Ви є тут

Головна
 1. Неласа Г.В. Використання протоколу колективного цифрового підпису в телемедицині при проведенні консіліуму лікарів / Неласа Г.В., Козіна Г.Л., Шовгенюк Р.В. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: IX Міжн. наук.-практ. конф., 03-05 жовтня 2018 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2018. – С.222-224.
 2. Трухачов А.В. Модель кодування даних у формат Base58check для формування Bitcoin-адреси / Трухачов А.В., Козина Г.Л. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: IX Міжн. наук.-практ. конф., 03-05 жовтня 2018 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2018. – С.225-226.
 3. Козина Г.Л. О клептографических атаках / Козина Г.Л., Лех В.А. / Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологи: 6-я Международная конференція, Кишинев, 12-16 ноября 2018 г.: Материалы конференции / Evrica – Chisinau, 2018. – C. 357-358.
 4. Безрук Є.А. Впровадження технології блокчейн в торговлю цінними паперами / Безрук Є.А., Брусенський В.Р., Козіна Г.Л. // Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації: Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених, 27-29 листопада 2018 р.: матер. конф. – Кропивницький, 2018. – С.223-224.
 5. Гайтота Є.В. Застосування алгоритму Дея для вбудовування напівтонових зображень в кольорові / Гайтота Є.В., Гальперін Д.В., Козіна Г.Л. // Інформаційні технології: теорія і практика: II Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 04 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 6. Чуницька В.В. Застосування задачі візантійських генералів в системі Bitcoin / Чуницька В.В., Козіна Г.Л. // Інформаційні технології: теорія і практика: II Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 04 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 7. Чуницька В.В. Проблеми безпеки системи Bitcoin / Чуницька В.В., Козіна Г.Л. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 8. Гайтота Є.В. Оцінювання спотворення витягнутого зображення зі стегоконтейнеру / Гайтота Є.В., Гальперін Д.В., Козіна Г.Л. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 9. Козіна Г.Л. Розпізнавання образів при стеганографічной передачі інформації / Козіна Г.Л., Корольков Р.Ю. // Обчислювальний інтелект: V Міжнар. наук.-практ. конф., 15-20 квітня 2019 р., матеріали конф. – Ужгород, 2019. – С. 225.
 10. Лех В.О. Клептографічна атака на алгоритм цифрового підпису ECDSA / Лех В.О., Козiна Г.Л. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017.
 11. Козина Г.Л. Схемы цифровой подписи разного назначения / Козина Г.Л., А.В. Неласая, Н.А. Молдовян / Математическое моделирование, оптимизацияи информационные технологи. 5-я Международная конференція. Кишинев, 22-25 марта 2016 г.: Материалы конференции/ Evrica – Chisinau, 2016. – C. 209-214.
 12. Остапенко Я.М. Сучасні алгоритми шифрування / Остапенко Я.М., Клітній О.Г., Козіна Г.Л. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2016. – Т.1. – C. 311-312.
 13. Семеренко Т.Ю. Протоколы групповой подписи / Семеренко Т.Ю., Козина Г.Л. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2016. – Т.1. – C. 319-320.
 14. Зайчикова А.В. Из истории кодирования и передачи информации / Зайчикова А.В., Козина Г.Л. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2016. – Т.1. – C. 322-323.
 15. Данiлов А.I. Криптозахищеність інтернет-валюти Bitcoin / Данiлов А.I., Бобирь М.А., Козiна Г.Л. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2016. – Т.1. – C. 331-332.
 16. Нікуліщев Г.І. Підхід до формування схем сліпого підпису / Нікуліщев Г.І., Козіна Г.Л. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2016. – Т.1. – C. 336-337.
 17. Козіна Г.Л. Дослідження властивостей алгоритмів заперечуваного шифрування / Козіна Г.Л., Гальченко А.В. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VІІІ Міжн. наук.-практ. конф., 21-23 вересня 2016 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2016. – С.238-240.
 18. Столяренко Е.Ю. Потоковый шифр SALSA20, его реализация / Столяренко Е.Ю., Козіна Г.Л. // Free and Open Source Software: VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 22-24 листопада 2016 р.: матеріали конф. – Харків, 2016. – С.79.
 19. Андрущенко Д.М. Программа для анализа стойкости робастных стеганографических алгоритмов / Андрущенко Д., Козина Г. // FREE AND OPEN SOURCE SOFTWARE: VII всеукр. науково-практ. конф., Харків, 24–27 листопада 2015 р. : тези доповіді рос. мовою. – Харків, 2015. – С.17.