Ви є тут

Головна

Прізвище: Єгоров

Ім'я: Андрій

По батькові: Олександрович

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур: ...

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут, {1986}, [дипломом з відзнакою], кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»
 • Запорізький національний технічний університет, {2004}, [дипломом з відзнакою], кваліфікація за дипломом – «фінансист»
 • ...

Наукові інтереси:
 • Міжнародні фінанси
 • Еконроміка європейської інтеграції
 • ...

Дисципліни, які викладає:

 • Міжнародні фінанси
 • Міжнародні валютно-кредитні відносини
 • Європейська економічна інтеграція
 • Основи наукових досліджень
 • Валютний ринок і валютне регулювання
 • ...

Основні наукові роботи (публікації):

 

 1. Єгоров А.О., Петлюченко В.В., Данілін В.М. Світове господарство та особливості його розвитку / В кн.: Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник [Текст] / За ред. С.В. Фомішина – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 416 с. (Гриф МОН).
 2. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник фінансиста-міжнародника: Навч. посіб. [Текст] / М. С. Гамов, А. О. Єгоров, Т. С. Павлюк та ін. — Запоріжжя : “Интер-М”, 2013. — 266 с. (Гриф МОН).
 3. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник економіста-міжнародника: Навч. посіб. [Текст] / М. С. Гамов, А. О. Єгоров, Т. С. Павлюк та ін. – Запоріжжя: ТОВ НВК «Інтер-М», 2011. – 361 с. (Гриф МОН).
 4. Гамов М. С., Гудзь М. В., Єгоров А. О. Основні регіони міжнародної економіки. / В кн.: С. В. Фомішин, А. В. Рибчук, А. П. Румянцев, П. В. Ґудзь та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник [Текст] / С. В. Фомішин, А. В. Рибчук, А. П. Румянцев, П. В. Ґудзь та ін.; за ред. С. В. Фомішина – Львів: Новий Світ - 2000 – 2011. – Глава 3. – С.54-82. (Гриф МОН).
 5.  Регіональна економічна політика Європейського Союзу: досвід для України: Монографія [Текст] / М. С. Гамов, А. О. Єгоров, Г. Л. Кладова, та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 192 с.
 6. Єгоров А.О. Диспропорції регіонального розвитку та пріоритети нового покоління регіональних програм Європейського Союзу [Текст] / А.О. Єгоров  // Науковий журнал «Економіка і регіон». – №25-С1. – 2010 р. – С. 164-168
 7. Єгоров А.О. Енергетична валюта: альтернативна форма приватних грошей або схема фіатної емісії? / А.О. Єгоров // Тиждень науки : тези доповідей наук.-техн. конф., 2016 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя :  ЗНТУ, 2016. – С.
 8. Єгоров А.О. Перспективи використання криптовалюти  / А.О. Єгоров, А.А. Копіченко Єгоров // Тиждень науки : тези доповідей наук.-техн. конф., 2016 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя :  ЗНТУ, 2016. – С.
 9.  Єгоров А.О. Аналіз причин та заходів подолання європейської боргової кризи / А.О. Єгоров, Т.В. Дорощук Єгоров // Тиждень науки : тези доповідей наук.-техн. конф., 2016 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя :  ЗНТУ, 2016. – С. 

...

  Всього наукових праць: {62}, з них патентів – {4}, монографій – {1}, навчальних посібників – {4}.

  Перелік усіх наукових публікацій за роками

  Участь у конференціях:

  • {Прізвище та ініціали автора(ів)}, {Тема доповіді}, {Назва конференції}, {дата проведення конференції}, {Місце проведення конференції}, {Назва установи, де проходила конференція}, {Кількість сторінок}
  • ...

  Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

   

  Відзнаки та нагороди:

  • {Відзнака чи нагорода}, {рік отримання}
  • ...

  Рік початку діяльності в університеті: 1986.

  Мови спілкування: українська (вільно), російськаа (вільно), англійська (вільно)

  Контакти:

  адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
  аудиторія (кабінет): 277а
  тел.: +380(61)
  e-mail: kafedra_mev@zntu.edu.ua
  URL: