Ви є тут

Головна

Мета: ознайомити студентів з фізико-хімічними основами створення покриттів найбільш розповсюдженими і прийнятними способами; засвоїти основи вибору покриттів у залежності від їх фізико-механічних властивостей та умов експлуатації; ознайомити з обладнанням і технологічними процесами нанесення покриттів.
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 
знати: фізичну і хімічну сутність явищ, які відбуваються при створенні покриттів найбільш розповсюдженими способами і їх зв'язок з властивостями; основні фізико-механічні властивості та експлуатаційні можливості цих покриттів;
 
вміти: давати оцінку фізико-механічним і експлуатаційним властивостям покриттів; вибирати спосіб нанесення покриттів у залежності від умов експлуатації та економічної доцільності.