Ви є тут

Головна
Тези доповідей науково-практичних конференцій,     усього: 8
 - з них за авторством молодих учених    3
"Тиждень науки" ЗНТУ 9
 - з них за авторством молодих учених    4

 

Науково-практичні конференції

 1. Kurbatsky V.P. Infrared transmittance of Pb nanofilms / Kurbatsky V.P., Babchenko I.A. //Physics and technology of thin films and nanosystems. XIV International conference (May, 20-25, 2013). Ivano-Frankivsk.-2013.-P.302.
 2. Гуляєва Т. В. Магнітожорсткі матеріали для магнітних демпферів авіадвигунів / Т. В. Гуляєва, О. В. Татарчук, Л. В. Гуляєва // Х Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивні технології життєвого циклу авіаційних двигунів та енергетичних установок»: тези доповідей, (Алушта, Крим, Україна, 23-28 вересня 2013). – Запорожье: ВАТ «Мотор Січ», 2013. – С. 144-147.
 3. Brekharya G. P. The influence of external pressure on structure and magnetic properties of sintered magnets / G.P. Breharya, T. V. Gulyayeva // International Conference «Functional Materials. ICFM‘2013»: аbstract book, (Partenit, Crimea, Ukraine, September 29 – October 5, 2013). – Simferopol: DIP, 2013. – Р. 123.
 4. Seidametov, S.V. Features of the formation of coatings by electroexplosive alloying of metals / S.V. Seidametov, S.V. Loskutov // Proceedings of the IX International conference “Electronics and applied Physics”. – Kyiv. – 2013. – P. 122-123.
 5. Лущин С.П. Практические аспекты при изучении раздела “Сегнтоэлектрики“ в курсе физики / С.П. Лущин //Актуальні питання біологічної фізики та хімії. БФФХ-2013: матер. IX міжнар. наук.-техн. конф., м. Севастополь, 22-26 квітня 2013р.- м.Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2013.- С.231-232.
 6. Серпецький Б.О. Комп’ютерний фізичний практикум при вивченні закономірностей радіоактивного гамма-випромінювання / Б.О. Серпецький, С.П. Лущин // Засоби і технології сучасного навч. середовища: матер. міжнар.IX наук.-практ. конф., м. Кіровоград 17-18 травня 2013 р./ Вадповід. ред. : С.П. Величко.-ПП “Ексклюзив-Систем“, 2013.-С.148.
 7. Правда М.І., П’янков В.П., Бабченко І.А. Удосконалення методики виконання лабораторних робіт з фізики на прикладі математичного та фізичного маятників // Матеріали IV-ї міжнародної науково-методичної конференції “Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих навчальних закладах” – Львів, 10-11 жовтня 2013.- с. 164-168. Умов. друк. арк.0,5.- Авт.арк.-0,2.
 8. Правда М.І. Про методичні особливості лабораторної роботи “Коливання обруча” // Матеріали Міжнародної IX науково-практичної конференції, м. Кіровоград 17-18 травня 2013. – с.56-57.

"Тиждень науки" ЗНТУ

 1. Лоскутов, С.В. До питання про радіометр Крукса [Текст] / С.В. Лоскутов, І.В. Золотаревський, М.О. Щетініна // Тиждень науки - 2013: щорічна наук.–практ. конф. серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, 15–19 квітня 2013 року: збірник тез в 5 томах. - Т. 2. – Запоріжжя, 2013. – С. 67–68.
 2. Сейдаметов, С.В. Вплив електричного потенціалу на закономірності контактних деформацій алюмінію / С.В. Сейдаметов, С.В. Лоскутов, М.О. Щетініна, Б.Г. Білий // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів „Тиждень науки”, 15-19 квітня 2013 року, м. Запоріжжя. – С. 64-65.
 3. Лущин С.П. Оптическое поглощение пьезокерамики ЦТС с модифицированным поверхностным слоем / С.П. Лущин, А.С. Бучельников // Тиждень науки: тези доповід. наук.-практ. конф., м.Запоріжжя, 13-19 квітня 2013 р.,/ редкол. Ю.М.Внуков (відповід. ред.) та ін. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2013.- т.2.-С.69.
 4. Lushchin S.P. Some peculiarities of physics teaching for specialty “Translation” in technical university / S.P. Lushchin, T.O. Sokol // Тиждень науки: тези доповід. наук.-практ. конф., м.Запоріжжя, 13-19 квітня 2013 р., /редкол. Ю.М.Внуков (відповід. ред.) та ін. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2013.- т.2 .- С.70.
 5. Гуляєва Т. В. Вплив стискаючих напружень на структуру і магнітні властивості компактів в процесі спікання аморфних лусочок складу nd-fe-b / Т.В. Гуляева // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, (Запоріжжя, 15… 19 квітня 2013 р.) В 5 томах. Т. 2. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 335 – 337. (Google Scholar)
 6. Лозовенко О.А. Розробка методичних матеріалів, що містять завдання для майже самостійного виведення студентами важливих фізичних формул студентів ЗНТУ [Текст] / О.А. Лозовенко, Ю.П. Мінаєв, Д.Д. Рогалєв // Тиждень науки – 2013: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 15-19 квітня 2013 р.: Тези доповідей. У 5 томах. – Запоріжжя, 2013. – Т. 2. – С. 334-332.
 7. Гуляєва Л.В Компетентністний підхід при викладанні фізики в старшій школі [Текст] / Л.В. Гуляєва // Тиждень науки – 2013: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 15-19 квітня2013 р.: Тези доповідей. У 5 томах. – Запоріжжя, 2013. – Т. 2. – С. 330-331.
 8. Мехед С.С. Методи організації навчально-пізнавальної діяльності для студентів ЗТФ ЗНТУ [Текст] / С.С. Мехед // Тиждень науки – 2013: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 15-19 квітня2013 р.: Тези доповідей. У 5 томах. – Запоріжжя, 2013. – Т. 2. – С. 334-335
 9. Таланова Л.С. Моделі діяльності інтелекту в процесі навчання [Текст] / Л.С. Таланова // Тиждень науки – 2013: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 15-19 квітня 2013 р.: Тези доповідей. У 5 томах. –Запоріжжя, 2013. – Т. 2. – С. 332-335.