Ви є тут

Головна
 1. С.І. Лізунов Контроль за виділеним приміщенням за допомогою пристрою RF Capture / С.І. Лізунов // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 2. Лизунов С.И. Синтез цифровых фильтров с линейными фазочастотными характеристиками / Лизунов С.И., Костенко В.О. // Scientific achievements of modern society: V International scientific and practical conference, January 8-10, 2020: Abstracts. – Liverpool, United Kingdom: Cognum Publishing House, 2020. – Pp. 641-649. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/scientific-achievements-of-modern-society-v.pdf
 3. Лізунов С.І. Захист від витоку інформації по каналам високочастотних випромінювань   / Лізунов С.І. // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: всеукр. наук.-практ. семінар, 28 листопада 2019 р.: тези доп. – Дніпро, 2019. – С.36-38.
 4. Лізунов С.І. Системи активного пригнічення акустичної інформації  / Лізунов С.І. // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: всеукр. наук.-практ. семінар, 28 листопада 2019 р.: тези доп. – Дніпро, 2019.
 5. Лізунов С.I. Деякі аспекти синтезу цифрових фільтрів / Лізунов С.I., Костенко В.О. // Topical issues of the development of modern science: IV International scientific and practical conference, 11-13 December 2019: Abstracts. – Sofia, Bulgaria: Publishing House “ACCENT”, 2019. – pp. 41-50. http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019/12/topical-issues-of-the-development-of-modern-science_11-13.12.2019.pdf).
 6. Лізунов С.І. Застосування екрануючих конструкцій для захисту інформації / Лізунов С.І., Розумовський К.І. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 7. Лізунов С.І. Використання аналізаторів спектра для захисту інформації / Лізунов С.І., Кадулін М.О. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.
 8. Лізунов С.І. Практичне застосування локаторів нелінійностей / Лізунов С.І. // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: всеукр. наук.-практ. семінар, 23 листопада 2018 р.: тези доп. – Дніпро, 2018. – C.53-54.
 9. Лізунов С.І. Аналіз рівня захисту інформації в БПЛА / Лізунов С.І., Муха О.С.  // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: всеукр. наук.-практ. семінар, 23 листопада 2018 р.: тези доп. – Дніпро, 2018. – C.52-53.
 10. Лізунов С.І. Контроль за об’єктами безконтактним методом / Лізунов С.І., Верещака М.П. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: IX Міжн. наук.-практ. конф., 03-05 жовтня 2018 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2018. – С.221-222.
 11. Карпуков Л.М., Лізунов С.І. Витік інформації в каналах мобільного зв'язку. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України". 24 листопада 2017 року, Дніпро: Державний університет внутрішніх справ, 2017.
 12. Лізунов С.І., Верещака М.П. Аналіз брандмауерів на захищеність. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України". 24 листопада 2017 року, Дніпро: Державний університет внутрішніх справ, 2017.
 13. Лізунов С.І., Абраменко Л.О. Сучасні радіозакладні пристрої. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України". 24 листопада 2017 року, Дніпро: Державний університет внутрішніх справ, 2017.
 14. Лізунов С.І. Організація робочого місця при обробці інформації з обмеженим доступом. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України". 24 листопада 2017 року, Дніпро: Державний університет внутрішніх справ, 2017.
 15. Лізунов С.І., Лапутько А.В., Гужва А.А. Забезпечення конфіденційності даних оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування у локальних мережах на базі ОС Windows Server 2012. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України". 24 листопада 2017 року, Дніпро: Державний університет внутрішніх справ, 2017.
 16. Лізунов С.І., Вовкостріл А.І. Дослідження захищеності закритих Wi-Fi мереж. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України". 24 листопада 2017 року, Дніпро: Державний університет внутрішніх справ, 2017.
 17. Ігнатенко К.В. Комплексна СЗІ типового робочого місця АС-1 4-ої категорії на базі системи «Лоза-1» / Ігнатенко К.В., Лізунов С.І., Лапутько А.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 18. Таган Д.А. Комплексна СЗІ типового робочого місця АС-1 4-ої категорії на базі комплексу «Гриф» / Таган Д.А., Лізунов С.І., Лапутько А.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 19. Гужва А.А. КСЗІ типової локальної мережі АС класу 2 на базі Windows / Гужва А.А., Лізунов С.І., Лапутько А.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 20. Першин Є.О. КСЗІ типової локальної мережі АС класу 2 на базі «ЛОЗА-2» / Першин Є.О., Лізунов С.І., Лапутько А.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 21. Кукушкін В.О. Формалізована модель засобів негласного знімання інформації / Кукушкін В.О., Лізунов С.І., Лапутько А.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017.
 22. Абраменко Л.А. Устройство съема информации «Poison Tap» / Абраменко Л.А., Лизунов С.И. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 23. Верещака М.П. Тестирование Wi-FI сетей с помощью KALI LINUX / Верещака М.П., Лизунов С.И. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 24. Вовкостріл А.І. Метод викрадення інформації з комп’ютерів, ізольованих від мережі / Вовкостріл А.І., Лизунов С.И. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017.
 25. Панкова Т.Б. Криптографический протокол защиты информации в радиоканалах БПЛА / Панкова Т.Б., Лизунов С.И. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2016. – Т.1. – C. 312-314.
 26. Лизунов С.И. CUJO – система защиты для «умного дома» / Лизунов С.И., Акаева А.А. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2016. – Т.1. – C. 314-316.
 27. Абраменко Л.А. Средства пожаротушения режимного помещения / Абраменко Л.А., Лизунов С.И. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2016. – Т.1. – C. 316-317.
 28. Верещака М.П. Наблюдение за выделенным помещением  с помощью Wi-Fi / Верещака М.П., Лизунов С.И. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2016. – Т.1. – C. 318.
 29. Карпуков Л.М. Визначення місцезнаходження об’єкта за допомогою GSM / Карпуков Л.М., Лізунов С.І. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2016. – Т.1. – C. 334-336.
 30. Карпуков Л.М. Захист інформації в радіоканалах БПЛА / Л.М. Карпуков, С.І. Лізунов // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: Всеукр. науково-практ. семінар, 25 листопада 2016 р.: матеріали семінару – Дніпро, 2016. – C.17-22.
 31. Лізунов, С.І. Спостереження за виділеним приміщенням за допомогою пристрою RF Capture / С.І. Лізунов, М.П. Верещака // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: Всеукр. науково-практ. семінар, 25 листопада 2016 р.: матеріали семінару – Дніпро, 2016. – C.86-87.
 32. Карпуков Л.М. Проблеми захисту інформації, що передається з безпілотних літальних апаратів / Карпуков Л.М., Лізунов С.І. // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності органів внутрішніх справ: всеукр. науково-практ. семінар, Дніпропетровськ, 27 листопада 2015 р. : тези доповіді укр. мовою. – Дніпропетровськ, 2015.
 33. Лізунов, С.І. Витік інформації в каналах мобільного зв'язку / С.І. Лізунов // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VІ Міжн. наук.-практ. конф., 17-19 вересня 2014 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2014. – С.339-341.
 34. Цинько, Д.К. Комплексна система захисту мовної інформації в приміщенні / Д.К. Цинько, С.І. Лізунов // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 14-18 квітня 2014 р.: тези доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2014. – Т.2. – C. 81-82.
 35. Лізунов, С.І. Застосування сучасних технічних засобів захисту інформації в інформаційних мережах / С.І. Лізунов, Л.М. Карпуков // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності органів внутрішніх справ: Всеукр. науково-практ. семінар, 22 листопада 2013 р.: матеріали семінару – Дніпропетровськ, 2013. – С. 5-8.
 36. Лізунов, С.І. Організація доступу до інформації засобами біометричної аутентифікації / С.І. Лізунов // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності органів внутрішніх справ: Всеукр. науково-практ. семінар, 22 листопада 2013 р.: матеріали семінару – Дніпропетровськ, 2013. – С. 11-14.