Ви є тут

Головна
  1. Чуницька, В.В. Аналіз Закону «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» / В.В. Чуницька, Є.В. Гайтота, Г.І. Нікуліщев // Кібербезпека та системи захисту інформації: виклики сьогодення: збірник матеріалів круглого столу, м. Маріуполь, 26 жовтня 2017 р. / Маріупольський державний університет; Кафедра математичних методів та системного аналізу; уклад. Тимофєєва І. Б. – Маріуполь.: МДУ, 2017. – С.30-33
  2. Гайтота Є.В. Аналіз доктрини інформаційної безпеки України / Гайтота Є.В., Чуницька В.В., Нікуліщев Г.І. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017.
  3. Литовка Т.В. Современные облачные антивирусы / Литовка Т.В., Никулищев Г.И. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2016. – Т.1. – C. 326-327.
  4. Лех В.О. Аналіз національної стратегії кіберзахисту України / Лех В.О., Нікуліщев Г.І. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2016. – Т.1. – C. 328.
  5. Скрынский А.С. Анализ отечественной нормативно-правовой базы защиты киберпространства / Скрынский А.С., Никулищев Г.И. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2016. – Т.1. – C. 328-329.
  6. Нікуліщев Г.І. Підхід до формування схем сліпого підпису / Нікуліщев Г.І., Козіна Г.Л. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2016. – Т.1. – C. 336-337.
  7. Скрута Г.В. Забезпечення інформаційної безпеки у соціальних мережах / Скрута Г.В., Шкарупа І.В., Нікуліщев Г.І. // Актуальні задачі та досягнення у галузі кібербезпеки: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених, 23-25 листопада 2016 р.: матеріали конф. – Кропивницький, 2016. – С.79.
  8. Гуменяк Д.В. Современные подразделения кибербезопасности Украины / Гуменяк Д.В., Москаленко В.И., Никулищев Г.И. // Актуальні задачі та досягнення у галузі кібербезпеки: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених, 23-25 листопада 2016 р.: матеріали конф. – Кропивницький, 2016. – С.79.
  9. Гайтота Є. В. Про перспективи Стратегії кібербезпеки України / Гайтота Є. В., Чуницька В.В., Нікуліщев Г.І. // Актуальні задачі та досягнення у галузі кібербезпеки: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених, 23-25 листопада 2016 р.: матеріали конф. – Кропивницький, 2016. – С.79.