Ви є тут

Головна
Тези доповідей науково-практичних конференцій,     усього: 13
 - з них за авторством молодих учених    6
"Тиждень науки" ЗНТУ 7
 - з них за авторством молодих учених    3

 

Науково-практичні конференції

 1. Соколов Е.П. «Физический конструктор» – новая форма практического занятия по физике. подготовки [Текст] / Е. П. Соколов // Физическое образование: проблемы и перспективы развития» – 2014: ХIII Международная научно-практическая конференция, 03-06 марта 2014 г., Тезисы доклада. В 3 частях. – Москва, 2014. – Ч. 1. – С. 186-190.
 2. Соколов Е.П. Логическое отношение «общее-частное» в методике преподавания физики [Текст] / Е. П. Соколов // Физическое образование: проблемы и перспективы развития» – 2014: ХIII Международная научно-практическая конференция, 03-06 марта 2014 г., Тезисы доклада. В 3 частях. – Москва, 2014. – Ч. 3. – С. . 312-316.
 3. Курбацкий В. П. Оптическое поглощение в металлических нанопленках [Текст] // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій. Тези доповідей VIІ міжнародної науково-практичної конференції (15-17 жовтня 2014 р.).- Запоріжжя: ЗНТУ.-2014.- С.330-331
 4. Seidametov, S.V. Magnetoplastic effect at tests of titanium alloy VT3-1 on kinetic indentation / S.V. Seidametov, S.V. Loskutov, M.O. Schetinina, M.I. Pravda // Proceedings of the X International conference “Electronics and applied Physics”. – Kyiv. – 2014. – P. 226-227.
 5. Seidametov, S.V. The influence of electric potential which occurs from electrical contact of two metal bodies with different work functions on regularities of contact deformations of metals / S.V. Seidametov, S.V. Loskutov, M.O. Schetinina // Proceedings of the XIV International young scientists` conference on applied physics. – Kyiv. – 2014. – P. 78-79.
 6. Lushchin S.P. Interference of light scattered with particles of the broken surface layer of PZT piezoceramics / S.P. Lushchin // Electronics and applied physics: X Intern. Conf., Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Radio Physics, Electronics and Computer Systems, 22-23 October 2014, Kyiv, Ukraine.-P.86-87.
 7. S.V. Seidametov, S.V. Loskutov, M.O. Schetinina, M.I. Pravda Magnetoplastic effect at tests of titanium alloy VT3-1 on kinetic indentation // X International conference “Electronics and applied physics ” October, 22-25, 2014, Kyiv, Ukraine.- p. 226-227
 8. Соколов Е.П. Логічне відношення «загальне-часткове» в методиці викладання фізики [Текст] / Е.П.  Соколов // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній школі – 2014: Міжнародна науково-практична конференція, 26-28 червня 2014 р.: Тези доповідей. – Херсон, 2014 – С 75-76.
 9. Соколов Е.П. Доуниверситетская подготовка в системе непрерывной подготовки инженерных кадров по физике [Электронный ресурс] / Е. П. Соколов // Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблемі якості, інновації – 2013: Всеукраїнської науково-практичної конференція, 21-28 жовтня 2013 р., Тези доповіді. – Запоріжжя, 2013. – Випуск №  4 (14). – http://www.zoippo.zp.ua./pages/el_gurnal/pages/vip14.html
 10. Гуляєва Л.В. Реалізація варіативного принципу навчання під час виконання лабораторних робіт з фізики в старшій школі / Л.В Гуляєва, Т.В Гуляєва // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищий школі» присвяченої 100-річчю від дня народження І.П. Попова / Укладачі: Садовий М.І., Лазаренко Д.С.,Суворівська Л.П., Трофімова О.М., Яковлєва О.М.; Відповідальний редактор: М.І Садовий - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Вінніченка, 2014. - С.3-4.
 11. Гуляєва Л.В. Варіативно-інтегративний підхід при виконанні фізичного практикуму в старшій школі / Л.В Гуляєва, Т.В Гуляєва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній та вищий школі»](Херсон 26-28 червня 2014р.) / Укладач: В.Д Шарко - Херсон : пп. В.с. Вишемирський. – 2014.- С. 56- 58.
 12. Мінаєв Ю.П. Щеплення проти хибного тлумачення електростатичної теореми Гаусса [Текст] / Ю.П. Мінаєв, О.А. Лозовенко, Д.І Калугін // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній школі – 2014: Міжнародна науково-практична конференція, 26-28 червня 2014 р.: Тези доповідей. – Херсон, 2014 – С. 40-41.
 13. Правда М.І. Про експериментальну перевірку теореми Гюйгенса у лабораторному практикуму з фізики// Матеріали Міжнародної X науково-практичної конференції, м. Кіровоград 23-24 травня 2014. – с.79-80.

"Тиждень науки" ЗНТУ

 1. Соколов Є. П. Деякі питання дидактики під час проектування курсу фізики для студентів-прискоренників [Текст] / Е. П. Соколов // Тиждень науки – 2014: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2014 р.: Тези доповідей. У 5 томах. – Запоріжжя, 2014. – Т.5. – С. 371-373.
 2. Лущин С.П. Кінетика зміни поверхневої електропровідності п’єзокераміки ЦТС під дією водневої плазми / С.П. Лущин // Тиждень науки-2014: збірн. тез доповід. щорічн. наук.-практ. конф., м.Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р., / редкол. Ю.М.Внуков (відповід. ред.) та ін. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2014.- т.1.-С.242.
 3. Lushchin S.P. Particulars of teaching the course of basic physics in English at the Technical University / S.P. Lushchin, T.O. Sokol // Тиждень науки-2014: p, збірн. тез доповід. наук.-практ. конф., м.Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р., /редкол. Ю.М.Внуков (відповід. ред.) та ін. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2014.- т.1.-С.243.
 4. Гуляева Т.В. Свойства постоянных магнитов  системы Nd-Fe-B легированных Cu, Ti, C полученных порошковым методом или спеканием пленок в условиях высокого давления / Гуляева Т.В. // Тиждень науки – 2014: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 14… 18 квітня 2014 р.: Тези доповідей (Запоріжжя,) У 5 томах. –Запоріжжя, 2014. – Т. 1. – С. 244 – 246. (Google Scholar)
 5. Лозовенко О.А. Дві кульки, нитка та похила площина: несподівані траєкторії / О.А. Лозовенко [Текст] // Тиждень науки – 2014: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2014 р.: Тези доповідей. У 5 томах. – Запоріжжя, 2014. – Т.5. – С. 374-375.
 6. Мехед С.С. Наочні методи навчання  під час підготовки старшокласників до ЗНО [Текст] / С.С. Мехед // Тиждень науки – 2014: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2014 р.: Тези доповідей. У 5 томах. – Запоріжжя, 2014. – Т.5. – С. 377–378.
 7. Мартинюк Р.В. Технологічні засоби щодо формування самостійності студентів та учнів під час розв’язування задач з фізики [Текст] / Р.В. Мартинюк // Тиждень науки – 2014: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2014 р.: Тези доповідей. У 5 томах. – Запоріжжя, 2014. – Т.5. – С. 378-379.