Ви є тут

Головна

Список наукових публікацій за 2012 рік:

Максакова Р. М. Формування суверенної української державності на території України в 1917-1920 роках/ Р. М. Максакова //Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. – Запоріжжя Запорізький національний університет, 2012. – № 4. Ч. І. - С. 44-52.

Максакова Р. М. Порядок організації установчої влади, визначений в Конституції України/ Р. М. Максакова //Митна справа № 6 (84), 2012. - Ч. 2. – Кн. 1. - С. 387-392.

Максакова Р. М. Основні форми реалізації установчої влади: Україна та зарубіжний досвід / Р. М. Максакова //укр. наук.-теорет. часоп. / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ - 2012. – № 2. - С. 374-378.

Максакова Р. М. Класифікація установчої влади /Р. М. Максакова //Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. – Запоріжжя Запорізький національний університет, 2012. – № 2. Ч. ІІ. С. 38-44.

Максакова Р. Н. Право народа досрочно прекращать полномочия представительских органов государственной власти в Украине: проблемы теории и практики / Р. Н. Максакова //Правовая наука. - № 11 (14). – 2012. - С. 10-13.

Максакова Р. Н. Место категории «учредительная власть» в системе соотношения категорий «власть», «публичная власть», «власть народа» как общественно-политических и правовых понятий/ Р. Н. Максакова //Весник Казанского юридического института МВД России. - № 4 (10). – 2012. - С. 41-45.

Максакова Р. М. Природа й загальні умови існування установчої влади в системі публічної влади/ Р. М. Максакова //Право та державне управління. - № 3 - 2012. – С. 41-45.

Максакова Р. М. Проблема визначення суверенності установчої влади та її меж/ Р. М. Максакова //Наука і правоохорона – 2012. – № 3.– С. 252-258.

Максакова Р. М. Установча влада: теоретико-методологічне обґрунтування поняття/ Р. М. Максакова //Держава і регіони. Науково-виробничий журнал. Серія «Право» – 2012. – № 2.– С.10-16.

Максакова Р. М. Сучасний конституційний процес і реалізація установчої влади в Україні/ Р. М. Максакова // Право України. – 2012. - № 8.- С. 78-85.

Максакова Р. Н. Институты народной законодательной и местной инициативы в системе форм осуществления учредительной власти в Украине / Р. Н. Максакова //Вопросы экономики и права. - № 11 (53). – 2012. - С.18-21.

Максакова Р. Н. Прямые формы реализации учредительной власти по Конституции Украины / Р. Н. Максакова // Экономика и право Казахстана. - № 23 (431). - 2012. - С. 35-38.

Баєва Л. В. Класифікація рішень місцевих рад як джерел адміністративного права України / Л. В. Баєва // Вісник Запорізького національного університету. Збірник наукових праць. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – № 3. – С. 108 – 114.

Бостан С.К. Форма держави як предмет системного аналізу/ С.К. Бостан // Держава і регіони. Науково-виробничий журнал. Серія “Право”. – 2012. – № 1. – С. 6–11.

Купін А. П. Історія виникнення та розвитку інституту виконавчого провадження// Право та державне управління : збірник наукових праць. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2012. – № 3. – С. 21-25.