Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Манько

Ім'я: Володимир

По батькові: Костянтинович

 

Посада: доцент кафедри

Вчений ступінь, звання: кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім.В.Я чубаря, факультет електронної техніки, рік закінчення – 1974, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом  - "Напівпровідникові прилади", спеціалізація – «Інженер-технолог», кваліфікація за дипломом – «мІнженер електронної техніки»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.04.07 – «Фізика твердого тіла» :
  Генерація носіїв заряду в напівпровідниках під дією атомарних газів у зумовлені нею ефекти, рік захисту – 1986 рік, Донецький державний університет
 

Наукові інтереси:

 • гетерогенні процеси рекомбінайії атомів на поверхні напівпровідників 
 • вимірювання пружних властивостей металів

 

Дисципліни, які викладає:

 • загальна фізика

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць:  наукових праць, з них патентів – , монографій – , навчальних посібників – .

 

 • 1. Корнич В.Г., Манько В.К., Горбань А.Н. Возбуждение атомарным водородом аномально высокого напряжения в пленках СdTe. – Письма в ЖТЭФ,   1978, т.27, № 9, с. 489-490.

  2. Швец Ю.А.,  Манько В.К., Горбань А.Н., Корнич В.Г., Савченко Н.М., Тонкошкур Н.Ф. Способ контроля скорости травления полупроводниковых материалов. – Авт. свид. № 1012732 (СССР), заявлено 24.04.1981, опубл. 14.12.1982

  3. Манько В.К., Савченко Н.М., Тонкошкур Н.Ф. Способ контроля окончания плазмохимического травления слоев на полупроводниковых подложках. – Авт. свид. № 1236997 (СССР), заявлено 20.09.1984, опубл. 8.02.1986.

  4. Манько В.К. Задорожній Є.В Визначення модуля зсуву за допомогою крутильного маятника . [Текст] /,В.К.Манько // Наукові записки.–Випуск 100 – Серія: Педагогічні науки./ Кіровоградський державний педагогічний ун-т ім.В.Винниченка.–  Кіровоград, 2013.–С.158-161

  5. Золотаревський И.В., Лоскутов С.В., Манько В.К., Сейдаметов С.В. Влияние магнитного поля на обратное и прямое мартенситное превращение в сплаве Fe-33% Ni. // Физика металлов и металловедение. 2009, т.108, с.147-154.

Участь у конференціях:

 • 1. Горбань А.Н., Корнич В.Г., Савченко Н.М., Тягушева Е.Г., Манько В.К. Диффузия и дрейф неравновесных носителей заряда, генерируемых в полупроводниках при взаимодействии с атомарными газами. – В кн.: Взаимодействие атомных частиц с твердым телом, ч. 3. Сб. кратких докл. Всесоюзной конф., Харьков, ХГУ, 1976, с. 246-248.

  2. Горбань А.Н., Корнич В.Г., Пинчук В.П., Савченко Н.М.,  Манько В.К., Титов А.Н. Использование эффектов, сопровождающих взаимодействие атомов водорода с твердыми телами, для изучения топографии и свойств поверхности. – В кн.: Тез. докл. ІІ Всезоюзн. симпоз. по активной поверхности твердых тел. Тарту, 1977, с. 112-113.

  3. Манько В.К.,Савченко Н.М. О механизме генерации неравновесных носителей заряда в полупроводниках при взаимодействии с атомарными газами. – В. кн.: Диагностика поверхности ионными пучками. Тез. докл. республ. совещания. Запорожье, 1983, с. 163.

  4. Манько В.К. О корреляции люминесценции и неравновесной проводимости монокристаллов ZnS при возбуждении атомами водорода и ультрафиолетом. – В. кн.: Диагностика поверхности ионными пучками. Тез. докл. Всесоюзного совещания-семинара. Ужгород, 1985, с. 44-45.

  5. Корніч В.Г., Манько В.К., Парушев А.К. Лабораторная установка и методика измерений проводимости промышленных пылей. - В кн.: Актуальные вопросы защиты окружающей среды от антропогенного воздействия. Тез. Докл. Республ. Конф. 21-23 июня. Севастополь, 1990, с. 2262009, т.108, с.147-154.

Відзнаки та нагороди:

 • Нагороджений:  знаком «Відмінник освітьи України» 

 • нагрудним знаком «За бездоганну працю» 3-го та 2-го ступеня 

Рік початку діяльності в університеті: 1974.

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 326
тел.: +380(61)7698591