Ви є тут

Головна
 1. Куцак С.В. Порівняльний аналіз методів та засобів оцінки ризиків інформаційної безпеки / Куцак С.В., Корольков Р.Ю. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 2. Куцак С.В. Оцінка захищеності систем мобільного зв’язку / Куцак С.В., Корольков Р.Ю. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 3. Хемішінець Є.В. Аналіз загроз інформаційної безпеки системи «розумній дім» / Хемішінець Є.В., Куцак С.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.
 4. Кохан О.В. Безпека «нульової довіри» / Кохан О.В., Куцак С.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.
 5. Хемішінець Є.В. Аналіз механізмів захисту даних в бездротових мережах / Хемішінець Є.В., Куцак С.В. // Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації: Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених, 27-29 листопада 2018 р.: матер. конф. – Кропивницький, 2018. – С.439-441.
 6. Куцак С.В. Захищеність даних в мережах  LTE / Куцак С.В., Хемішінець Є.В. // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: всеукр. наук.-практ. семінар, 23 листопада 2018 р.: тези доп. – Дніпро, 2018. – C.50-52.
 7. Куцак С.В. Оцінка захищеності систем NEXEDGE / Куцак С.В. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: IX Міжн. наук.-практ. конф., 03-05 жовтня 2018 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2018. – С.219-220.
 8. Куцак С.В. Наближений розрахунок поглинаючого фільтра гармонік / Куцак С.В. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: IX Міжн. наук.-практ. конф., 03-05 жовтня 2018 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2018. – С.45-46.
 9. Пшеничний П.В. Аналіз факторів, що впливають на захищеність мовної інформації в розподілених інформаційних системах / Пшеничний П.В., Куцак С.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017.
 10. Корольков Р.Ю. Використання завадостійкого кодування для передачі конфіденційних повідомлень / Корольков Р.Ю., Куцак С.В., Логачова Л.М. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017.
 11. Куцак С.В. Реалізація цифрових сертифікатів для розмежування доступу в СУБД / Куцак С.В., Гужва А.А., Локтіонов Д.В. // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: Всеукр. науково-практ. семінар, 25 листопада 2016 р.: матеріали семінару – Дніпро, 2016. – C. 96-98.
 12. Куцак С.В. Криптографічний модуль захисту баз даних в Microsoft Access / Куцак С.В., Бобир М.А., Данілов А.І. // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: Всеукр. науково-практ. семінар, 25 листопада 2016 р.: матеріали семінару – Дніпро, 2016. – C. 99-101. 
 13. Данілов А.І. Реалізація захищеного мережного сервісу обміну повідомленнями / Данілов А.І., Куцак С.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 14. Бобир М.А. Реалізація криптографічного захисту даних в SQL Server 2016 / Бобир М.А., Куцак С.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 15. Войтiх М.I. Приховане під'єднання до оптоволоконної лінії зв’язку / Войтiх М.I., Грицев.В.I., Куцак С.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017.
 16. Куцак С.В. Сравнительній аналіз єнергетических характеристик поглощающих фильтров гармонік / Куцак С.В., Логачова Л.М. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VІІІ Міжн. наук.-практ. конф., 21-23 вересня 2016 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2016. – С.51-52.