Ви є тут

Головна
  1. Прагматична адаптація перекладу як спосіб досягнення комунікативної мети/ Вісник Зну / №2, 2013р., Стр.83-87
  2. Мовне вираження образних засобів мови та метафоричні моделі лінгвокультурологічної інтерпретації у ком’пютерній лексиці.»/  Вісник Зну / №2, 2012р., Стр.83-87
  3. Стилістичні особливості перекладу українських науково – технічних текстів у сфері нанотехнолигій. Їх проблеми та приклади перекладу, метафоричні поля, метафоричні парадигми в лексиці.» /Вісник Зну/ №1, 2012р,Стр. 90-92
  4. Можливості застосування різних видів інтерпретації художнього те-ксту»./ВІСНИК ЛНУ ІМ.І.Я.ФРАНКА/  №3 2010 СТР.101-104.