Ви є тут

Головна
  1. Гальченко А.В. Модифікація алгоритму заперечуваного шифрування Менга / Гальченко А.В., Козіна Г.Л. // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2016. – №2. – С.77-86.
  2. Криптопротоколи: схеми цифрового підпису: навчальний посібник / Г.Л. Козіна, М.А. Молдов'ян, Г.В. Неласа. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 152 с. (під грифом МОН України)
  3. Андрущенко, Д.М. Комп’ютерна програма для захисту цифрових зображень / Д.М. Андрущенко, Г.Л. Козіна // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №. 56327 – К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 05.09.2014.
  4. Андрущенко, Д.М. Метод авторизации через интернет для защиты shareware программ / Д.М. Андрущенко, Г.Л. Козіна // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – , 2014. – № 4/2 (70). – С. 23-27.
  5. Козина, Г.Л. Протокол слепой цифровой подписи на основе стандарта ECGDSA / Г.Л. Козина, Г.И. Никулищев, Н.А. Молдовян // Вопросы защиты информации. – 2014. – №1.– С.40-45.
  6. Пат. 81168 Україна, МПК H04L 9/8 (2006.01). Спосіб захисту авторського права на цифрові зображення / Д.М. Андрущенко, Г.Л. Козіна, Л.М. Карпуков. – № u2012 14519, заявл. 18.12.2012, опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12, 2013 р. – 3 с.
  7. Калинин, Д.А. Быстродействие шифров “КАЛИНА” и AES / Д.А. Калинин, Г.Л. Козина // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2013. – №1. – С. 62-65.
  8. Нікуліщев, Г.І. Анонімність як критерій оцінки захищеності протоколів сліпого електронного цифрового підпису / Г.І. Нікуліщев, Г.Л. Козіна // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2012. – №2. – C. 59-65.