Ви є тут

Головна

В роботі секції 5 прийняли участь викладачі та здобувачі вищої освіти за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» кафедри маркетингу ЗНТУ.

В рамках тематики секції було зроблено 8 доповідей:

1.  Душкіна Є.Л., здобувач вищої освіти за освітнім ступенем «магістр», «Застосування концепції маркетинг-мікс в Інтернет-маркетингу»

2.  Довбіщук О.В., здобувач вищої освіти за освітнім ступенем «магістр», «Вплив відтінків кольору на сприйняття продуктів споживачами»

3.  Левченко С.А., здобувач вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр», «Особливості маркетингової діяльності компаній, що спеціалізуються на виробленні одного продукту»

4.  Сергеєв І.А., здобувач вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр», «Особливості комунікації брендів зі споживачами через лідерів поглядів в соціальних медіа»

5.  Павлішина Н.М., к.е.н, доцент кафедри маркетингу, «Аспекти впливу маркетингового менеджменту на розвиток промислового потенціалу Запорізького регіону»

6.  Письменний О.А., к.е.н, доцент кафедри маркетингу, «Сучасний стан та тенденції розвитку ринку послуг вищої освіти України»

7.  Соколова Ю.О., к.е.н, доцент кафедри маркетингу, «Роль маркетингу у посиленні конкурентоспроможності національної економіки»

8.  Куриленко І.І., к.е.н, доцент кафедри маркетингу, «Трансформація глобальної маркетингової комунікаційної стратегії компанії «Coca-Cola»

Представлені доповіді були зроблені на актуальні теми і стали предметом обговорення та наукової дискусії в секції №5. Під час роботи секції слухачі-студенти особливо зацікавилися доповідями Довбіщук О.В. та Сергеєва І.А. Доповідь доцента Письменного О.А. спричинила жваве обговорення серед викладачів, що приймали участь у роботі секції.

Із заключним словом виступила д.е.н., професор, завідувач кафедри Маркетингу Лифар В.В., яка підсумувала результати роботи секції 5 «Інформаційно-аналітичне забезпечення процесів управління маркетинговою і логістичною діяльністю» та подякувала доповідачам, активним учасникам та слухачам за плідну працю, цікаві доповіді та наукову дискусію.