машиноведение: Труды / Таврическая государственная агротехническая академия. – Т.I. – Вып.3. – Мелитополь: ТГАТА. – 1997. – С. 3–7.
 45. Слынько, Г.И. Влияние металлургических факторов на триботехнические свойства легированного чугуна [Текст] / Г.И. Слынько, И.П. Волчок // Проблеми трибологіі (Problems of Tribology). – 1996. – № 1. – C. 89–91.
 46. Слынько, Г.И. Автоматизация контроля и управления процессом структурообразования чугуна [Текст] / Г.И. Слынько // Таврическая государственная агротехническая академия. – Мелитополь, 1996. – 8 с. – Деп. в НИИТЭХИМ № 93-хп 96.
 47. Слынько, Г.И. Отливки из чугуна для деталей автомобильных двигателей [Текст] / Г.И. Слынько // Таврическая государственная агротехническая академия. Мелитополь, 1996. – 10 с. – Деп. в НИИТЭХИМ № 92 – хп 96.
 48. Слынько, Г.И. Экспрессанализ химического состава чугунов для деталей газораспределительного механизма ДВС [Текст] / Г.И. Слынько / Таврическая государственная агротехническая академия. – Мелитополь, 1996. – 10 с. – Деп. в НИИТЭХИМ № 75-хп 96
 49. Слынько, Г.И. Фосфористый чугун в двигателях внутреннего сгорания [Текст] / Г.И. Слынько // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий наук.-техн. зб. – Вип. 24–26. – Кіровоград: КІСМ. – 1996. – С. 91–96.
 50. Слинько, Г.І. Вплив металургійних факторів на механічні та службові властивості фосфористих чавунів [Текст] / Г.І. Слинько // Вісті Академіі Інженерних наук України. – 1995. – № 3. – C. 126–129.
 51. Слынько, Г.И. Чугун ЧС ЗХГМД для литых деталей седел клапанов автомобильного двигателя [Текст] / Г.И. Слынько, И.П Волчок // Процессы литья. – 1993. – № 3. – C. 75–78.
 52. Слынько, Г.И. Влияние фосфидной эвтектики на свойства легированного чугуна [Текст] / Г.И. Слынько, В.М. Грабовый, И.П. Волчок // Металловедение и термическая обработка металлов. – 1993. – № 3. – C.23–25. (Slyn'ko, G.I., Grabovyi, V.M., Volchok, I.P. Effect of phosphide eutectic on the properties of a cast iron alloy // Metal Science and Heat Treatment) (Scopus, Web of Science)
 53. Слынько, Г.И. Вихретоковый структуроскоп для контроля качества отливок седел [Текст] / Г.И. Слынько, А.Ш. Миневич // Автомобильная промышленность. – 1992. – № 9. – C.30–31.
 54. Грабовий, В.М. Технология производства чугуна для седел клапанов двигателя [Текст] / В.М. Грабовий, Г.И. Слынько, И.П Волчок // Литейное производство. – 1992. – № 8. – C. 6–8.
 55. Слынько, Г.И. Исследование структуры и оптимизация состава экономнолегированного фосфористого чугуна для седла клапана автомобильного двигателя [Текст] : дисс… канд. техн. наук : 05.02.01 : защищена 1990 : утв. 1990 / Георгий Иванович Слынько. – Запорожье, 1990. – 22 с.
 56. Слынько, Г.И. Влияние висмута на структуру чугуна [Текст] / Г.И. Слынько, Л.И. Минаева, А.Д. Шерман // Литейное производство. – 1989. – № 6. – С. 31. (Slyn'ko, G.I., Minaeva, L.I., Sherman, A.D. Influence of bismuth on cast iron structure // Soviet castings technology) (Scopus)
 57. Лущенков, В.Л. Распределение хрома и молибдена в белом чугуне [Текст] / В.Л. Лущенков, Г.И. Слынько, А.Д. Шерман // Металловедение и термическая обработка металлов. – 1989. – № 8. – С. 62. (Lushchenkov, V.L., Slyn'ko, G.I., Sherman, A.D. Distribution of chromium and molybdenum in white cast iron // Metal Science and Heat Treatment) (Scopus, Web of Science)
 58. Розробка і впровадження у виробництво технології одержання сірого чавуну для сідел клапанів автомобільних двигунів, що відрізняється високою зносостійкістю та теплостійкістю [Текст] / Г.І. Слинько // Головний комітет ВДНГ УРСР. – К. – 1989.
 59. ТУ37.309.046-89 Отливки из серого чугуна деталей силовых агрегатов МеМЗ : Технические условия [Текст] / Г.И. Слынько, Т.В. Фимичева / Мелитополь : Мелитопольский моторный завод. – 1989. – 10 с.
 60. ТУ37.309.048-89 Отливки распределительного вала силового агрегата МеМЗ-245 : Технические условия [Текст] / Г.И. Слынько, Т.В. Фимичева / Мелитополь : Мелитопольский моторный завод. – 1989. – 6 с.
 61. ТУ37.309.044-88 Отливки из специального чугуна деталей силового агрегата МеМЗ-245 : Технические условия [Текст] / Г.И. Слынько, Т.В. Фимичева / Мелитополь : Мелитопольский моторный завод. – 1988. – 7 с.
 62. ТУ37.309.045-88 Отливки деталей коромисла клапана 245-1007146: Технические условия [Текст] / Г.И. Слынько, Т.В. Фимичева / Мелитополь : Мелитопольский моторный завод. – 1988. – 6 с.
 63. Методика проведения опытных плавок ВЧ для отливок коромысла 245-1007146 с модифицированием в одном ковше (без перелива во второй ковш) [Текст] / А.Д. Шерман, Л.И. Минаева, Г.И. Слынько. – Мелитопольский моторный з-д, Научн-исслед. ин-т автотрактор. матер. – Мелитополь: МеМЗ. – 1987. – 3 с.
 64. Инструкция на плавку высокопрочного чугуна для коромысел 245-1007146 [Текст] / А.Д. Шерман, Л.И. Минаева, Г.И. Слынько. – Утв. Главн. инженер Мелитопольского моторного з-да 24.10.87. – Мелитополь: МеМЗ. – 1987. – 4 с.
 65. Инструкция на втулки направляющие для двигателя МеМЗ-245 [Текст] / А.Д. Шерман, Л.И. Минаева, Г.И. Слынько. – Утв. Главн. инженер Мелитопольского моторного з-да 24.10.87. – Мелитополь: МеМЗ. – 1987. – 4 с.

Патенти та охоронні документи

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №104684. Науковий твір «Термінологічний словник з охорони праці, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності»: третє видання, доповнене». Автори Лазуткін Микола Іванович, Журавель Сергій Миколайович, Журавель Микола Олексійович, Слинько Георгій Іванович. Дата реєстрації 20.05.2021.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №105289. Науковий твір «Навчальний посібник «Особливості конструкції машин з двигунами внутрішнього згорання». Автори Кубіч Вадим Іванович, Слинько Георгій Іванович. Дата реєстрації 7.06.2021.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 89875 Україна. Навчальний посібник «Термінологічний словник з охорони праці, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності». Автори Лазуткін Микола Іванович, Слинько Георгій Іванович, Журавель Микола Олексійович. Авторські майнові права належать ЗНТУ. Дата реєстрації 18.06.2019.
 4. Деклараційний патент на корисну модель №9536 Україна. Чавуни з покращеними трибо логічними властивостями / Слинько Г.І., Арендар Л.А., Широков В.В. – 7С21С1/00, пріоритет від 17.10.2005; Бюл. №10.
 5. Патент № 992 Україна. Чавун для тонкостінних виливок [Текст] / Слинько Г.І., Волчок І.П., Шерман А.Д. /Україна/ – № 4732567/SU: Заявлено 03.07.89; Опубл. 30.12.93 // Промислова власність. – К. : 1993. – № 3. – C. 71.
 6. Патент № 994 Україна. Чавун з кулястим графітом для тонкостінних виливок [Текст] / Шерман О.Д., Терехов С.Г., Вершков Б.С., Мінаєва Л.І., Шепелєв М.С., Селіванов М.В., Здор А.М., Слинько Г.І. / Україна - № 4239145/SU ; Заявлено 29.04.87; Опубл. 30.12.93 // Промислова власність. – К. : 1993. – № 3. – C. 71.
 7. А.с. № 1739272 СССР. МПК G01N27/80. Вихретоковый преобразователь [Текст] / Миневич А.Ш., Швец В.Н., Слынько Г.И. (СССР) № 4716699; Заявлено 10.07.1989; Опубл. 07.06.1992 // Открытия. Изобретения. – М. : 1992. – № 21. – C. 176.
 8. А.с. № 1700085 СССР. Чугун для тонкостенных отливок [Текст] / Слынько Г.И., Волчок И.П., Шерман О.Д. (СССР) № 4732567/02–90985: Заявлено 03.07.1989; Опубл. 23.12.1991 // Открытия. Изобретения. – М. : 1991. – № 47. – C. 108.
 9. А.с. № 1653617 СССР. Молотильное устройство [Текст] / Цибульников В.Н., Данченко Н.Н., Слынько Г.И. // Открытия. Изобретения. – М. : 1991. – № 21. – C. 12.
 10. А.с. 1528808 СССР, МКИ3 С22С 37/10. Чугун с шаровидным графитом для тонкостенных отливок / Шерман А.Д., Терехов С.Г., Вершков Б.С., Минаева Л.И., Шепелев Н.С., Селиванов М.В., Здор А.Н., Слынько Г.И. (СССР). № 4239145/22-02; Заявлено 29.04.87: Опубл. 15.12.89; Бюл. 46 // Открытия. Изобретения. – М. – 1989. – № 46. – С. 97.

Методичні вказівки

 1. Методичні вказівки до виконання та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", освітня програма "Двигуни внутрішнього згорання" [Текст] / уклад.: Г. І. Слинько, В. О. Мазін, С. О. Беженов, Р. Ф. Сухонос, В. В. Слинько. – Запоріжжя : Нац. ун-т "Запорізька політехніка", 2022. – 26 с. (№9404e)
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія ДВЗ" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" освітньої програми "Двигуни внутрішнього згорання" всіх форм навчання [Текст] / уклад.: Г. І. Слинько, Р. Ф. Сухонос. – Запоріжжя : Нац. ун-т "Запорізька політехніка", 2022. – 58 с. (№9403e)
 3. Методичні вказівки до індивідуального розрахунково-графічного завдання № 1 на тему "Розрахунок термодинамічного циклу КДВЗ" з дисципліни "Теорія двигунів внутрішнього згоряння" [Текст] : для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" освітньої програми "Двигуни внутрішнього згоряння" всіх форм навчання / уклад.: Г. І. Слинько, Р. Ф. Сухонос. – Електронні дані. – Запоріжжя : Нац. ун-т "Запорізька політехніка", 2022. – 26 с. (№9405e)
 4. Методичні рекомендації для практичної, самостійної, індивідуальної роботи та виконання контрольних завдань з дисципліни "Методологія наукових досліджень", що навчаються за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування (спеціалізація "Двигуни внутрішнього згорання") всіх форм навчання / Уклад.: Г. І. Слинько, В. В. Слинько. – Запоріжжя : Нац. ун-т "Запорізька політехніка", 2019. – 26 с. (№8146e)
 5. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Електронні системи двигунів внутрішнього згорання" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", спеціалізації "Двигуни внутрішнього згорання" [Текст] : денної та заочної форм навчання / уклад. : Г. І. Слинько, Н. Є. Рябошапка. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 48 с. (№7932е)
 6. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Електричне обладнання двигунів внутрішнього згорання" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", спеціалізації "Двигуни внутрішнього згорання" [Текст] : денної та заочної форм навчання / уклад. : Г. І. Слинько, Н. Є. Рябошапка. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 25 с. (№7931е)
 7. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричне обладнання двигунів внутрішнього згорання" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", спеціалізації "Двигуни внутрішнього згорання" [Текст] : денної та заочної форм навчання / Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння ; уклад. : Г. І. Слинько, Н. Є. Рябошапка. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 46 с. (№7926е)
 8. Методичні рекомендації для практичної, самостійної, індивідуальної роботи та виконання контрольних завдань з дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів, що навчаються за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування [Текст] : (спеціалізація "Двигуни внутрішнього згорання") всіх форм навчання / уклад. : Г. І. Слинько, В. В. Слинько. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 14 с. (№7951е)
 9. Методичні рекомендації для практичної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Екологізація двигунів внутрішнього згорання» для студентів, що навчаються за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Двигуни внутрішнього згорання»), усіх форм навчання. Частина 1 / Укл.: Г. І. Слинько, В. В. Слинько . – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 47 с. (№7949е)
 10. Методичні рекомендації для практичної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Екологізація двигунів внутрішнього згорання» для студентів, що навчаються за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Двигуни внутрішнього згорання»), усіх форм навчання. Частина 2 / Укл.: Г. І. Слинько, Р. Ф. Сухонос – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 23 c. (№7950е)
 11. Методичні вказівки до переддипломної практики, виконання та захисту кваліфікаційної роботи магістрів, що навчаються за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», освітня програма «Двигуни внутрішнього згорання» / Укл.: Г. І. Слинько, В. І. Кубіч, Р. Ф. Сухонос. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 38 с. (№7209е)
 12. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Управління якістю», що навчаються за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (спеціалізація «Двигуни внутрішнього згорання»), усіх форм навчання / Укл.: Г.І. Слинько, В.В. Слинько. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 24 с. (№7208е)
 13. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольних завдань з дисципліни «Основи ергономіки» для студентів, що навчаються за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування (спеціалізація «Двигуни внутрішнього згорання»), усіх форм навчання / Укладач: Слинько В.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 58 с. (№6758е)
 14. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Надійність та довговічність двигунів внутрішнього згорання» для студентів всіх форм навчання. Спеціальність 133 Галузеве машинобудування («Двигуни внутрішнього згорання»). / Укл.: Кубіч В.І., Слинько Г.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 66 с. (№6549е)
 15. Методичні вказівки до індивідуального розрахунково-графічного завдання № 1 на тему «Розрахунок термодинамічного циклу КДВЗ» з дисциплін «Теорія двигунів внутрішнього згоряння» і «Основи теорії та динаміки автомобільних і тракторних двигунів» для студентів спеціальностей 7.05050304 «Двигуни внутрішнього згоряння», 7.05050305 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» всіх форм навчання /Укл. Г. І. Слинько, Я. О. Єгоров – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 26 c. (№5899е)
 16. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Теорія ДВЗ» та «Основи теорії і динаміки автомобільних двигунів» для студентів спеціальностей 7(8).05050304 «Двигуни внутрішнього згорання», 7(8).05050305 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» всіх форм навчання / Укл.: Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 58 c. (№5900е)
 17. Методичні вказівки до індивідуальних розрахунково-графічних робіт з теплового та динамічного розрахунків ДВЗ для студентів спеціальності 7(8).05050304 «Двигуни внутрішнього згорання» всіх форм навчання / Укл. Г. І. Слинько, Р. Ф. Сухонос – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 30 с. (№5901е)
 18. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Теорія ДВЗ» для студентів спеціальності 7(8).05050304 «Двигуни внутрішнього згорання» всіх форм навчання / Укл.: Г.І. Слинько, Я.О. Єгоров.  Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.  50 с. (№5902е)
 19. Методичні вказівки до виконання комплексної курсової роботи для магістрантів спеціальності 8.05050304 «Двигуни внутрішнього згорання» всіх форм навчання / Укл.: Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 14 c. (№5895е)
 20. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Машини з ДВЗ» та виконання контрольних завдань для студентів всіх форм навчання. Напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування», спеціальності «Двигуни внутрішнього згоряння» / Укладачі: В.І. Кубіч, Г.І. Слинько. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 38 с. (№5904е)
 21. Методичні вказівки. Питання щодо складання тестових завдань з дисципліни «Машини з ДВЗ» для студентів всіх форм навчання. Напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування», спеціальність «Двигуни внутрішнього згорання» /Укл. В.І. Кубіч, Г.І. Слинько. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 41 с. (№5903е)
 22. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Екологізація ДВЗ» для студентів спеціальності 8.05050304 «Двигуни внутрішнього згорання» денної та заочної форм навчання / Укл.: Г. І. Слинько, Р. Ф. Сухонос – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 22 c. (№ 4755е)
 23. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни з дисципліни “Гідравліка, гідро- та пневмопривід” – для студентів, що навчаються за напрямками 6.050502 “інженерна механіка”, 6.050504 “зварювання”, 6.051102 “авіа та ракетобудування” для денної та заочної форм навчання / Укл. Г.І. Слинько, О.І.Беженов, С.О.Беженов, С.В.Касіч-Пилипенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 78 с. (№ 3797е)
 24. Методичні вказівки (довідковий матеріал) до самостійного розв’язання інженерних задач з технічної термодинаміки для студентів, які навчаються за напрямами 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050402 «Ливарне виробництво». Частина 2 /Укл. Г.І.Слинько, О.М.Улітенко, Н.Є.Рябошапка, Н.О.Євсєєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 62 с. (№ 3513)
 25. Методичні вказівки (довідковий матеріал) до самостійного розв’язання інженерних задач з технічної термодинаміки для студентів, які навчаються за напрямами 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050402 «Ливарне виробництво». Частина 1 /Укл. Г.І.Слинько, О.М.Улітенко, Н.Є.Рябошапка, Н.О.Євсєєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 50 с. (№ 3512)
 26. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямами 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050402 «Ливарно виробництво» при вивченні дисципліни «Технічна термодинаміка», «Теоретичні основи теплотехніки», «Теплотехніка»Ч.1 Технічна термодинаміка /Укл. Г.І.Слинько, О.М.Улітенко, Н.Є.Рябошапка, Н.О.Євсєєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 82 с. (№ 3481)
 27. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямами 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050402 «Ливарне виробництво» денної та заочної форм навчання при вивченні дисциплін «Технічна термодинаміка», «Теоретичні основи теплотехніки», «Теплотехніка» Тепломасообмін. Частина 3 /Укл. Г.І.Слинько, О.М.Улітенко, Н.Є.Рябошапка, Н.О.Євсєєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 34 с. (№ 3480)
 28. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи теорії та динаміки автомобільних і тракторних двигунів» для студентів спеціальностей 8.090210 «Колісні та гусеничні транспортні засоби», 8.090211 «Двигуни внутрішнього згоряння» /Укл. Г.І.Слинько, К.О.Стукалов – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 60 c. (№ 3155)
 29. Програма, методичні вказівки з вивчання дисциплини “Основи обробки металів” та контрольні завдання для студентів спеціальності 8.092.301 “Технологія та устаткування зварювання”, 8.092.303 “Технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій” заочної форми навчання [Текст] / Укл.: Г.І. Слинько. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2002. – 12 с.
 30. Програма, методичні вказівки з вивчання дисциплини “Фізіко-хімічні і металургійні основи виробництва металів” та контрольні завдання для студентів спеціальності 8.092.301 “Технологія та устаткування зварювання”, 8.092.303 “Технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій” заочної форми навчання [Текст] / Укл.: Г.І. Слинько. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2002. – 12 с.
 31. Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни «Техніка і технологія галузі» та контрольні завдання для студентів спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» заочної форми навчання [Текст] / Укл. В.М. Плескач, І.А. Шестаков, Г. І. Слинько. – Запоріжжя : ЗДТУ. – 2000. – 26 с.
 32. Методичні вказівки до лабораторних робіт з металознавства та термічної обробки металів (для студентів факультету механізації сільського господарства) / [Текст] / Укл.: Г.І. Слинько, В.І. Котенко, А.І. Руденко, В.Б. Юдовинський. – Мелітополь : ТДАТА, 1996. – 120 с.