Ви є тут

Головна

Прізвище: Лебідь

Ім'я: Ганна

По батькові: Олександрівна 

 

Посада: старший викладач

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-8629-8623

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний технічний університет, автомеханічний факультет, рік закінчення – 2001, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – 2401 «Організація перевезень і управління на транспорті», спеціалізація – «автомобільний транспорт», кваліфікація за дипломом – «Інженер з організації і управління на автомобільному транспорті» 

Наукові інтереси:

 • Транспортно-виробничі системи машинобудівних підприємств;
 • Перевезення;
 • Підвищення ефективності транспортних систем;
 • Особливості експлуатаційних показників транспорту.

Дисципліни, які викладає:

 1. Вантажні автомобільні перевезення
 2. Вантажні залізничні перевезення

Основні наукові роботи (публікації):

 • Турпак С.М. Підвищення ефективності роботи пунктів навантаження металопродукції раціональним використанням мостових кранів / С.М. Турпак, Л.О. Васильєва, О.О. Падченко, Г.О. Лебідь // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. - Дніпро, 2019. - № 6 (84). - С. 130-141.
 • Турпак С.М. Дослідження мікрологістичної системи відвантаження готової продукції металургійного підприємства / С.М. Турпак, Л.О. Васильєва, О.О. Падченко, Г.О. Лебідь // Вчені записки таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія : Технічні науки. К.: 2018. Том 29 (68). № 4. Ч. 2. С. 156-162.
 • Турпак С.М. Оптимізація графіків внутрішніх залізничних перевезень металургійного підприємства  / С. М. Турпак, Л. О. Васильєва, Г. О. Лебідь, О. О. Падченко, Ю. Т. Сидоренко  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
 • Турпак С.М. Визначення головних експлуатаційних показників використання вагонів для перевезення гарячого агломерату [Текст] / С.М. Турпак, С.В. Грицай, О.О. Віговська, Л.О. Васильєва, Г.О. Лебідь // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №6 (1). – С.150-154.
 • Турпак С.М. Підвищення ефективності технології взаємодії міського та приміського залізничного пасажирського транспорту / С.М.Турпак, Г.О.Лебідь, О.О.Падченко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – №1, 2011. – С.13-15.

Всього наукових праць: 15.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

 

Участь у конференціях:

 • Лебідь Г.О. Вплив процесу формування вантажних відправлень на ефективність транспортно-складської системи / Лебідь Г.О., Падченко О.О. // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.38-40.
 • Турпак С.М. Оперативне управління постачаннями сировини на металургійне підприємство / С.М. Турпак, О.О. Острогляд, О.О. Падченко, Г.О. Лебідь // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 69-71 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 • Турпак С.М. Удосконалення транспортної логістики шляхом планування зустрічних перевезень матеріалів для виробництва та продукції промпідприємства / С.М. Турпак, Г.О. Лебідь, Н.С. Родичкіна (Т-319м) // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПРОЦЕСАМИ» – Харків: ХНАДУ, 2020. – 300 с.
 • Turpak S. Optimization of the railway transportation schedule of metallurgical enterprise / Turpak S., Vasilyeva L., Lebid H., Padchenko O., Sidorenko Yu. // Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, experience, prospects: thesis, 3-12 May 2017, Dresden (Germany) - Paris (France) / Executive editor: Chernetska-Biletska N. – Severodonetsk: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2017. – P. 197-199.
 • Корінь К.Ю. Графічний аналіз вантажопотоків промислового підприємства [Електронний ресурс] / К.Ю. Корінь, С.М. Турпак, Г.О. Лебідь // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 92-93 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота Жовтневої районної адміністрації м. Запоріжжя, 2012. 

Рік початку діяльності в університеті: 2001.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно).

Контакти:

дреса: вул.Гоголя, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063 [для поштових відправлень: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя]
аудиторія (кабінет): 301
тел.: +380(61)769-84-40