Ви є тут

Головна

Викладач дисципліни Бриков Михайло Миколайович докт.техн.наук, професор кафедри обладнання та технології зварювального виробництва.

Методичне забезпечення:

  • 1. Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 «Дослідження стандартизованого методу випробувань металевих матеріалів на зношування закріпленим абразивом» з дисципліни «Термічні методи підвищення зносостійкості деталей машин» для студентів спеціальності 7.05050403 «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл.: Бриков М.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 – 14 с.
  • 2. Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 «Дослідження впливу вуглецю на зносостійкість залізовуглецевих сплавів у різному структурному стані» з дисципліни «Термічні методи підвищення зносостійкості деталей машин» для студентів спеціальності 8.092303 «Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій» денної та заочної форми навчання / Укл.: Бриков М.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 – 10 с.
  • 3. Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 «Дослідження впливу легування на зносостійкість залізовуглецевих сплавів у різному структурному стані» з дисципліни «Термічні методи підвищення зносостійкості деталей машин» для студентів спеціальності 7.05050403 «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл.: Бриков М.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 – 10 с.
  • 4. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Термічні методи підвищення зносостійкості деталей машин» для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» спеціальності 7.05050403 «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл.: Бриков М.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012 – 10 с.

Переглянути детальніше робочу програму дисципліни можливо у закріпленому файлі.