Ви є тут

Головна
Тези доповідей науково-практичних конференцій,     усього: 9
 - з них за авторством молодих учених    4
"Тиждень науки" ЗНТУ 11
 - з них за авторством молодих учених    4

Науково-практичні конференції

 1. Єршов,  А.В. Зміна шорсткості підкладки після плазмового нанесення покриття  на підкладку [Текст] / А.В. Єршов, О.А. Зеленіна, О.Г. Биковський,  А.Н. Лаптева // Матеріали 8-ої міжнародної конференції молодих вчених та спеціалістів ІЕЗ ім. Патона “Зварювання та споріднені технології”. - Ірпень, 20-22 травня 2015 р. – С.92. 0,06 авт. Арк.
 2. Лоскутов, С.В. Контактна температура при плазмовому напиленні металів на сталеву підкладку [Текст] / А.В. Єршов, С.В. Лоскутов, О.А. Зеленіна, О.Г.Биковський,  А.Н.Лаптева // Матеріали 8-ої міжнародної конференції молодих вчених та спеціалістів ІЕЗ ім. Патона “Зварювання та споріднені технології”. - Ірпень , 20-22 травня 2015 р. – С.111. 0,06 авт. арк.
 3. Лоскутов,  С.В. О температуре химического взаимодействия частицы с подложкой при плазменном напылении [Текст] / С.В. Лоскутов, А.В.Єршов,  Е.А. Зеленина //  Тезисы докладов, 8-ые международные молодежные научно-технические чтения им. А.Ф. Можайского, Мотор - Сич.- Запорожье, 2015.- С. 101-104.
 4. Zolotarevskiy, I.V. Magnetic first kind phase transition in Fe-Ni-Mn alloys / I.V. Zolotarevskiy, S.V. Loskutov, M.O. Schetinina // Proceedings of the XI International conference “Electronics and applied Physics”. – Kyiv. – 2015.
 5. Соколов Е.П. Кинематика отрезка – незамечаемая кинематика [Текст] / Е. П. Соколов // Физико-математическое и технологическое образование: проблемы и перспективы развития – 2015. Международная научно-методическая конференция, 02-05 марта 2015 г.: Тезисі доклада.В 3 томах. –  Москва, 2015. – Ч. 3. – С. 312-316
 6. Соколов Е.П. Кінематика відрізка – розширення традиційної кінематики [Текст] / Е. П. Соколов // Засоби і технології сучасного навчального середовища – 2015: Науково-практична конференція, 22-23 травня 2015 р.: Тези доповідей. – Кіровоград, 2015. –  С. 23-24.
 7. В.К.Манько, А.А.Кубишкін  Вимірювання коефіцієнта Пуассона за допомогою пружинного маятника. [Текст] / В.К.Манько, А.А.Кубишкін// Матеріали науково-практ. конф. м.Кіровоград 22-23 травня  2015 р. , С.169-171.
 8. Лущин С.П. Особливості двомовної практики викладання курсу загальної фізики в технічному університеті / С.П. Лущин // Засоби і технології сучасного навч. середовища: матер. наук.-практ. конф., м. Кіровоград 22-23 травня 2015 р. / Вадповід. ред. : С.П. Величко.-Кіровоград, ПП “Ексклюзив-Систем“, 2015.-С.132-133.
 9. Правда М.І. Лабораторна робота “Коливання кулі” // Матеріали Міжнародної IX науково-практичної конференції, м. Кіровоград 22-23 травня 2015. – с.171-173.

 

"Тиждень науки" ЗНТУ

 1. Єршов, А.В. Аналіз зміни температурного поля в зоні контакту частинки плазмового покриття з шорсткою поверхнею підкладки [Текст] / А.В. Єршов, С.В. Лоскутов, О.А. Зеленіна // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. 0,12 авт. арк.
 2. Сейдаметов, С.В. Експериментальна методика спостереження та реєстрації аналогових сигналів / С.В. Сейдаметов, С.В. Лоскутов, М.О. Щетиніна // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів „Тиждень науки 2015”. – Запоріжжя. – 2015.
 3. Манько, В.К. Про механізм генерації нерівноважних носіїв заряду в реальній ситстемі GeH./ В.К.Манько//„Тиждень науки”: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, 13–27 квітня 2015 року, в 5 томах. Т. 1. – Запоріжжя, 2015. – С. 106
 4. Лущин С.П. Особливості оптичного поглинання п’єзокераміки ЦТС під дією водневої плазми / С.П. Лущин // Тиждень науки: тези доповід. наук.-практ. конф., м.Запоріжжя, 13-17 квітня 2015 р., /редкол. Ю.М.Внуков (відповід. ред.) та ін. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2015.- т.1.-С.107-108
 5. Лущин С.П., Сокол Т.О. Застосування полі лінгвістичного методу при викладанні курсу загальної фізики в технічному університеті / С.П. Лущин, Т.О. Сокол // Тиждень науки: тези доповід. наук.-практ. конф., м.Запоріжжя, 13-17 квітня 2015 р., / редкол. Ю.М.Внуков (відповід. ред.) та ін. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2015.- т.1.-С.110.
 6. Золотаревський, І.В. Магнітний фазовий перехід першого роду в сплавах на основі заліза / І.В. Золотаревський, М.О. Щетініна, О. І. Золотаревський // „Тиждень науки”: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, 13–17 квітня 2015 року, в 4 томах. Т. 1. – Запоріжжя, 2015. – С. 104–105
 7. Гуляєва, Т. В. Математична модель залежності магнітних характеристик від розміру немагнітних включень / Т.В. Гуляева // Тиждень науки – 2015: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ (Google Scholar)
 8. Гуляєва Л.В. Деякі особливості формування теоретичного та практичного мислення старшокласників / Л.В. Гуляєва, // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2015 р. В 5 томах. Т.  5 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. –