Ви є тут

Головна

Прізвище: Курбацький  

Ім'я: Валерій

По батькові: Петрович

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): {ORCID у вигляді xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}

 

Освіта: вища

 • Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова, 1978, спеціальність за дипломом –  «Фізика», кваліфікація за дипломом – «фізик»
 • ...

 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.04.13 – «Фізика металів»:
  «Теоретичне дослідження енергетичних та силових характеристик обмежених металевих систем: робота виходу, поверхневий стрес», рік захисту – 2005, Запорізький національний університет
 • Докторська дисертація зі спеціальності – {шифр спеціальності} «{Назва спеціальності}»:
  «{Тема дисертації}», рік захисту – {рік захисту дисертації}, {назва установи, де захищено дисертацію}

Наукові інтереси:

 • електродинамічні і оптичні властивості низькорозмірних систем та композитів з металевими наночастинками

Дисципліни, які викладає:

 • Фізика,
 • квантова механіка,
 • теорія поля,
 • статистична фізика
 • ...

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

 

 • 1. Pogosov V. V., Kurbatsky V. P. Density-functional theory of elastically deformed finite metallic sample: work function and surface stress // Журналэкспериментальнойитеоретическойфизики. – 2001. – Т. 119, №2. – С. 350-358.

  2. Курбацкий В. П., Погосов В. В. Аналитическая модель размерных осцилляций энергетических и силовых характеристик субатомных металлических пластинок // Физика твердого тела. – 2004. – Т. 46, №3. – С. 543-551.

  3. Kurbatsky V. P., Pogosov V.V.Analytical model for the Fermi energy and the work function of thin metallic films // Vacuum. – 2004. –V. 74, N 2. – P. 185-189.

  4. Pogosov V. V., Kurbatsky V.P., Vasyutin E. V. Energetics of metal slabs and clusters: the rectangle-box model // Physical Review. V. B 71, id. 195410-10 (2005)

  5. Курбацкий В.П., Коротун А. В., Погосов В. В., Васютин Е.В. Размерная зависимость коэффициента пропускания нанометровых металлических плёнок в инфракрасном диапазоне // Физика твердого тела. – 2008. - T. 50, № 5. - С. 909-915.

  6. Курбацкий В.П. Энергия Ферми и оптическая проводимость квантовых металлических нитей [Текст] / В.П. Курбацкий, А.В. Коротун, А.В. Бабич, В.В. Погосов // Физика твердого тела. – 2009. – Т. 51. - № 12. – С. 2371-2378.

  7. V.P. Kurbatsky. Optical conductivity of metal nanofilms and nanowires: the rectangular-box model / V.P. Kurbatsky, V.V. Pogosov // Physical Review. B81, 155404 (2010).

  8. Курбацкий, В. П. К расчету оптического поглощения композитов с металлическими наночастицами [Текст] / В. П. Курбацкий, А. В. Коротун, Ю. А. Куницкий, В. В. Погосов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2011. – Т. 9. – №1. – С. 23 – 32.

  9. Курбацкий, В. П. О влиянии квантования электронного спектра малых металлических частиц на оптическое поглощение в композитах [Текст] / В.П.Курбацкий, А.В.Коротун, В.В.Погосов // Журнал технической физики.- 2012.- T.82.- №.9.- C. 130-134.

  10. Курбацкий В. П. О размерной и частотной зависимости параметров модели Друде для ультратонких металлических пленок [Текст] // Журнал технической физики.- 2015.- Т.85.- Вып. 5.- С. 106-109{Бібліографічний опис публікації}

 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • 1. Kurbatsky V. P., Pogosov V.V. Size-dependent work function for thin metallic films // Proc. Second Inter. Young Scientists Conf. On Applied Phys. –Kiev. – 2002. – P. 57-58.

  2. Курбацкий В.П.,Погосов В.В., Левицкая О.Н.Аналитическая модель расчета работы выхода электронов из субатомных металлических пленок // Труды 15-ого Межд. симпоз. по тонким пленкам в оптике и электронике (ISTFE-15). – Т.2. – Харьков. – 2003. – С. 148-153.

  3. Pogosov V.V., Shtepa O.M., Kurbatsky V. P. Effect of Deformation on the Work Function of Finite Metallic Crystals // Труды 9-гомежд. симпоз. «Высокочистыеметаллическиеиполупроводниковыематериалы» (ISPM-9). – Т.1. – Харьков. – 2003. – С. 142-147.

  4. Kurbatsky V. P., Pogosov V.V.Analytical model for the Fermi energy and the work function of thin metallic films// Proc. International Workshop on Surface Physics 2003: Metals on Surfaces. –Polanica Zdroj (Poland). – 2003.

  5. Курбацкий В.П., Коротун А. В., Погосов В. В., Васютин Е.В. Размерные и частотные зависимости оптического коэффициента поглощения тонких металлических плёнок // Матеріали XІ Міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок. 7-12 травня 2007 р., Івано-Франківськ. - Т. 2. - С. 182-183.

  6. V.P. Kurbatsky, A. V. Korotun, V. V. Pogosov. The Theoretic Calculation of Conductivity of Ultrathin Metallic Films in the Infrared Diapason // VInternationalConferenceonMicroelectronicsandComputerScience ”ICMCS-2007“ Chisinau, Moldova, September 19-21. - 2007. - Vol. 1. - P. 166.

  7. Погосов В. В., Курбацкий В.П., Коротун А. В. Размерная зависимость оптического коэффициента поглощения субатомных металлических пленок в ИК диапазоне //IIМіжнародна конференція „Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології“, Київ, НАНУ, 21-23 листопада 2007 р.

  8. Курбацкий В.П., Коротун А.В., Бабич А. В., Погосов В. В. Размерная и частотная зависимости оптической проводимости металлических нанопроволочек // Международная научная конференция „Физико-химические основы формирования и модификации микро- и наноструктур“ (ФММН'2008), Харьков, 8-10 октября 2008 г. - Т.2. - С.524

  9. Коротун А.В. Оптична провідність металевих нанодротиків [Текст] / А.В. Коротун, В.П. Курбацький, В.В. Погосов // Тези доп. ХІІ Міжнар. конф. з фізики і технології тонких плівок і наносистем. – Івано-Франківськ, 18-23 травня 2009. – С. 310-311.

  10.KurbatskyV.P. Infrared transmittance of Pb nanofilms /KurbatskyV.P., BabchenkoI.A. //Physicsandtechnologyofthinfilmsandnanosystems. XIVInternationalconference(May, 20-25, 2013). Ivano-Frankivsk.-2013.-P.302

 • ...

 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 

Відзнаки та нагороди:

 

 • Почесні грамоти (2005, 2006, 2009, 2011, 2013)

Рік початку діяльності в університеті: 1980.

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): а. 326
тел.: +380(61)7698591
e-mail: kurbat@zntu.edu.ua
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}