Ви є тут

Головна
Тези доповідей науково-практичних конференцій,     усього: 14
 - з них за авторством молодих учених    5
"Тиждень науки" ЗНТУ 11
 - з них за авторством молодих учених    7

Тези доповідей науково-практичних конференцій:

 1. Мацюк, С.Н. Плазменное напыление титана на поверхность костных имплант  [Текст] / С.Н. Мацюк (Мотор-Січ), Е.А. Зеленина, А.В.  Ершов, С.В. Лоскутов // Докл. на междунар. конф. «Титан -2016» – Запоріжжя: Мотор- Січ - ЗНТУ, 2016.- С.45.  
 2. Ершов, А.В. Формирование порошкового плазменного покрытия при контакте с подложкой [Текст] / А.В. Ершов, Г.А. Бялик (ТЛП),  С.В. Лоскутов, Е.А. Зеленина // Тезисы докладов, 9-ые международные молодежные научно-технические чтения им. А.Ф. Можайского,  Мотор - Сич.- Запорожье. - 2016. - С. 137-139.
 3. Lushchin S.P. The kinetics of photoconductivity of PZT ceramics / S.P. Lushchin // Electronics and applied physics: XII Intern. Conf. of Applied Physics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Radio Physics, Electronics and Computer Systems, October 19-22, 2016, Kyiv, Ukraine.-P.122-123.
 4. Lushchin S.P. The kinetics of surface electrical conductivity of PZT ceramics under the action of a hydrogen atoms / S.P. Lushchin // Electronics and applied physics: XVI Intern. Young Scientist Conf. of Applied Physics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Radio Physics, Electronics and Computer Systems, June 15-18, 2016, Kyiv, Ukraine.-P. 121-122.
 5. Соколов Є. П. Логічна операція розгортання фізичної структури предмету задачі / Є. П. Соколов // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Дидактичні механізми дієвого формування компетентністних  якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей», Кам'янець-Подільський, 10-12 жовтня 2016 р. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський державний університет, 2016. – Т. 1. – С. 45-48.
 6. Соколов Е.П. О возможном расширении  раздела «Кинематика» курса физики для технических университетов  / Е. П.  Соколов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [“Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі”], (Херсон, 15-16 вересня 2016 р.) / Укладач: В.Д. Шарко – Херсон : Видавництво ХНТУ. –  2016. –  С. 109 – 111.
 7. Zolotarevskiy, I.V. Magnetic first kind phase transition in binary Fe-Ni alloys / I.V. Zolotarevskiy, M.O. Schetinina, S.V. Loskutov // Proceedings of the XIІ International conference “Electronics and applied Physics”. – Kyiv. – 2016. – P. 49–50.
 8. Коротун, А. В. Расчет диагональных компонентов диэлектрического тензора металлической нанопроволочки [Текст] / А. В. Коротун (М та НЕ), В. П. Курбацкий, В. В. Погосов (М та НЕ) // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, 21–23 вересня 2016 р.: Тези доповідей – м. Запоріжжя. – С. 255 – 257.
 9. Даценко І.П. Взаємовідношення критичного та понятійного мислення і єдина теорія психічних процесів Л. Веккера / І.П. Даценко (ЗНУ), О.А. Лозовенко, Ю.П. Мінаєв (ЗНУ) // Тези Міжнародної наукової конференції «Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологіяних спеціальностей», Кам’янець-Подільський, 2016. - С. 63-64.
 10. Ліпський А.С. Матричний формалізм скляної кулі / А.С. Ліпський (ЗНУ), Ю.П Мінаєв (ЗНУ), О.А. Лозовенко // Тези VII Всеукраїнської наукової конференції молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики», ЗНУ. - 2016. - 25-27
 11. Гуляєва Л.В. Впровадження компетентністно-орієнтованних фізичних задач у навчально-виховний процес з фізики в старшій школі / Л.В. Гуляєва, Т.В. Гуляєва.// Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Кіровоград, 27-28 травня 2026 року./ Відпгвідальний редактор: С.П. Величко – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2016. – С. 13-15.
 12. Гуляева Т. В. Определение рационального легирования и режимов спекания экономно-легированных быстро охлажденных сплавов Nd-Fe-B-Ti-C-Cu для повышения магнитных характеристик / Т.В. Гуляєва. – «Современные проблемы физики металлов и металлических систем» 2527 мая 2016 г. – К: ІФМ. – С. 130.
 13. Гуляєва Л.В. Формування предметної компетентності в умовах підготовки майбутніх інженерів /Л.В. Гуляєва, Т.В. Гуляєва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [“Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі”], (Херсон, 15-16 вересня 2016 р.) / Укладач: В.Д. Шарко – Херсон : Видавництво ХНТУ. –  2016. –  С. 20 — 22.
 14. Seidametov, S.V. The model of structural transformations in titanium alloy VT3-1 under the influence of magnetic field / S.V. Seidametov // Proceedings of the XII International conference “Electronics and applied Physics”. – Kyiv. – 2016. – P. 51-52.

"Тиждень науки" ЗНТУ

 1. Гуляєва Т.В. Определение рационального легирования и режимов спекания экономно-легированных быстро охлажденных сплавов Nd-Fe-B-Ti-C-Cu для повышения магнитных характеристик. / Т.В. Гуляева // Тиждень науки – 2016: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 18-22 квітня 2016 р. В 5 томах. Т. 1 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 419 – 420.
 2. Єршов, А.В. Параметри геостаціонарної орбіти для супутників  зв?язку [Текст] / А.В.Єршов,  О.А. Зеленіна //  Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.  - С. 412 — 413.
 3. Лоскутов, С.В. Особливості зчеплення перших шарів порошкового плазмового покриття [Текст] / С.В. Лоскутов, А.В. Єршов, Г.А. Бялик (ТЛП), О.А. Зеленіна // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.  - С. 411 — 412.
 4. Єршов,  А.В. Метод оцінки середньої відстані до місяця / А.В. Єршов, О.А. Зеленіна, Авраменко К.О. (М-715), Морозов В.М. (М-715) // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.  - С. 424 .
 5. Лущин С.П. Исследование поверхностного нарушенного слоя пьезокерамики ЦТС / С.П. Лущин // Тиждень науки: тези доповід. наук.-практ. конф., м.Запоріжжя, 13-17 квітня 2015 р., /редкол. Ю.М.Внуков (відповід. ред.) та ін. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2016.- т.1.-С.416.
 6. Лущин С.П., Манько В.К. Металлизация пьезокерамики ЦТС вакуумным напылением двухслойных электродов / С.П. Лущин, В.К. Манько // Тиждень науки: тези доповід. наук.-практ. конф., м.Запоріжжя, 13-17 квітня 2015 р., / редкол. Ю.М.Внуков (відповід. ред.) та ін. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2016.- т.1.-С.415.
 7. Соколов Е. П. «Квазилабораторные» работы – пропедевтический этап физического практикума / Е. П. Соколов // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2016 р. В 5 томах. Т.  5 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 1. – С. 487–490.
 8. Щетініна, М.О. Вплив електричного потенціалу на процеси тертя пари алюміній-сталь / М.О. Щетініна, С.В. Лоскутов, С.В. Сейдаметов // „Тиждень науки”: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, 18–22 квітня 2016 року, в 5 томах. Т. 1. – Запоріжжя, 2016. – С. 414–415.
 9. Лозовенко О.А. Дивний збіг або що спільного між тонкою лінзою та скляною кулею // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2016 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016.– С. 423.
 10. Гуляєва Л.В. Деякі напрямки методичної роботи викладача фізики у вищому технічному навчальному закладі / Л.В. Гуляєва // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2016 р. В 5 томах. Т.  1 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 421 — 422.
 11. Щетініна, М.О. Вплив електричного потенціалу на процеси тертя пари алюміній-сталь / М.О. Щетініна, С.В. Лоскутов, С.В. Сейдаметов // „Тиждень науки”: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, 18–22 квітня 2016 року, в 5 томах. Т. 1. – Запоріжжя, 2016. – С. 414–415.