Ви є тут

Головна
  1. Можливості застосування різних видів інтерпретації художнього тексту»./вісник ЛНУ ім.І.Я.Франка/ № 3 2010 стр.101-104.
  2. Комунікативні особливості адекватного перекладу в науково-технічному просторі. Реклама як показник різниць в культурі / Вісник Запорізького національного університету, Серія “Філогічнінауки”.–  Запоріжжя, 2013, № 1. – С. 66-72.
  3. Прагматична адаптація перекладу як спосіб досягнення комунікативної мети у газетному стилі. Вісник Запорізького національного університету, Серія “Філогічні науки, 2014 у друці.