Ви є тут

Головна

2021 рік

 • Акритова, Т.О. Вплив термічної обробки на структуру, механічні та експлуатаційні властивості сталі 140Х12Ф1 (Огляд): матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Литво. Металургія. 2021" Запоріжжя, 18-20 травня 2021 р.: тези доповідей / Т.О. Акритова, М.М. Бриков, М.Ю. Осіпов, О.Є.Капустян // Запоріжжя. – 2021. – С. 251-254.
 • Акритова, Т.О. Зміцнення наплавленого металу цементацією: матеріали Міжнародної науково-методичної конференції "Сучасні проблеми зварювання та споріднених технологій проблеми ресурсо- та енергозбереження зварювальних процесів удосконалення підготовки кадрів" Маріуполь, 18-19 травня, 2021 р. : тези доповідей / Т.О. Акритова, М.І. Андрущенко, Р.А. Куликовський, О.Є. Капустян, М.Ю. Осіпов // Маріуполь: ПДТУ. – 2021. – С. 60.
 • Акритова, Т.О. Технологія наплавлення кромок штампів прес-форм: матеріали Міжнародної науково-техничної конференції "Університетська наука – 2021" Маріуполь, 19-20 травня 2021 р.: тези доповідей / Т.О. Акритова, М.М. Бриков, О.Є. Капустян // Маріуполь: ПДТУ. – 2021. – С. 68-69.
 • Акритова, Т.О. Відновлення наплавленням цементованих штампів прес-форм: матеріали Міжнародної конференції "Інноваційні технології та інжиніринг у зварюванні PolyWeld – 2021" Київ, 27-28 травня 2021 р.: тези доповідей / Акритова Т.О., Куликовський Р.А., Капустян О.Є., Осіпов М.Ю. // Київ. – 2021. – С. 17-19.
 • Капустян, О.Є. Отримання зливків цирконієвого сплаву способом переплаву з невитратним електродом у гарнісажній печі: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Литво. Металургія. 2021" Запоріжжя, 18-20 травня 2021 р.: тези доповідей / О. Є. Капустян, О. В. Овчинников // Запоріжжя. – 2021. – С. 292-295.
 • Капустян, О.Є. Деформування зливків цирконієвого сплаву отриманих способом переплаву у гарнісажній печі: матеріали Міжнародної науково-техничної конференції "Університетська наука – 2021" Маріуполь, 19-20 травня 2021 р.: тези доповідей / О. Є. Капустян, О. В. Овчинников // Маріуполь: ПДТУ. – 2021. – С. 66-67.

2020 рік

 • Акритова Т.О., Андрущенко М. І., Осіпов М.Ю., Капустян О.Є. Технологія зміцнення штампів прес-форм для виготовлення вогнетривких і будівельних виробів. Прикладні науково-технічні дослідження: ІV Міжнародна науково-практична конференція (Івано-Франківськ, 1—3 квітня 2020). Івано-Франківськ, 2020. С. 127-128.
 • Акритова Т.О., Андрущенко М.І., Капустян О.Є., Куликовський Р.А., Осіпов М.Ю. Відновлення цементованих штампів пресс-форм наплавленням. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: X міжнародна науково-практична конференція (Чернігів, 29 – 30 квітня 2020). Чернігів, 2020. Том 2. С. 51-52.
 • Акритова Т.О. Андрущенко М.І., Капустян О.Є., Осіпов М.Ю., Д.Є. Михайльонок, ст. гр. ІФ-416 Принципи вибору хімічного складу метастабільного аустеніту в сталях і в наплавленому металі. Університетська наука–2020: Міжнародна науково-технічна конференція (Маріуполь, 20 травня 2020). Маріуполь, 2020. С. 160-162.
 • Т.О. Акритова, М.І. Андрущенко, М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян, Р.А. Куликовський Вплив відпуску на ударну в’язкість інструментальної високохромистої сталі загартованої на мартенситну і аустенітну структури. Підвищення надійності машин і обладнання. Increase of Machine and Equipment Reliability: Міжнародна науково-технічна конференція (Кропивницький, 15-17 квітня 2020). Кропивницький, 2020.
 • Бережний, С.П. Модифікування структури литого металу інструмента із стружки Р18 / С.П. Бережний, О.Є. Капустян, Р.А. Куликовський, Р.Ю. Фетісов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Підвищення надійності машин і обладнання. Increase of Machine and Equipment Reliability", 15-17квітня 2020 р. – Кропивницький: ЦНТУ, 2020 – С. 92-93.

2019 pік

 • Kapustian O., Akrytova T., Kulikovsky R., Brykov M., Andrushchenko M., Osipov M. Principles of the materials selection and creation having the self-reinforcing ability in the process of sustainable abrasive wearing / І Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2019»: Збірник тез. – Вінниця: ЕДЕЛЬВЕЙС. – 2019. – С. 205-206.
 • Акрытова Т.А. Исследование влияния свойств абразивных материалов на способность к самоупрочнению и интенсивность изнашивания сталей в различном структурном состоянии / Т.А Акрытова, О.Е. Капустян, М.Н. Брыков, М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, И.В. Мягкий // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції. 14-16 травня 2019 р. Чернігів. Т. 2 – С. 86-88.
 • Акрытова Т.А. Исследования полноты превращения метастабильного аустенита в мартенсит деформации и степени упрочнения поверхности трения в зависимости от твердости абразива / Т.А. Арытова, М.И. Андрущенко, М.Н. Брыков, М.Ю. Осипов, А.Е. Капустян, Д.Е. Молочков // Підвищення надійності машин і обладнання. 1-а Міжнародна науково-практична конференція. 17-19 квітня 2019 р. Кропивницький. – С. 83-84.
 • Овчинников О.В.Відновлення деталей гтд з титанових сплавів методами зварювання / В.В. Каякс О.Є. Капустян // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С.33-34.
 • Капустян О.Є. Бітехнологія виробів з порошкового титану / Волчок І.П., Овчинников О.В // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С.52.
 • Овчинников О.В.Використання гідриду титану для підвищення якості виробів при спіканні / А.А.Скребцов, О.Є.Капустян, Н.В.Шалева // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 71.
 • Акритова Т.О. Матеріали та технології зміцнення ножів сит для протирання вогнетримкої маси / Андрющенко М.І., Осіпов М.І., Капустян О.Є., Мягкий І.В. // Міжнародна науково-технічна конференція «Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів», Запоріжжя, 8-10 жовтня 2019 р. – С. 147-148.
 • Ігнатьєв О.О. Відновлення засипних апаратів на ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» / Кондратюк В.М., Капустян О.Є. // Міжнародна науково-технічна конференція «Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів», Запоріжжя, 8-10 жовтня 2019 р. – С. 149.
 • Акритова Т.О., Круглякова Д.А., Капустян О.Є., Осіпов М.Ю., Андрущенко М.І. Методи визначення температури поверхні тертя.15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ.Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С. 35-36.

2018 рік

 • Куликовский Р.А. Технология изготовления облицовочных деталей пресс-форм для изготовления силикатного кирпича / Р.А. куликовский, М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, А.Е. Капустян, Т.А. Акрытова // Университетская наука-2018: Междунар. научно-техн. конфер.: тез. докл.: в 3 т. Т.1: факультеты: металлургический, энергетический / ГВУЗ "ПГТУ". – Мариуполь: ПГТУ, 2018. С. 184-186.
 • Андрущеко М.І. Дослідження методів, стандартних і спеціальних випробувань матеріалів, на опір безударному абразивному зношуванню / М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян, М.Ю. Осіпов, Р.А. Куликовський, Т.О. Акритова // Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем" – Чернігів, 10-12 травня 2018. – Т. 2. – С. 76-78.
 • Овчинников О. В. О необхідності дослідження корозійної тривкості зварних швів спеченого титану / О. В. Овчинников, Т. О. Акритова, О. Є. Капустян // Тези доп. ХХ Міжнар. молодіжної наук.-практ. конф. «Людина і Космос». – Дніпро, 11–13 квітня 2018. – С. 235.

2017 рік

 • Андрущеко М.И. Исследование изнашивающей способности абразивных масс / М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, Р.А. Куликовский, А.Е. Капустян // Ольвійський форум – 2017 : стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі :ХІ міжнар. наук.-практ. Конф. 8-11 черв. 2017 р., м. Миколаїв : тези доп. Трибологія / Чорном. Нац.. ун-т ім.. Петра Могили. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім.. Петра Могили, 2017. – С. 7-9.
 • Андрущенко М.И. Технология изготовления облицовок пресс-форм для производства огнеупоров / М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, А.Е. Капустян, Т.А. студ. Акрытова // Машинобудування очима молодих: прогресивны ідеї – наука – виробництво : матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів: ЧНТУ, 01-03 листопада 2017 р. – С. 117-119.
 • Холод А.В. Влияние температуры испытаний на способность инструментальных сталей с метастабилным аустенитом самоупрочняться в процессе изнашивания / А.В. Холод, М.Ю. Осипов, М.И. Андрущенко, А.Е. Капустян, студ. Т.А. Акрытова // Машинобудування очима молодих: прогресивны ідеї – наука – виробництво : матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів: ЧНТУ, 01-03 листопада 2017 р. – С. 183-186.
 • Куликовский, Р.А. Исследование усталостной прочности сварных соединений титановых сплавов [текст] / Р.А. Куликовский, А.Е. Капустян, Ю.С. Коротич // Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво (МОМ – 2017): матеріали тез доповідей ХVІІ міжнародної науково-практичної конференції (м.Чернігів, 01 –03 листопада 2017р.) – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С. 55-57.

2016 рік

 • Бережний С. П. Конструкція витратного електрода для ЕШП з низьким коефіцієнтом заповнення кристалізатора / С.П. Бережний, О.Є. Капустян, студ. гр. ІФ-312м О.А. Куртов // Міжнародної науково-технічної конференції «Університетська наука – 2016» 19-20 травня. - Маріуполь, 2016 р – 132-133 с.

2015 рік

 • Бережний С.П., Капустян О.Є., Петрашев О.С., Куртов О.А. студ. гр.ІФ-411, Кружнова А.В.студ. гр.ІФ-411 Технологія виготовлення пір'ївих сверл з використанням некомпактних відходів сталі Р-18 //Тез.допов. науково-техн. конф. IX Регіональна студентська науково-технічна конференція. - Маріуполь: ПДТУ. - 2015 р. Т.1 с.349.

2014 рік

 • Бриков М.М., Капустян О.Э., Хессе О. Кинетика бейнитного превращения высокоуглеродистого низколегированного аустенита и его микроструктура после термической обработки Збірка матеріалів ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції "Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів" Запоріжжя, 7-9 жовтня, 2014 р. с.28-30.
 • Бриков М.М., Капустян О.Є., Бережний С.П., Петрашов О.С., Тимофієнко Д.М. Кинетика бейнитного превращения низколегированных высокоуглеродистых сталей при температурах до 300 °С Тиждень науки Щорічна наук.-практична конф.-Запоріжжя: ЗНТУ, 14-18 квітня 2014. Т.1, с.188-189.
 • Бриков М.М., Капустян О.Є. Хессе О Kinetics of Isothermal Transformation of High-Carbon Low-Alloyed Austenite and Its Microstructure after Such Treatment The Eighth International Conference on Material Technologies and Modeling MMT-2014. – Ariel University, Ariel, Israel. July 28-August 01, 2014. – V. 1. – P. 186-194.
 • Бережний С.П. Технологія виготовлення пір'ївих сверл з використанням некомпактних відходів сталі Р18 / студ. гр.ІФ-312 О.А. Куртов, студ. гр.ІФ-411 А.В. Кружнова, С.П. Бережний, О.Є. Капустян, О.С. Петрашев // Тиждень науки: науково-практична конференція. 14-18 квітня 2014 р. Запоріжжя, 2014.
 • Бережный С.П. Розробка технології паяння литої сталі / С.П. Бережний, О.Є. Капустян, О.С. Петрашов //Тиждень науки: науково-практична конференція. 14-18 квітня 2014 р. Запоріжжя, 2014.

2012 рік

 • Бережный С.П. Разработка экономичной технологии изготовления резцов с использованием отходов бытрорежущей стали / С.П. Бережный, А.Е. Капустян, А.С. Петрашев // Сварочное производство в машиностроении: перспективы развития: материалы III Международной научно-технической конференции, 2-5 октября 2012 г. - Краматорск: ДГМА, 2012. - 132 с.
 • Бережный С.П. Изготовление резцов кромкострогательных станков с использованием отходов инструментальной стали / С.П. Бережный, А.Э. Капустян, А.С. Петрашев // Інноваційні ресурсозбережні матеріали та зміцнювальні технології. - Маріуполь: ПДТУ, 2012. - с.57-58.

2010 рік

 • Бережний С.П., Капустян А.Е. Снижение содержания включений и прмесей в металле сварного шва. Сварочное производство в машиностроении, 5-8 октября 2010 г. / Под общ. ред. Н.А. Макаренко. - Краматорск: ДГМА. - 2010.
 • Бережний С.П., Капустян А.Е. Использование отходов титана и конструкционных сталей в производстве ферротитана для сварочных электродов: Сучасні аспекти металознавства та термічної обробки металів. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. 9-10 вересня 2010 р.- Маріуполь:ПДТУ. -2010.