Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Лушин

Ім'я: Сергій

По батькові: Петрович

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: Кандидат фіз.-матем. наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-2135-0520

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): G-4722-2018

Обліковий запис науковця (Scopus): 14634145700

Обліковий запис науковця (Google Scholar): aDIy5wcAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім.В.Я. Чубаря , 1981 рік, спеціальність за дипломом – Напівпровідникові і мікроелектронні прилади.
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.04.07 – «Фізика твердого тіла»:
  «Влияние обработки поверхности твердых тел атомарным водородом на свойства соединения пленка-подложка и его диагностика», рік захисту – 1988 рік, Донецький державний університет

Наукові інтереси:

 • дослідження властивостей поверхні твердих тіл під дією активних газових середовищ;
 • методика викладання загальної фізики в технічному університеті

Дисципліни, які викладає:

 • загальна фізика

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць:  наукових праць, з них патентів – , монографій – , навчальних посібників – .

 

 • 1. Авдеев, И.В. Модификация поверхности силикатного стекла ионно-плазменной обработкой / И.В. Авдеев, С.П. Лущин, А.А. Шрам // Физика и химия обработки материалов.-2009. - №2. – С. 54-57.

  2. Точилин, С.Д. Особенности распространения света в электроизоляционных материалах  электронной техники при лазерной обработке / С.Д. Точилин, С.П. Лущин, Д.С. Точилин // Журнал нано- та електронної фізики.-2009.-т.1, №2.-С. 28-33.

  3. Патент на корисну модель №55758, Україна. Спосіб контролю гетерування поверхні напівпровідникових пластин лазерним випромінюванням/ С.П. Лущин, Д.С. Точилін.- Заявник і патентовласник ЗНТУ.-Заявка №u201006855, опубл. 27.12.2010, Бюл. №24,   2010 р.

  4. Лущин, С.П. Исследование оптического поглощения модифицированной вакуумно-плазменной обработкой в водороде пьезокерамики ЦТС / С.П. Лущин // Вісник Східноукраїнського нац. ун-та ім. В.Даля.- 2012.- №4(185), ч.2.-С. 93-95.

  5. Серпецький, Б.О. Комп’ютерний фізичний практикум при вивченні закономірностей радіоактивного гамма-випромінювання / Б.О. Серпецький, С.П. Лущин // Наукові записки.-Вип.4-Серія: Педагогічні науки.-Кіровоград:РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2013.-С.202-203.

  6. Серпецький, Б.О. Фізичний практикум з реєстрації радіоактивного випромінювання / Б.О. Серпецький, С.П. Лущин // Наукові записки.-Вип.5-Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти.Ч.2.-Кіровоград:РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2014.-С. 152-155.

Участь у конференціях:

 • 1. Лущин, С.П. Упругое рассеяние света поверхностью кремния и германия при формировании геттерирующего слоя/ С.П. Лущин., Д.С. Точилин // Актуальные вопросы теорет. и прикл. биофизики, физики и химии. БФФХ-2009: матер. V междунар.науч.-техн. конф., г. Севастополь, 21-25 апреля 2009 г.- Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2009.-С. 43-44.

  2. Лущін С.П. Сучасні підходи оцінки рівня та якості знань / С.П. Лущін, Д.О. Кулагін  // Актуальные вопросы теорет. и прикл. биофизики, физики и химии. БФФХ-2009: матер. V междунар.науч.-техн. конф., г. Севастополь, 21-25 апреля 2009 г.- Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2009.-С. 251-252.

  3.Лущин, С.П. Повышение стабильности пьезоэлектрических преобразователей на основе пьезокерамики ЦТС / С.П. Лущин // Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах: матер. междунар. науч.-техн. конф., г. Севастополь, 21-25 сентября 2009 г.- Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2009.-С.101.

  4. Лущин, С.П. Изменение оптического поглощения керамики ЦТС-19 в результате взаимодействия с водородом / С.П. Лущин., Д.С. Точилин // Актуальные вопросы теорет. и прикл. биофизики, физики и химии. БФФХ-2010: матер. V1 междунар.науч.-техн. конф., г.Севастополь, 26-30 апреля 2010 г.- Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2010.-С.60-62.

  5. Лущін, С.П. Мотивація необхідності якісного оволодіння фізичними знаннями/ С.П. Лущін, Д.О. Кулагін  // Актуальные вопросы теорет. и прикл. биофизики, физики и химии. БФФХ-2009: матер. V1 междунар.науч.-техн. конф., г. Севастополь, 26-30 апреля 2010 г.- Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2010.-С.403-404.

  6. Лущин, С.П. Перспективы практического использования ветроэлектрических установок / С.П. Лущин, А.А. Жежерун // Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах: матер. междунар. науч.-техн. конф., г. Севастополь, 12-16 сентября 2010 г.- Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2010.-С.98-100.

  7. Лущин, С.П. Роль практичних занять в оволодінні фізичними знаннями/ С.П. Лущин, Д.О. Кулагін // Актуальні питання біологічної фізики та хімії. БФФХ-2011: матер. VIIміжнар. науч.-техн. конф., м. Севастополь, 26-30 квітня 2011 р.-Севастополь: СевНТУ, 2011.-С.365.

  8. Лущин, С.П. Создание модифицированного слоя на поверхности пьезокерамики ЦТС/ С.П. Лущин //Актуальні проблеми прикладної фізики: матер. IVВсеукр. наук.-практ. конф., м. Севастополь, 18-22 жовтня 2011 р.-Сев-ль: СевНУЯЕтП, 2011.-С.24-25.

  9. Лущин, С.П., Упровадження двомовної практики у викладанні курсу фізики в технічному університеті / С.П. Лущин, С.В. Лоскутов // Актуальні питання біологічної фізики та хімії. БФФХ-2012: матер. VIIIміжнар. науч.-техн. конф., м. Севастополь, 26-30 квітня 2012 р.-Севастополь: СевНТУ, 2012.-С.365.

  10. Лущин, С.П. Создание промежуточного модифицированного слоя в структуре металл- пьезокерамика / С.П. Лущин //Актуальні проблеми прикладної фізики: матер. Iміжнарод. наук.-практ. конф., м. Севастополь, 24-28 вересня 2012 р.-Севастополь: СевНУЯЕтП, 2012.-С.32-33.

  11. Лущин, С.П. Практические аспекты при изучении раздела “Сегнтоэлектрики“ в курсе физики/ С.П. Лущин //Актуальні питання біологічної фізики та хімії. БФФХ-2013: матер. IX міжнар. наук.-техн. конф., м. Севастополь, 22-26 квітня 2013р.- м.Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2013.- С.231-232.

  12. Lushchin, S.P. Interference of light scattered with particles of the broken surface layer of PZT piezoceramics / S.P. Lushchin //Electronics and applied physics: X intern. conf., Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Radio Physics, Electronics and Computer System, 22-23 October 2014, Kyiv, Ukraine.-P.86-87.

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України,

 • грамоти Запорізької обласної, міської  і районної державних адміністрацій,

 • грамоти ЗНТУ,

 • нагрудний знак «За бездоганну працю» 2 ступеню.

Рік початку діяльності в університеті: 1981

Мови спілкування: українська, англійська, російська

Контакти:

адреса: Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 326
тел.: +380(61)7698591
e-mail: luschin@zntu.edu.ua