Ви є тут

Головна

7.1. Електронна оболонка атома і теорія Бора

7.1.1. Дослід Резерфорда, ядерна модель атома.
7.1.2. Постулати Бора.
7.1.3. Спектр атома водню згідно Бору. Квантові числа.
7.1.4. Лінійчатий спектр атома водню. Правило відбору для оптичних електро-нних переходів.
7.1.5. Принцип Паулі. Розподіл електронів в атомі за квантовим станом.

7.2. Молекулярні та рентгенівські спектри

7.2.1. Поняття про молекулярні спектри.
7.2.2. Комбінаційне розсіювання світла.
7.2.3. Поглинання, спонтанне і вимушене випромінювання енергії.
7.2.4. Оптичні квантові генератори.
7.2.5. Характеристичне рентгенівське випромінювання. Закон Мозлі.
7.2.6. Гальмівне рентгенівське випромінювання, формула Вульфа-Брегга.