Ви є тут

Головна

Список наукових публікацій за 2011 рік:

Максакова Р. М. Верховна рада України як орган установчої влади/ Р. М. Максакова //Держава і регіони. Науково-виробничий журнал. Серія «Право» – 2011. – № 4.– С.18-22.

Максакова Р. М. Дострокове припинення повноважень представницьких органів влади як предмет всеукраїнського референдуму: позиція народу/ Р. М. Максакова //Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 9 - С. 6-10.

Максакова Р. М. Дострокове припинення повноважень представницьких органів влади як предмет всеукраїнського референдуму: позиція народу/ Р. М. Максакова //Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 8 - С.113-116.

Баєва Л. В. Рішення місцевих рад: поняття і форми їх реалізації / Л. В. Баєва // Держава та регіони. – 2011. – № 4. – С. 177-180.

Баєва Л. В. Проблеми розробки проектів рішень місцевих рад: теоретичні та прикладні аспекти / Л. В. Баєва // Часопис київського університету права. – 2011. № 1. – С. 101-105.

Бостан С.К. «Форма державного правління» та «форма державного управління»: співвідношення понять / С.К. Бостан // Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал. – 2011. – №3. – С. 231–239.

Бостан С.К. Історико-правові аспекти кримінального права в творчій спадщині О.Ф. Кістяківського / С.К. Бостан // Держава і регіони. Науково-виробничий журнал. Серія «Право» – 2011. – № 3.– С. 20–25.

Бостан С.К. Смислова (концептуальна) періодизація історії держави та права: методологічний аспект / С.К.Бостан // Вісник Запорізького національного університету. Серія «Юридичні науки». – 2011. – №2. – Частина І. – С. 9–16.

Бостан С.К. Форм організації публічної влади в контексті модернізації Конституції України /С.К. Бостан// Право та державне управління. Збірник наукових праць. – 2011. – №3. – С.4–9.

Бостан С.К. Обман як кримінально каране діяння в римському праві / С.К. Бостан // Держава і регіони. Науково-виробничий журнал. Серія “Право” – 2011. – № 2. – С. 5–9.

Денисенко В. В. Регламентація правового статусу іноземців у Стародавньому Римі / В. В. Денисенко // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського університету Внутрішніх справ. − 2011. − № 2. − С. 128-137.

Смолярова М.Л., Кругліков Е.С. Правове регулювання відносин на оптовому ринку електричної енергії України / М.Л. Смолярова, Е.С.Кругліков// Держава та регіони, Серія: Право. - 2011.- № 3. - С.88-92.

Смолярова М.Л.Правові проблеми щодо збереження, відтворення та розвитку трудового потенціалу/ М.Л. Смолярова//Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. Випуск 15: Частина 2. – Ужгород : Поліграф центр «Ліра», 2011. - С.171-174.

Смолярова М.Л.Підвищення професійного рівня працівників: правові проблеми / М.Л. Смолярова// Держава та регіони, Серія: Право. - 2011.- № 1. - С.198-202.

Смолярова М.Л. Особливості правового регулювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників / М.Л. Смолярова//Право та державне управління, 2011.- № 1. - С.27-30.

Смолярова М.Л. Ефективність формування кадрового резерву для державної служби / М.Л. Смолярова// Держава та регіони, Серія: Право. - 2011.- № 2. - С.75-78.