Ви є тут

Головна

Мета: засвоєння знань щодо системного оцінювання діяльності організацій, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Завдання:  вивчення сучасних методик економічного аналізу із застосуванням математичних і статистичних прийомів і методів.

Предмет: виробнича та фінансово-господарська діяльність організацій

Для вивчення дисципліни необхідно користуватися законодавчою базою у сфері діяльності підприємств, фінансової системи,  існуючим програмним забезпеченням.

Викладач дисципліни: Шарова Світлана Василівна,к.е.н,доцент кафедри фінансів і кредиту

Критерії  оцінювання  різноманітних видів навчальної роботи студентів  (слухачів):

а)  практичні заняття:  поточний контроль (вибіркове опитування теоретичного матеріалу); тестування; оцінка самостійних завдань;

б) виконання контрольної роботи. 

Проведення рубіжного контролю з дисципліни

 

Найменування завдань

Кількість балів

Загальна кількість балів

Тести (5)

5

25

1 задача

30

30

Семінарські заняття

10

15

Відвідування лекцій

5

5

Відвідування практичних занять

15

10

Самостійна робота (виконання практичного завдання

15

15

Підсумок

 

100