Ви є тут

Головна

2014 р.

 • Орлянський В.С. Новомиколаївське державне господарство у період окупації (1941-1943 рр.) [Текст] / В.С.Орлянський // Наукові праці історичного ф-ту ЗНУ. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – Вип.ХХХVIII. – 174-179.
 • Орлянський В.С. Короткий словник з політології (для студентів всіх форм навчання). – 3-е вид., доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 46 с.

2013 р.

 • Орлянський В.С. Мелітопольська міська управа в період окупації (1941-1943 рр.) [Текст] // Гілея:  наук. вісник. Зб. наук. праць. – К. : ВІР УАН, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С.93-95.

2012 р.

 •  Орлянський В.С. Соціально-економічне життя Веселівської сільської управи у період німецької окупації (1941-1943 рр.) [Текст] /  В.С.Орлянський // Культурологічний вісник. – Запоріжжя: Просвіта. – Вип. 29. – 2012. – С.21-29.
 • Орлянський В.С. Політологія: навч.-метод.посіб. для студентів денної форми навчання усіх технічних спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 66 с.

2011 р.

 • Орлянський В.С. Запорожская городская управа и еврейский вопрос [Текст] /  В.С. Орлянський // Запорожские еврейские чтения. – Запорожье, 14-15 апреля, 2011. – С. 56-59.
 • Орлянський В.С. Большие тайны маленьких фондов [Текст] / В.С. Орлянський // Историко-культ. наследие Причорномор’я : міжнар. наук.-практ. конф. – Ялта, 2011. – С. 33-36.
 • Орлянський В.С. Реальність та міфи про організацію праці на окупованій території : уроки Другої світової війни (за матеріалами Запорізького регіону) [Текст] / В.С. Орлянський // Світові війни ХХ ст. та історична пам’ять : міжнар. наук-практ. конф., 11-12 листопада 2011р. – м. Житомир. – С. 48-51.
 • Орлянський В.С. Голокост єврейського народу окупації в Запорізькому краї (1941-1943 рр.) [Текст] / В.С. Орлянський // Холокост и преступления румынского фашизма на территориях Украины и Молдовы : міжнар. конф. 09 листопада 2011 г. – К., 2011. – С. 55-57.
 • Орлянський В.С. Проблемы методологии цивилизационного анализа исторического процесса [Текст] / В.С. Орлянський // Гілея : наук. вісник. Зб. наук. праць. К. : Вір УАН, 2011. – Вип. 48 (6). – С. 150-156.
 • Орлянський В.С. К вопросу об организации работы населения на оккупированной территории [Текст] / В.С. Орлянський // Гілея : наук. вісник. Зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – Вип. 55 (№12). –  С. 130-138.
 • Орлянський В.С. Веселівська сільська управа в період німецько-фашистської окупації 1941-1943 рр. [Текст] / В.С. Орлянський // Гілея : наук. вісник. Зб. наук. праць. – Вип. 45. – К. : Вір УАН, 2011. – С. 432-436.

2010 р.

 • Орлянський В.С. Деякі напрямки політики окупаційної адміністрації  в соціальній сфері життя населення Запоріжжя [Текст] / В.С. Орлянський // Культурологічний вісник : наук.-теор. щорічник  Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя : Просвіта, 2010. – Вип. 25. – С. 38-41.
 •  Орлянський В.С. Деякі особливості української колоборації у роки Другої світової війни [Текст] / В.С. Орлянський // Наукові праці іст. фак-ту ЗНУ. – Запоріжжя : Просвіта, 2010. – Вип. ХХIХ. – С. 276-281.
 • Орлянський В.С. Деякі напрямки політики окупаційної адміністрації  в соціальній сфері життя населення [Текст] / В.С. Орлянський // Социально-политические и культурные проблемы современности : междунар.  науч.-теор. конф., 26 марта 2010 г. – г. Симферополь. – С. 560-565.
 • Орлянський В.С. Деякі особливості української колоборації у роки Другої світової війни [Текст] / В.С. Орлянський // Наукові праці іст. фак-ту ЗНУ. – Запоріжжя : Просвіта, 2010. – Вип. ХХIХ. – С. 276-281.
 • Орлянський В.С. Місцеві органи управління в період німецької окупації на Запоріжжі (1941-1943 рр.) [Текст] : [монографія] / В.С. Орлянський,  О.С. Тедеєв. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 332 с.