Ви є тут

Головна
  1. Пат. 132701 Україна, МПК Н 04 К 1/10, Н 04 В 10/25. Пристрій захисту інформації у волоконно-оптичних лініях зв’язку від несанкціонованого доступу [Електронний ресурс] / О. В. Щекотихін, Л.М. Карпуков, Д.К. Савченко, Т.В. Литовка; заявл. 30.08.2018; опубл. 11.03.2019, Бюл. № 5. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=256... biblio.
  2. Щекотихин О.В. Пассивные оптические сети доступа:  монографія / Щекотихин О.В., Сметанин И.В., Піза Д.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 276 с.
  3. Щекотихин, О.В. Пассивные оптические сети доступа:  монографія / О.В. Щекотихин, И.Н. Сметанин, Д.М. Піза– Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 276 с.
  4. Костенко, В.О. Электропитание охранной сигнализации от высоковольтной линии электропередач / В.О. Костенко, И.Н. Сметанин, О.В. Щекотихин // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2014. – №1. – С.40-45.