Ви є тут

Головна

6.1. Випромінювання енергії тілами

6.1.1. Теплове випромінювання. Абсолютно чорне тіло. Закон Кірхгофа.
6.1.2. Закон Стефана-Больцмана. Закон зміщення Віна.
6.1.3. Розподіл енергії в спектрі випромінювання абсолютно чорного тіла.
6.1.4. Формула Релея-Джинса. Ультрафіолетова катастрофа.
6.1.5. Квантова гіпотеза, формула Планка.
6.1.6. Оптична пірометрія.

6.2. Фотоелектричний ефект. Ефект Комптона

6.2.1. Зовнішній фотоефект та його закони.
6.2.2. Фотони та їх характеристики. Енергія, маса, імпульс.
6.2.3. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Червона межа фотоефекту.
6.2.4. Ефект Комптона.

6.3. Тиск світла

6.3.1 Досліди Лєбєдєва.
6.3.2. Квантове і хвильове пояснення тиску світла.