Ви є тут

Головна
Тези доповідей науково-практичних конференцій,     усього: 10
 - з них за авторством молодих учених    3
"Тиждень науки" ЗНТУ 9
 - з них за авторством молодих учених    2

Науково-практичні конференції

 1. Брехаря Г. П. Вплив зовнішніх тисків у процесі спікання ЗРС плівок на структуру та магнітні властивості постійних магнітів / Г. П. Брехаря, Т. В. Гуляєва // 12-я Международная конференция «Высокие давления – 2012. Фундаментальные и прикладные аспекты»: тезисы, (Судак, Крым, Украина, 23–27 сентября 2012). – Донецк: ДонФТИ им. А.А. Галкина НАН Украины, 2012. – С. 51.
 2. Курбацкий В. П. Коэффициент пропускания свинцовых нанопленок в инфракрасной области [Текст] // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій. Тези доп. VI між нар. науково-практ.конф. (19-21 вересня 2012 р.).- Запоріжжя: ЗНТУ.-2012.- С.330-331.
 3. Погосов, В. В. Инфракрасное оптическое поглощение металлических включений в композитах [Текст] /В.В.Погосов, А.В.Коротун, В.П.Курбацкий // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій. Тези доп. VI між нар. науково-практ.конф. (19-21 вересня 2012 р.).- Запоріжжя: ЗНТУ.-2012.- С.326-327.
 4. Лущин С.П., Упровадження двомовної практики у викладанні курсу фізики в технічному університеті / С.П. Лущин, С.В. Лоскутов // Актуальні питання біологічної фізики та хімії. БФФХ-2012: матер. VIII міжнар. науч.-техн. конф., м. Севастополь, 26-30 квітня 2012 р.-Севастополь: СевНТУ, 2012.-С.365.
 5. Лущин С.П. Создание промежуточного модифицированного слоя в структуре металл- пьезокерамика / С.П. Лущин //Актуальні проблеми прикладної фізики: матер. I міжнарод. наук.-практ. конф., м. Севастополь, 24-28 вересня 2012 р.-Севастополь: СевНУЯЕтП, 2012.-С.32-33.
 6. Соколов Е.П. Обобщающее занятие «Физическое судоку». Из опыта работы системы доуниверситетской подготовки [Текст] / Е. П. Соколов // «Физическое образование: проблемы и перспективы развития», посвященная 110-летию со дня рождения А.В. Перышкина – 2012: ХI Международная научно-практическая конференция, 27.02-01.03.2012 г.: Тезисы доклада. В 2 частях. – Москва, 2012. – Ч. 2. – С. 33–37.
 7. Соколов Е.П. «Физический конструктор» на практических занятиях по физике в системе доуниверситетской подготовки технического университета [Текст] / Е. П.  Соколов // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній школі – 2012: Міжнародна науково-практична конференція, 12-14 вересня 2012 р.: Тези доповідей. – Херсон, 2012. – С. 147-149.
 8. Гуляєва Л.В. Освітні моделі реалізації єдності теорії та практики шкільного курсу фізики у дожовтневий період [Текст] / Л.В. Гуляєва // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній школі – 2012: Міжнародна науково-практична конференція, 12-14 вересня 2012 р. : Тези доповідей. – Херсон, 2012 С. 18-19.
 9. Лозовенко О.А. Перспектива створення електронного посібника для організації самостійної роботи учнів із засвоєння математичного апарату профільного курсу фізики [Текст] / О.А.Лозовенко, Ю.П. Мінаєв // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній школі – 2012: Міжнародна науково-практична конференція, 12-14 вересня 2012 р.: Тези доповідей. – Херсон, 2012 С. 54-56.
 10. Правда  М.І. До проблеми співвідношення між фізичними моделями на прикладі фізичного та математичного маятників // Матеріали Міжнародної VIII науково-практичної конференції, м. Кіровоград 27-28 квітня 2012.- С.52. -Умов. друк. арк.- 0.12.- Авт. арк.- 0.13

Тиждень науки

 1. Сейдаметов, С.В. Використання ємнісно-індуктивного датчика для вимірювання імпульсних магнітних полів / С.В. Сейдаметов, С.В. Лоскутов // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів „Тиждень науки”, 9-13 квітня 2012 року, м. Запоріжжя. – С. 123-124.
 2. Лущин С.П. Дослідження фотопровідності кераміки ЦТС / С.П. Лущин // Тиждень науки: тези доповід. наук.-практ. конф., м.Запоріжжя, 13-19 квітня 2012 р., /редкол. Ю.М.Внуков (відповід. ред.) та ін. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2012.- т.1.-С.116.
 3. Лущин, С.П. Методи забезпечення сучасного фізичного лабораторного практикуму / С.П. Лущин Д.О. Кулагін // Тиждень науки: тези доповід. наук.-практ. конф., м.Запоріжжя, 13-19 квітня 2012 р., /редкол. Ю.М.Внуков (відповід. ред.) та ін. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2012.- т.1.-С.117.
 4. Lushchin S.P. Translation aspects of terminology in the course of physics / S.P. Lushchin, K.O. Smirnova, T.O. Sokol // Тиждень науки: тези доповід. наук.-практ. конф., м.Запоріжжя, 13-19 квітня 2012 р., /редкол. Ю.М.Внуков (відповід. ред.) та ін. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2012.- т.1.- С.118.
 5. Соколов Є. П. Питання організації профорієнтаційної роботи на загальнотехнічному факультеті ЗНТУ / Е. П. Соколов // Тиждень науки – 2012: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 13-19 квітня 2012 р.: Тези доповідей. У 4 томах. –Запоріжжя, 2012. – Т. 1. – С. 398–400.
 6. Гуляєва Л.В. Практичне спрямування вивчення фізики старшокласниками: історичний аспект [Текст] / Л.В. Гуляєва // Тиждень науки – 2012 : Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 13-19 квітня 2012 р.: Тези доповідей. У 4 томах. – Запоріжжя, 2012. – Т. 1. – С. 398–400.
 7. Мехед С.С. Проектирование визуальных домашних заданий для самостоятельной деятельности студентов [Текст] / С.С. Мехед // Тиждень науки – 2012: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 13-19 квітня 2012 р.: Тези доповідей. У 4 томах. – Запоріжжя, 2012. – Т. 1. – С. 398–400.
 8. Мартинюк Р.В. Технологічні засоби формування самостійності учнів при розв’язуванні фізичних задач [Текст] / Р.В. Мартинюк, Ю.П. Мінаєв, Н.І. Тихонська // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2012. – Вип. 18. – С. 171-174.
 9. Таланова Л.С. Использование проблемных ситуаций [Текст] / Л.С. Таланова // Тиждень науки – 2012: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 13-19 квітня 2012 р.: Тези доповідей. У 4 томах. – Запоріжжя, 2012. – Т. 1. – С. 398–400.