Ви є тут

Головна
 1. Савченко Д.К. Cпосіб захисту інформації з використанням маскування нуля / Савченко Д.К., Старченко М.I., Карпуков Л.М., Щекотихін О.В. // Інформаційні технології: теорія і практика: III Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р.: тези доповідей. – Харків, 2020. – C. 85-86.
 2. Грачов М.Ю. Пристрій маскування інформації з використанням маскування нуля в коді RZ ¼ / Грачов М.Ю., Савченко Д.К., Карпуков Л.М., Щекотихін О.В.  // Інформаційні технології: теорія і практика: III Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р.: тези доповідей. – Харків, 2020. – C. 48-49.  
 3. Щекотихін О.В. Захист конфіденційної інформації в волоконно-оптичних лініях зв’язку / О.В. Щекотихін, М.Ю. Грачов  // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 4. Карпуков Л.М. Про інтенсивність випромінювання світла з бокової поверхні оптоволокна / Л.М. Карпуков, О.В. Щекотихін, Д.К. Савченко // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 5. Карпуков Л.М. Удосконалений спосіб захисту передачі інформації з використанням маскування нуля / Л.М. Карпуков, О.В. Щекотихін, Д.К. Савченко, М.I. Старченко // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 6. Корнійчук В. І. Спосіб та пристрій спектрального маскування конфіденційної інформації / Корнійчук В. І., Карпуков Л. М., Щекотихін О. В., Савченко Д. К. // 74 науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С.Попова, 12-14 грудня 2019 : тези доповідей. – Одеса, 2019. – С.138-140.
 7. Карпуков Л. М. Удосконалений спосіб та пристрій маскування конфіденційної інформації / Карпуков Л. М., Щекотихін О. В., Савченко Д. К. // Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи - РТПСАС'2019: Міжнародна науково-технічна конференція, 18–24 листопада 2019 року, матеріали конф. – Київ, 2019. – C. 213 - 215.  
 8. Щекотихін О.В. Захист інформації з використанням масок постійної довжини / Щекотихін О.В., Шестопалов О.О., Старченко М.І. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 9. Щекотихін О.В. Захист інформації з використанням масок змінної довжини  / Щекотихін О.В., Грачов М.Ю. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 10. Щекотихін О.В. Спосіб захисту інформації у ВОЛЗ від несанкціонованого доступу / Щекотихін О.В., Карпуков Л.М., Савченко Д.К. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 11. Карпуков Л.М. Пристрій захисту інформації у ВОЛЗ від несанкціонованого доступу / Карпуков Л.М., Савченко Д.К., Щекотихін О.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 12. Карпуков Л.М. Усовершенствованный способ шифрования линейного кода в ВОЛС методом маскировки / Карпуков Л.М., Щекотихин О.В., Литовка Т.В., Савченко Д.К. / Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологи: 6-я Международная конференція, Кишинев, 12-16 ноября 2018 г.: Материалы конференции / Evrica – Chisinau, 2018. – C. 345-348.
 13. арпуков Л.М. Анализ возбуждения мод на радиальных смещениях сочленяемых оптоволокон / Карпуков Л.М., Щекотихин О.В., Савченко Д.К. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: IX Міжн. наук.-практ. конф., 03-05 жовтня 2018 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2018. – С.212-214.
 14. Карпуков Л.М. Способ шифрования методом маскировки линейного кода / Карпуков Л.М., Щекотихин О.В., Савченко Д.К., Литовка Т.В. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: IX Міжн. наук.-практ. конф., 03-05 жовтня 2018 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2018. – С.215-216.
 15. Корнійчук В.І. Методика вимірювання параметрів оптичних розгалужувачів / Корнійчук В.І., Щекотихін О.В. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: IX Міжн. наук.-практ. конф., 03-05 жовтня 2018 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2018. – С.40-41.
 16. Карпуков Л.М. Защита информации на уровне акусто-оптического канала / Карпуков Л.М., Щекотихин О.В., Савченко Д.К. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017.
 17. Литовка Т.В. Усовершенствованный метод маскировки линейного кода / Литовка Т.В., Щекотихин О.В.// Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 18. Морозовский И.В. Защита информации методами структуризации / Морозовский И.В., Щекотихин О.В.// Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017.
 19. Яцкий О.В. Полное внутреннее отражение света в оптоволокне и методы его нарушения при НСИ / Яцкий О.В., Щекотихин О.В.// Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017.
 20. Корнейчук В.И. Особенности расчета энергетических параметров линейных трактов / Корнейчук В.И., Щекотихин О.В. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VІІІ Міжн. наук.-практ. конф., 21-23 вересня 2016 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2016. – С.97-99.
 21. Скрута А.В. Этапы развития современных транспортных сетей / Скрута А.В., Щекотихин О.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2016. – Т.1. – C. 329-330.
 22. Карпуков Л.М. Защита информации в оптических линейных трактах / Карпуков Л.М., Щекотихин О.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2016. – Т.1. – C. 337-338.
 23. Карпуков Л.М. Защита ВОЛС на рубеже прокладки ВОК / Карпуков Л.М., Щекотихин О.В., Савченко Д.К. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VІІІ Міжн. наук.-практ. конф., 21-23 вересня 2016 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2016. – С.234-236.
 24. Карпуков Л.М. Защита информации в ВОСПИ / Карпуков Л.М., Щекотихин О.В., Савченко Д.К. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VІІІ Міжн. наук.-практ. конф., 21-23 вересня 2016 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2016. – С.236-238.
 25. Щекотихин, О.В. Новые волоконно-оптические световоды для систем передачи информации / О.В. Щекотихин, М.А. Звонарева // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2013 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2013. – Т.1. – C. 133-134.